Всі 100 50 10 Показать на странице:
 • No_photo

  Київський університет ринкових відносин

  Київський університет ринкових відносин створено в 1990 році за ініціативою Кабінету Міністрів України, Університет має вищий рівень акредитації Міністерства освіти і науки – ІV рівень (рішення Державної Акредитаційної Комісії України

  Подробнее
 • Header-logo%20(1)

  Київський медичний університет Української асоціації народної медицини

  У 1992 році в Києві було засновано медичний інститут нового типу,де здійснюється поєднання держа­вного стандарту підготовки лікарів, провізорів, медичних сестер, фельдшерів, фармацевтів із опануванням знань і найбільш ефективних методів народної та нетрадиційної

  Подробнее
 • Golovna

  Національна академія Служби безпеки України

  Національна академія Служби безпеки України акредитована за IV рівнем, здійснює освітню діяльність із підготовки на базі повної загальної середньої освіти оперативних співробітників, перекладачів для органів та підрозділів СБ України, перепідготовку

  Подробнее
 • Nam(photo)

  Національна академія управління

  Сьогодні Національна академія управління за національними рейтингами - лідер вищої освіти України:за професорсько-викладацьким складом, змістом навчальних програм, науково-методичним та інформаційно-технологічним рівнем. Близько 2000 студентів на денній та заочній формі навчання здобуває в

  Подробнее
 • 00000438

  Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

  Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі був створений 14 березня 2007 року шляхом злиття Української академії зовнішньої торгівлі та Українського державного університету економіки та фінансів.Професорсько-викладацький склад: висококваліфіковані викладачі (17

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000503

  Економіко-технологічний університет

  Приватний вищий навчальний заклад "Економіко-технологічний університет" почав свій відлік з грудня 2001 року і є правонаступником Броварської філії Харківського інституту управління - навчального закладу недержавної форми власності третього рівня акредитації,

  Подробнее
 • 1

  Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП

  Співвласниками інституту виступають Бориспільська міська громада та Міжрегіональна Академія Управління Персоналом. Матеріально-технічна база розташована в двох навчальних корпусах. Будівлі та територія інституту площею 0.7га огороджені, мають сучасний вигляд  та являються

  Подробнее
 • 200px-republicanlogo.svg

  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

  Рішення про заснування в Києві Політехнічного інституту було прийнято 25 листопада 1896 року на приватній нараді, яка відбулася в будинку почесного громадянина міста, комерційного радника Л. І. Бродського за участю представників міської влади, адміністрації Південно-західної

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Logo_nubip

  Національний університет біоресурсів і природокористування України

  Національний університет біоресурсів і природокористування України відповідно до статусу вищих навчальних закладів має IV рівень акредитації, є закладом дослідницького типу, який провадить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Logo

  Національний авіаційний університет

  Витоки університету — в авіаційних курсах, організованих київськими політехніками наприкінці XIX століття, а самостійна історія почалася в 1933 році: Постановою Ради Народних Комісарів СРСР на базі авіаційного факультету Київського політехнічного

  Подробнее
 • 3

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Його історія бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного в 1946 р. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 50 від 14.01.59 р. філіал передано у

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Velgerb

  Ужгородський національний університет

  Гордість університету – могутній кадровий потенціал: 152 докторів наук, професорів, 500 кандидатів наук та доцентів, 11 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 30 заслужених діячів науки, техніки,

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Small_logo

  Київський національний університет технологій та дизайну

  Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) заснований в 1930 р. як Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості. В червні 1944 року інститут дістав назву — Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП). У 1992 році Київський технологічний

  Подробнее
 • 4

  Інститут післядипломної освіти Київського національного університетут технологій та дизайну

  Основні напрями надання освітніх послуг: перепідготовка кадрів на базі вищої освіти (друга вища освіта); підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів різних сфер економіки, викладачів КНУТД на спеціалізованих курсах; підвищення кваліфікації різних категорій населення на денних

  Подробнее
 • Logo_kneu2

  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

  Місія університету - здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей. Загалом у КНЕУ навчається більше 36 тис. студентів. Тільки у

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Logo

  Національний університет фізичного виховання і спорту України

  Свою історію ВНЗ веде з 1930-тих років, коли у Харкові, на той час столиці України, було засновано Державний інститут фізичної культури України, який 1944 року був переведений до Києва. Розпочинав

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000181

  «Карпатський університет імені Августина Волошина»

  Матеріально-технічна база: 3 факультети, 6 кафедр, бібліотека, конференц-зал, центр професійної орієнтації, кодифікаційний, редакційно-видавничий центр, 3 науково-дослідні лабораторії, юридична клініка. З основні корпуси загальною площею 10160 кв. м; духовно-освітній комплекс, до

  Подробнее
 • 220px-theater_art_institute_building

  Київський національний університет театру, кіно i телебачення імені I.K. Карпенка-Карого

  Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого – це один з провідних закладів мистецької освіти, історія діяльності якого налічує понад 100 років. Навчальний заклад є активним

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Zxi

  Закарпатський художній інститут

  Історична довідка про художню освіту Закарпаття. Перший художній навчальний заклад на Закарпатті засновано у березні 1946р. під назвою Ужгородське державне художньо-промислове училище на чолі з Адальбертом Михайловичем Ерделі. До викладацької

  Подробнее
 • Odey

  Одеський державний економічний університет

  Одеський державний економічний університет – один з провідних економічних закладів України. Він поєднує славні традиції минулого з найсучаснішими новаціями. 16 травня 1921 р. Одеським губвиконкомом було видано наказ щодо заснування

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000163

  Закарпатський державний університет

  Матеріально-технічна база: 5 навчальних корпусів загальною площею близько 20 тис. кв. м., сучасні лекційні зали, аудиторії, конференц-зал, навчальні та наукові лабораторії, 8 комп'ютерних класів, у яких розміщені понад 250 комп'ютерів,

  Подробнее
 • Navs150x70

  Національна академія внутрішніх справ

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. В академії здійснюється ступенева підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців для оперативних підрозділів, підрозділів карного розшуку, кримінальної міліції у справах

  Подробнее
 • Sdgy

  Ізмаїльський державний гуманітарний університет

  У серпневі дні 1940 року на території колишніх Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії було утворено Акерманську область. 13 серпня Уряд України ухвалив постанову про відкриття в м. Акермані (нині –

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 203554_185028684880201_1054050_n

  Національний університет державної податкової служби України

       Національний університет державної податкової служби України – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Національний університет є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України.     Університет

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Nopicture
  Подробнее
 • Nopicture
  Подробнее
 • 100px-phdpu-logo

  Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

           Сьогодні університет -це гордість древнього Переяслава, надбання національної системи вищої освіти України.          Університет став довершеним храмом освіти на міцному фундаменті, у який поклали камені знань переяславський князь

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000168

  Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II

  Інститут задовільняє кадрові потреби Закарпаття, де працевлаштована переважна більшість випускників. За короткий період існування інститут став освітнім, науковим і культурним центром угорськоїнаціональної меншини Закарпаття.

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Nopicture
  Подробнее
 • A_643b5356

  Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-економічного університету

  Професорсько-викладацький склад:42 викладачі, з яких 3 - доктори, 30 - кандидати наук. Матеріально-технічна база: 3 корпуси з сучасними лабораторіями, лінгафонними кабінетами, 4 комп'ютерними класами, доступом до Інтернет, бібліотекою (понад 60

  Подробнее
 • Nopicture
  Подробнее
 • 00000219

  Білоцерківський національний аграрний університет

  Витоки освітянських традицій у Білій Церкві сягають глибокої давнини. Просліджується історичний зв’язок між попередніми навчальними закладами і сучасним аграрним університетом, який бере свій початок із Вінницького колегіуму. 1630 р. У Вінниці,

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000231

  Запорізький національний технічний університет

  Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) веде свій родовід з 1900 року – від часу створення Механіко-технічного училища. Відтоді навчальний заклад розвивався, змінював назву і з 7 серпня 2001 року отримав

  Подробнее
 • Nopicture

  Запорізький державний медичний університет

  Матеріально-технічна база: 26 комп'ютерних класів, 727 комп'ютерів, університет володіє унікальним устаткуванням для проведення фундаментальних і прикладних науковиx доcліджень: комп'ютeрні томогpафи, пpилади ультpазвукової діагноcтики, ангіогpафічного і ендоcкопічного доcлідження, радіоізотопнoї діагноcтики.

  Подробнее
 • 5

  Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

  Державний Університет Інформаційно-Комунікаційних Технологій є провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом освіти в галузі зв'язку та сфері інформатизації. Він має IV рівень акредитації, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000186

  Бердянський державний педагогічний університет

  Матеріально-технічна база: 6 навчальних корпусів, лабораторії, комп'ютерні класи, бібліотека,  власний автопарк, 2 гуртожитки, їдальня, кав'ярня, студентський оздоровчий табір на березі Азовського моря. Університет засновано в 2002 році. Університет здійснює міжнародне

  Подробнее
 • 00000213

  Запорізька державна інженерна академія

  Академія сьогодні –це понад 11500 студентів,які навчаються на 9 факультетах денної та заочної форм навчання з 19 спеціальностей; 30 кафедр; 3 навчальні корпуси; 2 студентські 9-поверхові гуртожитки; бібліотека;обчислювальний центрта комп\'ютерні

  Подробнее
 • Nopicture

  Регіональний університетський центр «Таврійська державна агротехнічна академія»

  Матеріально-технічна база: на площі понад 5 га розміщені навчальні корпуси, центр громадського харчування, центр культури та дозвілля студентів з концертним залом на 800 місць. Понад 20 комп'ютерних класів обладнані сучасною

  Подробнее
 • 00000095

  Міжнародний університет фінансів

  Міжнародний університет фінансів (МУФ) заснований у 1993 р. як приватний вищий навчальний заклад. Засновники МУФ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Європейський інститут технологій (Париж), Асоціація українських банків та

  Подробнее
 • 00000193

  Бердянський університет менеджменту i бізнесу

  Матеріально-технічна база: 4 навчальних корпуса у центральній частині Бердянська, 3 бібліотеки, 4 кафе, 2 спортзала. Університет має сучасну лабораторну базу (у тому числі є віртуальні лабораторії з фізики та електротехніки),

  Подробнее
 • Nopicture

  Український державний університет економіки і фінансів

  Український державний університет економіки і фінансів було створено в 2004 році на базі Української державної фінансової академії, яка була заснована в 2003 році. Засновник - Міністерство фінансів України. Навчальний заклад

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 1231320899_zdanie1

  Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

  "МНТУ - це один з найпрогресивніших університетів Києва, що надає якісну вищу технічну, економічну та гуманітарну освіту. Випускники університету з легко знаходять гідну роботу і займають високі посади як у

  Подробнее
 • Nopicture

  Академія управління та інформаційних технологій

  Академія нагороджена Почесною грамотою та Пам'ятним знаком Кабінету Міністрів України. Матеріально-технічна база: 4 навчальні корпуси, 5 комп'ютерних класів, локальна комп'ютерна мережа, Інтернет. Центр дистанційного навчання, Видавничий центр, бібліотека з фондом

  Подробнее
 • Mdpu_04

  Мелітопольський державний педагогічний університет

  За роки існування навчальний заклад підготував більше 30 тисяч спеціалістів, які успішно працюють як в Україні, так і за її межами. У 2004 році колектив університету за вагомий внесок у

  Подробнее
 • Logo_vmurol

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» - неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року. Засновниками університету є Київська міська державна адміністрація, Українська спілка інвалідів, Міжнародний

  Подробнее
 • 6

  Міжнародний християнський університет

  Створений Міжнародним університетом - Відень (Австрія) та Київським національним економічним університетом. Ліцензія АБ №298914. Викладання в МХУ-Київ здійснюється українською та англійською мовами.

  Подробнее
 • Isu

  Міжнародний Соломонів університет

  Концепцію та стратегію розвитку Міжнародного Соломонова університета формували видатні науковці та суспільні діячі, серед яких Ф. Алєксєєв, М. Альтшулер, Ф. Бурчак, Ф. Горовський, Ю. Далецький, Л. Красний, М. Епштейн, О.

  Подробнее
 • Xgey

  Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет

  Християнський гуманітарно-економічний університет (ХГЕУ) засновано в м. Одесі в 1997 р. громадянами України і Росії - вченими і священнослужителями. зареєстрований в Управлінні юстиції в Одеській області (свідоцтво Міністерства юстиції України

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Mgy

  Міжнародний гуманітарний університет

  На підставах положень національної програми «Освіта», принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні та вимог чинного законодавства, 20 серпня 2002 року був заснований Міжнародний гуманітарний університет як недержавний вищий навчальний

  Подробнее
 • Shsv_i

  Київський університет «Східний світ»

  Київський Університет «Східний Світ» — перший та єдиний в Україні вищий навчальний заклад, де здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців із десяти мов народів Сходу!!! Університет — відомий в Україні та країнах Сходу вищий

  Подробнее
 • Ode

  Одеський державний екологічний університет

  1 травня 1932 року за рішенням Уряду Української РСР в місті Харків - столиці України на той час - було засновано Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. На початку Великої Вітчизняної війни

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Onaz

  Одеська національна академія зв'язку імені O. C. Попова

  На рубежі минулого й нинішнього століть головним видом електричного зв'язку був телеграф. В 1900 році в Одесі були відкриті Вищі курси телеграфних механіків, які готували техніків для південної частини тодішньої

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Kuett

  Київський університет економіки i технологій транспорту

  Київський університет економіки і технологій транспорту було створено у 2001 р. на базi Київського iнституту залiзничного транспорту Харкiвської державної академiї залiзничного транспорту. Вiдкриття університету було зумовлене потребою у висококвалiфiкованих кадрах

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Kutep_logo

  Київський університет туризму, економіки і права

  Навчаючись в Університеті, студенти набувають фундаментальних знань у галузі туризму, міжнародних економічних відносин, економіки, обліку, правознавства, нотаріату і митно-правової діяльності, опановують кілька іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), набувають навичок

  Подробнее
 • Nopicture

  Запорізький інститут імені гетьмана Петра Сагайдачного МіжрегіональноїАкадемії управління персоналом

  Матеріально-технічна база: навчальний корпус, комп'ютерні класи, вільний доступ до мережі Інтернет, наукова бібліотека. Студенти забезпечуються програмами, навчальними підручниками та посібниками, що входить до вартості навчання.

  Подробнее
 • Nopicture

  Запорізька філія Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України

  Матеріально-технічна база: 3-поверховий навчаль­ний корпус, бібліотека, 2 комп'ютерні класи.

  Подробнее
 • Pixture_reloaded_logo

  Університет сучасних знань

  Університет сучасних знань товариства "Знання" України Університет сучасних знань - недержавний вищий навчальний заклад України ІІІ рівня акредитації, засновано в 2002р. Засновник - Товариство" Знання України, громадська організація з 60-річним

  Подробнее
 • 00000065

  Європейський університет

  «Європейський університет» є одним із найбільших приватних вищих навчальних закладів України, в якому за 26 спеціальностями навчається більше 30 тисяч студентів, у тому числі іноземців з 15 країн світу. Заклад

  Подробнее
 • 1246346557_4

  Вища школа соціології при Інституті соціології Національної академії наук України

  Вища школа соціології створена на базі Інституту соціології НАН України у 2000 р. Ректори: Ворона Валерій Михайлович – академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. З 1992 року –

  Подробнее
 • Nopicture

  Економіко-правові технікуми при Міжрегіональній Академії управління персоналом

  Технікуми при МАУП діють у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Подільському районах м. Києва. Навчання у технікумах здійснюється на базі 9-ти та 11-ти класів (заочно). Протягом першого навчального року студенти засвоюють

  Подробнее
 • 138px-academy_of_advocacy_of_ukraine

  Академія адвокатури України

  Історично співпало, що саме у рік і місяць, коли була прийнята Конституція України, яка визнала найвищою соціальною цінністю людину, а її права і свободи стали визначати зміст і спрямованість діяльності

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Maritime

  Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

  Київська державна академія водного транспорту створена постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1998 року № 1970 після багаторічної історії становлення і розвитку системи підготовки спеціалістів для водного транспорту в

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000063

  Державна академія статистики, обліку та аудиту

  Як самостійний вищий навчальний заклад Академія вона існує з 1992 року. Свою нинішню назву навчальний заклад отримав відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України, № 89-р від 24 лютого 2003 року. З 2000 р. по 2003 р. це

  Подробнее
 • 200px-nakkkim_1

  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтвстворена на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури 1 вересня 1998 р. (Постанова Кабінету Міністрів №1358 від 31 серпня 1998 р. "Про створення у м. Києві Державної

  Подробнее
 • Small_logo

  Дипломатична академія України при Міністерстві Закордонних справ України

  У 1995 р. Указом Президента України було утворено при Мiнiстерствi закордонних справ України Дипломатичну академiю України. Основним завданням Дипломатичної академiї України є пiдготовка на базi вищої освiти та пiдвищення квалiфiкацiї

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Fc3c0fe23b762c150e51a762e5e96091

  Київський коледж нерухомості

  Київський коледж нерухомості – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців у галузі оціночної та ріелторської діяльності. З 2010 року Коледж входить до структури корпорації «КРОК».

  Подробнее
 • Nopicture
  Подробнее
 • Missing

  Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

  Історія коледжу розпочинається у 1944 році, коли був створений Київський індустріальний технікум Міністерства трудових резервів СРСР. У 1962 р. він був реорганізований у Технікум напівпровідникового приладобудування. У 1967 році перейменований

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 203554_185028684880201_1054050_n

  Киівський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України

  Київський фінансово-економічний коледж заснований відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 8 грудня 1997 року № 445 на базі Київського філіалу Українського фінансово-економічного інституту.     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Royal_icon5

  Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету

  10 березня 1944 року розпорядженням Раднаркому СРСР № 4788-р та наказом начальника Головного управління геодезії і картографії при Раднаркомі СРСР №44 було створено Топографічне училище, що пізніше стало Київським топографічним

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Onua

  Національний університет «Одеська юридична академія»

  Будучи спадкоємцем багатих традицій Одеської правової школи Національний університет «Одеська юридична академія» сьогодня є кращим юридичним вищим навчальним закладом України, центром освіти, науки і культури.НУ   "Одеська юридична академія" має

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 7

  Коледж "Бакаляр"

  Коледж здійснює: навчальну, наукову, методичну, видавничу діяльність. Навчальний процес здійснюють викладачі коледжу - провідні викладачі вищих навчальних закладів України, висококваліфіковані фахівці-практики, практикуючі сертифіковані аудитори, бухгалтери, спеціалісти податкових адміністрацій. Студентів забезпечують

  Подробнее
 • 8

  Київський міський медичний коледж

  Київський міський медичний коледж (КММК) — державний вищий навчальний заклад І-ІІ рівня акредитації у Києві. Заснований коледж у 1965 році, з 1983 року — як Київське медичне училище №4. Коледж здійснює підготовку спеціалістів для лікувальних, санаторно-профілактичних закладів України

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Odabta

  Одеська державна академія будівництва та архітектури

  Одеська державна академія будівництва і архітектури розташована в історичному центрі Одеси, де майже кожна будівля є пам'ятником архітектури.Це дуже символічно, тому що саме Одеса, поряд з Києвом, Петербургом і Москвою,

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Onma

  Одеська національна морська академія

  Одеська національна морська академія давно і добре відома у світовому морському суспільстві. Академія є провідним навчальним, науковим та методичним центром, який визначає філософію, стратегію і шляхи розвитку морської освіти в

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Onaxt

  Одеська національна академія харчових технологій

  За останні п'ять років наша академія істотно змінилася. У вересні 2002-го року пішов відлік новітньої історії - Президент України Л.Д. Кучма підписав Указ про присвоєння національного статусу, який багато чому

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Nopicture
  Подробнее
 • Odax

  Одеська державна академія холоду

  До 1950 року характер спеціальностей інституту вийшов за рамки консервної промисловості. В Одесі було створено Український науково-дослідницький інститут холодильної промисловості, керівником і засновником якого був професор Соломон Данилович Левенсон. В

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Oipip

  Одеський інститут підприємництва та права

  Діяльність інституту розпочата підписанням 7 грудня 1990 статутного договору про створення вищого навчального закладу - «Одеський відкритий університет».Засновником виступили Міністерство вищої і середньо-спеціальної освіти України, виконком Одеської міськради, Одеський державний

  Подробнее
 • Nopicture

  Одеський державний технікум економіки та менеджменту торгівлі

  Ліцензія АА №902318 від 17.02.2004 р. Сертифікат СД-І №168538 від 01.07.2003 р. Матеріально-технічна база: 3 навчальні корпуси, комп’ютерних класів, кухня-лабораторія, 2 бібліотеки, 2 читальні зали, гуртожиток, їдальня. Прийом здійснюється на

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Oif

  Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

  Історія Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі розпочинаеться 11 січня 1945 року, коли відповідно до наказу Наркомфіну УРСР № 147 було засновано фінансово-економічний технікум. За 60

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Iivt

  Ізмаїльський інститут водного транспорту

  Ізмаїльський інститут водного транспорту розпочав освітню діяльність у 1997 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України. Вибір Ізмаїла - порівняно невеликого в масштабах України міста - для відкриття

  Подробнее
 • Nopicture

  Ізмаїльський технікум економіки і права

  Ліцензія АБ №175894 від 21.10.2005 р. Прийом - на базі 9 та 11 класів. Випускники технікуму отримують атестати та дипломи державного зразка з відповідних спеціальностей. Технікум здійснює спільну освітню діяльність

  Подробнее
 • Otk

  Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій

  10 березня 1930 року згідно з рішенням Центросоюзу та Союзпромхлібопекарства СРСР в Одесі було засновано технікум для підготовки техніків-технологів і техніків-механіків хлібопекарської промисловості під назвою "Всесоюзний технікум хлібопекарської промисловості". У

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Nopicture

  Одеський педагогічний коледж Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

  Ліцензія АВ№ 159867. Матеріально-технічна база: усі навчальні аудиторії коледжу знаходяться в одному корпусі, що полегшує студентам переміщення між парами і заощаджує час, спортивні зал і майданчик теж розташовані поруч. У

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Ot

  Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій

  На березі хлібної гавані Одеського морського порту в 1902 році, вперше в Росії, була відкрита школа мірошників, яка в подальшому переросла в Одеський технологічний інститут зерна і борошна, а 1932р.

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Otzt

  Одеський технікум залізничного транспорту імені Ф. Е. Дзержинського

  З метою поповнення залізниці кваліфікованими кадрами 1871 року в Одесі було відкрито залізничне училище, яке мало дві групи учнів – механічну та телеграфну. Групи формувалися у кількості 30 чоловік, навчання

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Ite
  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Tpa_fasad

  Технікум промислової автоматики Одеської державної академії холоду

  Технікум готує молодших спеціалістів для практичної діяльності у сфері комп’ютерних технологій, комп’ютеризованого технологічного виробництва, автоматизації, експлутації комп’ютерно-інтегрованих систем та інформаційного забезпечення управління. Навчання у технікумі ведеться за інтегрованими навчальними планами,

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Ade

  Ананьївський державний аграрно-економічний технікум

  Ліцензія АБ №175269 від 25.07.2005 р. Матеріально-технічна база: 2 навчальні корпуси, 4 комп'ютерні класи, бібліотека, спортзал, спортмайданчик, гуртожиток на 220 місць, клуб. Додатково здійснюється підготовка за робітничими професіями: оператор з

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Pkmk_foto

  Перший Київський медичний коледж

  Перший Київський медичний коледж - один з найстаріших медичних навчальних закладів України  Він є правонаступником Фельдшерської школи, яка була відкрита у 1842 році.  За своїм викладацьким та навчально-методичним потенціалом коледж належить

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Nopicture
  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Vdy

  Волинському національному університеті імені Лесі Українки

  Свою історію навчальний заклад почав від 1940 року, коли було утворено Луцький державний учительський інститут. На перший курс було зараховано 135 студентів. Навчальний процес вели 50 викладачів. Функціонували чотири відділи:

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • P1280217

  Коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій

  Коледж ресторанного господарства НУХТ створений у 2003 році на базі Київського технікуму громадського харчування, який розпочав свою діяльність у 1964 році на основі технологічного і механічного відділень технікуму радянської торгівлі.

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Viem

  Волинський інститут економіки та менеджменту

  Волинський інститут економіки та менеджменту (ВІЕМ) є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ рівня акредитації, створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях європейського рівня для роботи

  Подробнее
 • 9

  Київський індустріальний коледж

  Технікум входить до навчально-науково-виробничого комплексу «Академія інтелектуального бізнесу», створеного при Українському інституті науково-технічної і економічної інформації, є членом Асоціації підприємств «Київміськбудматеріали» та Асоціації фахівців з нерухомості України, де студенти технікуму

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Nopicture

  Приватний вищий навчальний заклад Коледж міжнародної торгівлі (при Українській академії зовнішньої торгівлі)

  Заснований Українською академією зовнішньої торгівлі в 2001 році.  Входить до навчально-наукового комплексу «Інтеграція»у складі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (державний ВНЗ IV рівня акредитації Міністерства фінансів України).  Навчальний

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • Front

  Київський коледж зв'язку

   Коледж засновано 15 листопада 1946 Наказом Міністерства зв'язку СРСР. За більш ніж 60-річну історію коледжу підготовлено понад 35000 фахівців галузі зв'язку та близько 800 фахівців на відділенні іноземних студентів. За

  + Есть бюджетные места
  Подробнее
 • 00000227

  Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

  До послуг студентів: військова кафедра; 2 гуртожитки; стажування за кордоном, кадрова агенція інституту сприяє працевлаштуванню випускників. ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію International Education Society, London. Випускники ЗІЕІТ крім державного диплoма пpо

  Подробнее
 • 00000227

  Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

  До послуг студентів: військова кафедра; 2 гуртожитки; стажування за кордоном, кадрова агенція інституту сприяє працевлаштуванню випускників. ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію International Education Society, London. Випускники ЗІЕІТ крім державного диплoма пpо

  Подробнее
Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости