Харківський банківський інститут української академії банківської справи Національного банку України
Ib
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Харківський інститут банківської справи заснований у травні 1944 року як Харківський обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР згідно з розпорядженням РНК СРСР від 15 лютого 1944 р. № 2276-р та на підставі наказу Держбанку СРСР від 29 квітня 1944р.  №61.
Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 5 листопада 1948 року та наказу Міністерства фінансів УРСР від 25 травня 1949 року обліково-кредитний технікум Держбанку СРСР і фінансово-кредитний технікум Промбанку СРСР були об’єднані у Харківський фінансово-кредитний технікум Міністерства фінансів УРСР.
31 червня 1952 року за наказом Міністерства фінансів УРСР при Харківському фінансово-кредитному технікумі було відкрито заочне відділення. Його навчально-консультаційні пункти діяли в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Кримській, Чернівецькій, Сталінській областях.
За розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 серпня 1954 року з 31 грудня 1954 року технікум було передано Державному банку СРСР, і він знову отримав назву Харківського обліково-кредитного технікуму.
На підставі законів України “Про економічну самостійність Української РСР” та “Про банки і банківську діяльність” і згідно з наказом Національного банку України від 12 грудня 1991 року № 28 технікум став структурним підрозділом і власністю Національного банку України.
15 жовтня 1992 року відповідно до наказу Національного банку України №64 у зв’язку зі зміною профілю підготовки фахівців технікум було перейменовано в Харківський технікум банківської справи.
Відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 жовтня 1995 року, протокол  № 20, та згідно з наказом Міністерства освіти України від 10 листопада 1995 року № 310 і постановою Правління Національного банку України від 2 лютого 1996 року № 23 технікум отримав статус банківського коледжу.
На виконання  постанови  Правління  Національного банку України  від
21 червня 2000 року № 257 та згідно з наказом Національного банку України від 10 серпня  2000 року  № 86  Харківський банківський коледж  реорганізований з 1 вересня 2000 року в Харківську філію Української академії банківської справи Національного банку України. Постановою Правління Національного банку України від 13 травня 2004р. №209 на базі філії створений Харківський банківський інститут Української академії банківської справи.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №331-р, Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 265 «Про внесення змін до структури Національного банку України» та наказу Національного банку України від 02.08.2006 року № 97 «Про організаційні заходи щодо утворення Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ)» на базі Харківського банківського інституту Української академії банківської справи Національного банку України створено  Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ).
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ – відокремлений структурний підрозділ державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)», який на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України від 27.11.2009 р. серія АВ №498470 надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» зі спеціальностей «Банківська справа», «Облік і аудит», «Фінанси».
З 2001 року інститут розпочав підготовку спеціалістів зі спеціальності «Банківська справа», з 2005 року – зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» та підготовку магістрів з усіх спеціальностей.
У 2006 році інститут було акредитовано зі спеціальності «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» та повторно – бакалаврат напряму підготовки «Економіка і підприємництво», що засвідчується сертифікатами про акредитацію спеціальностей за ІІ, ІІІ, ІV рівнями (серія НД – ІV №114436, НД – ІV №114435, серія НД – ІІІ №114434 від 20.03.2007р.).
У червні 2007 року інститут акредитував спеціальність 7.050105 «Банківська справа» і отримав сертифікат (серія НД – Ш №115094).
Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України від 27.11.2009 р. серія АВ № 498470 інститут надає освітні послуги, пов’язані з підготовкою до вступу до інституту громадян України.
Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2002р.
№1/9-121 Харківському інституту банківської справи дозволено відкриття екстернату з напряму «Економіка і підприємництво», спеціальності «Фінанси», «Облік і аудит», «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»; спеціальності «Банківська справа», «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».
Починаючи з 2001 року  відповідно до отриманих ліцензій та сертифіката про акредитацію (серія НД – IV  №114436 від 20 березня 2007 року) інститут  здійснює перепідготовку з наданням другої вищої освіти з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Банківська справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та організує навчання працівників системи Національного банку України за професійними програмами підвищення кваліфікації економістів і касирів відділів готівкового обігу і касових операцій, спеціалістів відділів перевезення цінностей і організації інкасації територіальних управлінь НБУ, за програмою “Перевезення цінностей та інкасація” -  інкасаторів та водіїв відділів перевезення цінностей та організації інкасації; курси підвищення кваліфікації для працівників комерційних банківських установ; короткострокові семінари з актуальних питань банківської діяльності.
У 2005 році Міністерством освіти і науки України подовжена ліцензія на підвищення кваліфікації фахівців банківської справи, у 2006 році збільшено ліцензований обсяг до 350 осіб.
 Студенти інституту мають можливість пройти військову підготовку за програмою офіцера запасу, яка здійснюється при Харківському інституті танкових військ НТУ «ХПІ».


Гуманітарна та професійна підготовка студентів здійснюється  кафедрами: соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов,  вищої математики, комп’ютерних технологій, економічної теорії, банківської справи, обліку і аудиту, фінансів, менеджменту.
Лабораторія технічних засобів навчання забезпечує використання у навчальному процесі сучасних технічних засобів: мультимедійних та графо- проекторів, інтерактивних дошок,   аудіо- та відеотехніки.

Лабораторія ПЕОМ, платіжних систем та інформатики обслуговує 12 комп`ютерних  аудиторій, які об`єднані локальною мережею. Кожна з них має певне призначення: вивчення прикладних пакетів «Парус-підприємство 7.4», «1С-Бухгалтерія 7.7», «Інфобухгалтер»; вивчення програмних засобів системи електронних платежів України («Барс», «ІСАОД-Банк», АРМ-НБУ, АРМ-2, В-2, ЕП); робота з мультимедійними носіями інформації та робота у мережі INTERNET тощо.

З метою наближення навчального процесу до реальних умов роботи банківських установ, підприємств, фірм різноманітних форм власності в інституті створена навчально-тренувальна станція, до складу якої входять навчально-тренувальний банк і навчально-тренувальні фірми. Приміщення навчально-тренувальної станції обладнані сучасними офісними меблями, комп’ютерами, інтерактивними дошками та мультимедійною технікою. В ході проведення практичних занять    відбувається формування  у студентів фахових умінь та навичок з використанням реального програмного забезпечення, що  в подальшому сприяє швидкій адаптації випускників на робочих місцях   та забезпечує їх конкурентні переваги на ринку праці.
Бібліотека інституту включає читальний зал, бібліотечний пункт у гуртожитку, має понад 86000 примірників навчальної, наукової, довідкової та художньої літератури, що відповідає нормативам Міністерства освіти і науки України. Щорічне поповнення бібліотеки навчальною літературою, в тому числі власної розробки,  складає до 8-ми тисяч екземплярів. Робота бібліотеки повністю комп’ютеризована (використовується програма ІРБІС). Завідуючий бібліотеки інституту є членом Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, бере участь у створенні зведеного каталогу періодичних видань Харківського регіону.
Для забезпечення потреб навчально-виховного, науково-дослідного та організаційно-адміністративного процесів друкарською продукцією на базі інституту розміщено сектор Видавництва Університету, де розміщені множувальна техніка і оперативно-видавнича система.

Значна увага в інституті приділяється практичній підготовці студентів. Видами практики є: на 1-2 курсах – ознайомча, 3 курсі  - навчальна,  на 4 курсі -  виробнича, на 5 курсі – переддипломна, крім того, студенти-магістри проходять також  наукову та педагогічну практики. Навчальна практика проводиться на базі навчально-тренувальної станції, наукова та педагогічна - на кафедрах інституту, виробнича та переддипломна на базі банківських установ, підприємств тощо. Спеціалізація виробничої практики окремих студентів забезпечує поглиблене дослідження ними окремих напрямків банківської діяльності. Це надає можливість цільового пропонування роботодавцям випускників для працевлаштування відповідно до отриманої ними спеціалізації
На сьогодні інститут має двосторонні договори про співробітництво з 15-ма банками та підприємствами, щороку на проведення практики укладається понад 60 договорів з банківськими установами та підприємствами.
Укладені договори про співробітництво  
з банківськими установами, а саме: з Реал банком, Укрсиббанком, ХОД «Райффайзен Банк Аваль», Акціонерним східноукраїнським банком “Грант”, АКБ “Базис”, Мегабанком, Регіон-банком;
з підприємствами та установами регіону, зокрема,  з Головним управлінням державного казначейства України в Харківській області,  ДП «Завод ім.Малишева»,  ДП «ХМЗ ФЕД» тощо.    
З 2001 року інститут - єдиний із вищих навчальних закладів міста -  став офіційним членом Харківського банківського союзу, з 2003 р. директор інституту є офіційним членом  президії Харківського банківського союзу.
Все це дає можливість: • широкого залучення до навчально-виховного процесу та наукової діяльності провідних спеціалістів банків та підприємств;

 • заохочення найбільш талановитої молоді іменними стипендіями.

 • стажування викладачів у банках та на підприємствах;

 • повного розподілення студентів на виробничу та переддипломну практики;

 • повного працевлаштування випускників;


Випускники 2009 року працюють в установах УКРСИББАНКУ, ПРИВАТБАНКУ, УКРСОЦБАНКУ, РАЙФФАЙЗЕН БАНК  Аваль,    БАЗИС, у Першому Українському Міжнародному банку, МЕГАБАНКУ тощо.
Кращі студенти інституту мають можливість отримувати іменні стипендії Національного банку України, Кабінету міністрів України – імені Вадима Гетьмана, банківських установ. Таких стипендій на сьогодні понад 30.
Значна і постійна увага в навчальному закладі приділяється запровадженню інформаційних технологій у навчальний процес та управлінську діяльність: • загальна кількість комп’ютерів у інституті складає більше 270 одиниць,  у тому числі 150  використовуються у навчальному процесі;

 • викладачі і студенти мають можливість доступу до Internet; факультети, кафедри, бібліотека, інші структурні підрозділи об’єднані локальною мережею;

 • в навчальний процес  та управлінську діяльність запроваджено  реальні програмні продукти:  реальні банківські програми та програмне забезпечення роботи підприємств, фірм,  освітніх закладів, математичні та статистичні. Їх   загальна кількість 18;

 • інститут підключено до електронної пошти НБУ, що забезпечує оперативне надходження  нормативних, інструктивних матеріалів щодо змін в економічній  діяльності, наявні бази Верховної Ради України «Законодавство»   та Ліга-Еліт забезпечує  доступність актуального правового поля країни.


Здійснено комплекс робіт щодо запровадження в навчальний процес  елементів системи дистанційної освіти: використовуються програмні продукти LERSUS, MOODLE, підготовлено інструкторів для роботи у середовищі Learning Space, розроблено власну нормативну і методичну базу, запроваджено в навчальний процес з перепідготовки 64 дистанційних курси, розроблених власними силами та діє система інтерактивного спілкування  викладачів зі  студентами в ході вивчення навчальних дисциплін: ФОРУМ, ЧАТ.
В інституті  запроваджено  розгалужений підхід до вивчення іноземних мов у контексті Болонського процесу:    іншомовна підготовка майбутніх фахівців здійснюється за рівнями володіння мовою, визначеними загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти  (А - елементарний користувач, В -  незалежний користувач, С – досвідчений користувач). Комп’ютерні аудиторії  інституту оснащені мультимедійними  засобами (звукові плати, навушники, пристрої CD ROM), що дозволяє використовувати їх як лінгафонні і підвищувати рівень оволодіння студентами іноземними мовами.  Протягом усього періоду навчання студенти мають можливість відвідувати факультативи, вивчати другу іноземну мову,  готуватися до захисту дипломних робіт іноземною мовою.
Основним завданням науково-дослідної роботи навчального закладу є  забезпечення всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-виробничої діяльності. До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив у повному складі та понад  70% студентів, які працюють над розробкою наукових  тем, зокрема: • «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні»

 • «Регіональні аспекти розвитку банківського сектора (на прикладі Харківського регіону)» тощо.


                 Підготовлені аналітичні матеріали  дослідження  фінансового стану банків Харківського регіону.
Щороку зростають кількість і обсяги друкованої наукової та навчально-методичної продукції, що готується викладачами інституту: монографій, посібників з грифом МОНУ, понад 300 методичних розробок, наукових статей  підготовлено за останні три року. Результати науково-дослідної роботи викладачів інституту знаходять своє відбиття в публікаціях різних наукових фахових видань, таких як “Вісник Національного банку України», “Економіка України”, “Фінанси України”, “Банківська справа”, “Право в Україні” багатьох інших.
Інститут є учасником обласної щорічної виставки «Освіта – наука - виробництво», обласного щорічного  конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена”.
Для вдосконалення процесу управління науковою роботою в інституті  розроблена база даних «Каталог наукових розробок інституту», впровадження якої має економічну ефективність у системі управління навчальним закладом.
З метою активізації науково-дослідної роботи студентів в інституті створена система їх широкого залучення до участі у різноманітних формах науково-дослідної діяльності:  з 1 курсу  студенти працюють у проблемних групах та наукових гуртках,  беруть участь  у конкурсах наукових робіт,  предметних  олімпіадах, студентських наукових конференціях та конкурсах зі спеціальності. Значну роль відіграють  діяльність студентських клубів та студентського наукового товариства. Студенти беруть участь у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт – у такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.
З метою відстеження розвитку творчо обдарованої молоді та проведення роботи з нею в інституті створений банк даних “Обдарованість”, який за результатами діяльності студентів постійно оновлюється та поповнюється,  працює координаційна рада по роботі з обдарованими студентами.  Діюча система відбору дозволяє відстежувати науковий розвиток кожного талановитого студента та надавати можливість продовжувати наукові дослідження шляхом навчання в аспірантурі Університету банківської справи.
Процес навчання  в інституті має не тільки освітню орієнтацію, але й обов’язкову виховну спрямованість.
Пріоритетними напрямками виховної роботи є: • створення  в інституті умов для вільного розвитку та самореалізації особистості студентів

 • розвиток високого професіоналізму майбутнього спеціаліста банківської справи

 • формування у студентів розвиненої духовності, високого культурного потенціалу

 • формування соціальної активності та відповідальності особистості, здатності до прийняття самостійних рішень.


Особлива увага в інституті приділяється вихованню у студентської молоді рис притаманних обраній професії, так наші студенти відвідують установи комерційних банків, регіонального управління НБУ, щорічно в навчальному закладі проводиться конкурси “Кращій за професією” та «Молоді та здібні», конкурс на кращій дипломний проект, організовуються зустрічі з практичними працівниками банківських установ-випускниками інституту.
Безумовно, метою навчально-виховної роботи в інституті є не тільки підготовка фахівця високого рівня, але і розвиток  високої духовності та  моральності студентів.  Це досягається через організацію благодійної діяльності та участі наших студентів у державній програмі “Милосердя”. Щомісячно студенти інституту відвідували школу-інтернат для дітей з вадами слуху, а також надавали допомогу дітям-сиротам. Для ветеранів війни організовувалися зустрічі зі студентами, святкові заходи присвячені Дню Перемоги, екскурсії до музею бойової слави.
З метою організації дозвілля студентів організовуються екскурсії до музеїв Харкова, літературно-музичні вечори, тематичні виховні години.
Значну допомогу у створенні умов для ефективного навчання, змістовного відпочинку, трудової діяльності, благодійної допомоги надають студентські організації. І перш за все Студентська рада інституту, Наші студенти беруть активну участь не тільки у різноманітних заходах які проводяться  в інституті, вони підтримують тісні зв’язки з молодіжними організаціями інших навчальних заходів і міста, були учасниками міжнародної конференції «Молодь ХХІ століття» тощо.
Активним є і клубне життя. Клуб “Журналіст” випускає  газету   “Наша справа”. Клуб “Випускник ” залучає  випускників минулих років  до участі у роботі студентських клубів, до проведення студентських професійних конкурсів та олімпіад.
При молодіжному центрі працюють танцювальний колектив Комільфо, вокальні колективи, вокально- інструментальний ансамбль, команда КВК, які є учасниками та лауреатами міських конкурсів та фестивалів.
Традиційно художніми колективами молодіжного центру проводяться заходи: “День знань”, конкурс “Осінній зорепад”, “День студента”, ”“Міс інституту” і т. д.
Велика роль приділяється фізичному вихованню як одному з елементів організації змістовного здорового дозвілля студентів. Вже традиційно проводяться: • осінній та весняний легкоатлетичним кроси

 • змагання з настільного тенісу, міні-футболу, військово-прикладних видів спорту;

 • конкурс ритмічного танцю

 • туристичні походи по історичних місцях Харківщини.


Працює 6 спортивних секцій: волейболу, баскетболу, оздоровчої аеробіки, настільного тенісу, фітнесу.
Безумовно, нашою гордістю є комфортабельний гуртожиток. Ви зможете самі переконатися, що в ньому створені всі необхідні умови для виконання учбових завдань та відпочинку.
У гуртожитку працюють фахівці з виховання, отже вашій дитині завжди буде надана вся необхідна допомога та підтримка. У гуртожитку є кімнати відпочинку, спортивна кімната,  бібліотечний пункт. Захоплення студентів музикою, літературою, мистецтвом знаходять своє відображення у роботі гуртків за інтересами та проведенні розважально-пізнавальних вечорів.


Вартість проживання –160грн. за місяць.

Факультети:

Спеціальності:

банківська справа;

фінанси;

облік та аудит.

Факультеты и специальности

Условия поступления 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою
 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
 3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.
 4. Університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) та другий курс (з нормативним терміном навчання в межах вакантних місць затвердженого Національним банком України обсягу прийому) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
 5. Університет може здійснювати прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення до Інститутів в межах вакантних місць затвердженого Національним банком України обсягу прийому, відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення затвердженого Національним банком України обсягу прийому допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости