Українська інженерна-педагогічна академія
Ipa
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Українська інженерно-педагогічна академія – сучасний спеціалізований освітній і науковий центр, ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки України. Академія широко відома за межами України, вона є членом Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP).


Історія академії розпочалася в 1958 році, і з тих пір незмінним залишається високий рівень підготовки фахівців, які на базі інженерних знань і глибокої психолого-педагогічної підготовки отримують інженерну і педагогічну спеціальності. Це дає можливість випускникам академії здійснювати важливу соціальну, професійну, виробничо-технологічну діяльність із забезпечення високого рівня навчання в системі професійної освіти: викладачів, методистів, майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах (технікумах, коледжах, ПТУ, ліцеях і загальноосвітніх школах) та висококваліфікованих інженерів для промислових підприємств.


Сьогодні академія – це понад 12,5 тис. студентів, які здобувають знання на 8 факультетах академії. 36 кафедр академії забезпечують навчання студентів із гуманітарних, фундаментальних, загальноінженерних і спеціальних дисциплінах. Для зближення навчального процесу з промисловим виробництвом електротехнологічний факультет розміщений у м.Артемівську, а гірничий факультет – у м.Стаханові.


Система освіти в академії здійснює безперервну багаторівневу підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – фахівець – магістр. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 463 викладачі, з них – 35 докторів наук і 215 кандидатів наук.


Студенти академії денної і заочної форми навчання, мають можливість отримати другу спеціальність, а також робочу професію. Ефективно діє система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка включає докторантуру й аспірантуру.

В академії працюють наукові студентські спілки й гуртки самодіяльності, які дають можливість молоді реалізовувати свої захоплення і розширювати коло інтересів. Невід'ємною частиною студентського життя є спорт.

Студенти, що приїхали на навчання з різних регіонів України, а також іноземні студенти проживають у 5 впорядкованих гуртожитках.


В Українській інженерно-педагогічній академії створено всі умови для розвитку наукових шкіл у галузі педагогіки й інженерної психології, працює 4 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій. Діють центр підготовки міжнародних інженерів-педагогів, науково-методичний центр інженерно-педагогічної освіти, центр із розробки стандартів вищої інженерно-педагогічної і професійно-технічної освіти, 6 навчальних і науково-виробничих комплексів.

Бібліотека академії має у своєму розпорядженні один із найбільших у м. Харкові фондів навчальної, навчально-методичної, наукової й художньої літератури (понад 1 млн. екземплярів). У бібліотеці функціонують 3 читальних зали, з яких 2 розміщені у студентських гуртожитках.


За роки існування Українська інженерно-педагогічна академія підготувала понад 70 тис. фахівців, які працюють в Україні, країнах СНД і далекого зарубіжжя. Випускники академії в різний час займали керівні посади, серед яких були 2 міністри, 2 заступники міністра, близько 3000 директорів, провідних фахівців промислових і наукових об'єднань, керівників навчальних закладів, громадських діячів.


У 2000 році розпочав діяльність ліцензований Центр підготовки іноземних громадян. До складу Центру входить підготовче відділення, яке здійснює підготовку іноземних громадян. За один навчальний рік (2 семестри навчання) студенти, одночасно з вивченням української (російської) мови, отримують необхідні знання з математики, фізики, хімії, біології та інших фундаментальних наук.


Академія підтримує численні міжнародні зв'язки в галузі підготовки інженерно-педагогічних кадрів. При академії створено Європейський моніторинговий комітет Міжнародної організації інженерної педагогіки (IGIP), що дає можливість академії готувати європейських педагогів. На сьогодні понад 80 учених провідних технічних навчальних закладів України вже отримали звання «Європейський інженер-педагог».


Українська інженерно-педагогічна академія – один із засновників Регіонального центру модульного принципу навчання робочим професіям за системою Міжнародної організації праці (Женева).

Факультети:

- енергетичний;
- машинобудівний;
- механіко-технологічний;
- технологічний;
- радіоелектроніки, електромеханіки та комп'ютерних систем;
- соціально-економічний;
- електротехнологічний;
- гірничий.

Спеціальності:

Напрями інженерно-педагогічної підготовки: електроенергетика; економіка підприємств, маркетинг та менеджмент; метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні; технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні і приладобудуванні; поліграфічне виробництво; експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту; експлуатація та ремонт промислового транспорту; технологія і обладнання зварювального виробництва; електроніка, радіотехніка, електронна системотехніка і зв'язок; машини і апарати хімічних виробництв; автоматизовані системи управління промисловими установками; комп'ютерні системи та мережі; комп'ютерні технології в управлінні та навчанні; комп'ютерні технології машинобудівного виробництва; екологія текстильної та легкої промисловості; моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів; основні принципи переробних виробництв; технологія харчової промисловості; організація громадського харчування; технологія та комп’ютерна механізація видобутку корисних копалин; електромагнітне обладнання, автоматизація процесів видобутку корисних копалин; безпека життєдіяльності та охорона праці.

Напрями інженерної підготовки: електричні станки та електричні станції; електротехнічні системи електронне моделювання; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання; технологія зварювання; електромеханічні системи автоматизований електропривод; системи управління і автоматики хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; хімічна технологіяФакультеты и специальности


Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
4. УІПА приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).
5. УІПА здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости