Університет цивільного захисту України
Cs
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Навчальний заклад здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців для підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також керівних, науково-педагогічних, науково-дослідницьких, наукових, педагогічних кадрів у напрямках „Пожежна безпека”, „Державне управління” та „Психологія”. Працівники та курсанти навчального закладу беруть безпосередню участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій та стихійних лих, проводять профілактичну роботу серед населення.


Навчальний заклад має славне історичне минуле та багаторічні традиції. Історія навчального закладу бере свій початок з 17 липня 1928 року, з того часу, коли Радою Народних Комісарів УРСР була прийнята постанова про створення в м. Харкові дворічних постійнодіючих Всеукраїнських пожежно-технічних курсів. У подальшому, в процесі свого становлення та розвитку, назва навчального закладу неодноразово змінювалася. У 1930 році Всеукраїнські пожежно-технічні курси були реорганізовані у Харківський пожежний технікум НКВС УРСР. У 1938 році у зв’язку із воєнізацією пожежної охорони міст, яка викликала необхідність у підготовці та перепідготовці значної кількості фахівців для міських пожежних частин, Харківський пожежний технікум НКВС УРСР було реорганізовано у Курси удосконалення командного складу міської пожежної охорони (КУКС) НКВС СРСР. У липні 1941 року Курси реорганізовано у 3-ю, а у 1943 році - у 4-ту Пожежно-технічну школу НКВС СРСР. В подальшому, у вересні 1946 року, 4-ту ПТШ реорганізовано у Харківське пожежно-технічне училище МВС СРСР з трирічним терміном навчання. З цього моменту розпочався новий етап значного розвитку та удосконалення навчально-методичної та виховної роботи пожежно-технічного навчального закладу. Зміни, що відбувалися в житті країні, не обходили стороною й училище. В ХПТУ МВС СРСР постійно впроваджувалися нові форми навчання та роботи педагогічного складу. Серед навчальних закладів структури МВС СРСР рейтинг училища завжди підтримувався на достатньо високому рівні, його випускники працювали в підрозділах пожежної охорони практично в усіх куточках багатьох республік  колишнього Радянського Союзу. Командно-викладацький склад училища постійно докладав багато зусиль щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу, службової та господарчої діяльності, завдяки чому на початку 90-х років стало можливим вивести навчальний заклад на новий якісний рівень. Як би з часом не змінювалась назва нашого навчального закладу, єдиним, що залишалось незмінним, була і є висока якість підготовки висококваліфікованих фахівців пожежної справи.


Постановою Кабінету Міністрів України № 258 від 27 квітня 1994 року на базі Харківського пожежно-технічного училища МВС України було створено Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, а у червні 2000 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1024 від 27 червня 2000 року навчальний заклад отримав високий статус академії.


Згідно з Указом Президента України № 47/2003 від 27 січня 2003 року Академія пожежної безпеки України була виведена зі складу Міністерства внутрішніх справ України і передана до структури Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.


Рішенням колегії МНС України від 5 березня 2003 року № 1 Академія пожежної безпеки України була визнана провідним вищим навчальним закладом МНС України з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим на навчальний заклад було покладено координацію навчально-методичної та наукової роботи вищих навчальних закладів у структурі МНС України.


За роки свого існування навчальний заклад випустив понад 22 тис. висококваліфікованих фахівців, спеціалістів пожежно-рятувальної справи. Більше, ніж 800 осіб закінчили в різні часи навчальний заклад з відзнакою. Наші випускники своєю нелегкою службою та наполегливою працею гідно примножують славетні традиції рідної  альма-матер. Випускники навчального закладу відомі не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Багато з них в різні часи очолювали гарнізони пожежної охорони різних регіонів України та країн СНД, обіймали  керівні посади в ГУПО МВС СРСР та УРСР тощо, а сьогодні перебувають на керівних посадах  департаментів, обласних управлінь та багатьох підрозділів МНС України, а також країн СНД.   Випускники навчального закладу очолювали Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь. Двадцяти п’яти випускникам  було присвоєно генеральські звання, трьом високе звання Героя Радянського Союзу за мужність і героїзм, проявлені під час Великої Вітчизняної війни, близько 500 випускників навчального закладу  нагороджено медаллю “За відвагу на пожежі”. Багато вихованців нашого навчального закладу за самовіддану працю, мужність і відвагу було нагороджено орденами, медалями та відзнаками Президента України й нагородами інших країн. Ми пишаємося  випускниками – відомими спортсменами, які свого часу завойовували золоті медалі на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх.


Протягом багатьох років курсанти та співробітники навчального закладу неодноразово залучались до гасіння великих та складних  пожеж у різних куточках України. У жовтні 1986 року 10 курсантів-добровольців ХПТУ МВС СРСР на чолі з курсовим офіцером брали активну участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.


Початком нового етапу в історії навчального закладу стало Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 року № 10-р про реорганізацію Академії пожежної безпеки України в Академію цивільного захисту України.


З метою якісно нової підготовки фахівців для підрозділів служби цивільного захисту України та прагнення долучитися до європейських освітніх стандартів Болонського процесу 25 травня 2006 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 290-р Академію цивільного захисту України реорганізовано в Університет цивільного захисту України.


Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Університету цивільного захисту України, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки згідно з Указом Президента України № 990/2009 від 1 грудня 2009 року Університету цивільного захисту України було надано статус національного.


Сьогодні університет – це сучасний вищий навчальний заклад МНС України з повністю сформованою науково-методичною та матеріальною базою, що спроможний готувати  високопрофесійні кадри з вищою освітою, тобто фахівців, які здійснюють свою професійну діяльність у сфері профілактики надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 


Для здійснення практичної та психологічної підготовки висококваліфікованих фахівців МНС України в університеті створено сучасну навчальну пожежно-рятувальну частину (НПРЧ), яка у складі сил Харківського гарнізону МНС України бере безпосередню участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та пожеж. Навчальна пожежно-рятувальна частина університету є прототипом практичного підрозділу МНС і в повній мірі пристосована для вивчення психологічних особливостей діяльності підрозділів в умовах реального несення служби. Бойові розрахунки навчальної пожежно-рятувальної частини університету постійно включені у розклад виїздів підрозділів Харківського гарнізону МНС України і надають значну допомогу в гасінні пожеж за всіма номерами викликів та в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру.


Навчально-методична робота національного університету зосереджена на 19 кафедрах. У навчальному закладі проводиться значний обсяг роботи з покращення науково-дослідної та редакційно-видавничої діяльності. Протягом останнього часу значно зріс його науковий потенціал. Серед науково-педагогічного складу університету – 25 докторів наук та професорів, 125 кандидатів наук та доцентів. Навчальний заклад  через докторантуру й ад’юнктуру здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (докторів та кандидатів наук) за науковими спеціальностями: 21.06.02 “Пожежна безпека”; 21.02.03 “Цивільна оборона”; 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах”. В університеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради:


з розгляду докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 21.06.02 “Пожежна безпека” і 21.02.02 “Цивільна оборона”;


з розгляду кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах”.


Кафедри університету активно підтримують ділові стосунки з базовими гарнізонами МНС України. Стало традицією проводити щорічно виїзні засідання Державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломних робіт випускниками університету на базі того чи іншого обласного гарнізону МНС України.


У ході навчального процесу на кафедрах університету застосовуються новітні освітянські технології з використання сучасної комп’ютерної техніки та розроблених на кафедрах спеціальних програм навчання. Певні завдання покладаються на створені науково-методичний центр навчальних закладів МНС України, який укомплектовано досвідченими науково-педагогічними кадрами, та Центр інформаційних технологій, що забезпечує широку можливість використовувати у навчальному процесі великий обсяг необхідної інформації всесвітньої мережі Іnternet.


Науково-педагогічні працівники, курсанти та студенти університету постійно займаються науково-пошуковими дослідженнями, а також беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних форумах, конференціях, семінарах тощо. Деякі курсанти та студенти неодноразово ставали переможцями та лауреатами  міських конкурсів студентських наукових робіт.


В університеті налагоджено тісну фахову та культурну співпрацю зі спорідненими вищими навчальними закладами пожежно-рятувального профілю Російської Федерації, Республіки Білорусь та деяких інших країн СНД, а також Китайської Народної Республіки, Польщі, Угорщини тощо. Поширюючи коло міжнародних зв’язків, у 2003 році керівництвом навчального закладу було підписано Міжнародну угоду про співпрацю з п’ятьма галузевими ВНЗ країн СНД. Професійну підготовку у стінах нашого навчального закладу пройшли працівники пожежної безпеки Туркменії, Азербайджанської Республіки, Республіки Молдова. На сьогодні в університеті навчаються громадяни Азербайджанської Республіки, Таджикистану, Російської Федерації.


Іншим напрямком міжнародної діяльності навчального закладу є участь представників університету у роботі спеціалізованих вчених рад вищих навчальних закладів закордонних держав. Укладено договори про науково-технічне співробітництво з навчальними закладами країн СНД – Академією державної протипожежної служби МНС РФ, Санкт-Петербурзьким інститутом протипожежної служби МНС РФ, Бєлгородським технологічним університетом РФ, Командно-інженерним інститутом МНС Республіки Білорусь, Вищою пожежно-технічною школою МВС Республіки Узбекистан, Бакинським пожежно-технічним училищем МВС Азербайджанської Республіки, навчальними закладами Республіки Польщі та Китайської Народної Республіки.


 


У навчальному закладі на високому організаційному рівні проходять заходи з виховної та культурно-масової роботи з усіма категоріями постійного і перемінного складу університету. Колективи художньої самодіяльності “Аніма”, “Флейм”, команда КВК “ЧС” відомі й популярні в місті Харкові та серед навчальних закладів структури МНС України. У стінах університету працюють 12 творчих гуртків різних напрямків, де проявляють свої творчі здібності близько 200 осіб з числа курсантів та студентів.


Вагомим авторитетом в навчальному закладі користуються громадські формування. Ради курсантського та студентського самоврядування плідно сприяють тісній взаємодії колективів курсантів та студентів з керівництвом факультетів та університету у вирішенні нагальних питань навчання, служби, дисципліни, покращення побутових умов життя. Саме у стінах університету з метою вирішення окремих проблем учнівської молоді створено Координаційну раду курсантського та студентського самоврядування ВНЗ структури МНС України. Суттєву допомогу у вихованні особового складу надають шановні ветерани навчального закладу. Багаторічний професійний досвід, життєва мудрість, оптимізм ветеранів знаходять відгук у серцях молоді, що згуртовує їх навколо важливої цілі – служіння народові України.


Останнім часом суттєво зміцнена навчально-лабораторна та соціально-побутова база університету, об’єкти якої розміщені у м. Харкові на  5-и територіях, загальною площею близько 3 га. Введено в експлуатацію сучасний шестиповерховий гуртожиток для курсантського та студентського складу на 500 місць, ведеться будівництво курсантської їдальні, переобладнуються навчальні кабінети та інші приміщення університетських кафедр. За короткий час в університеті створено нові навчальні лабораторії, які мають сучасне технічне обладнання і дають змогу проводити відповідні навчальні та наукові розробки. Загальна площа навчально-лабораторних приміщень і споруд навчального закладу  становить 13,5 тис. кв. м.  Сьогодні університет налічує 5 навчальних корпусів, 3 бібліотеки, сучасні аудиторії, комп’ютерні класи та лабораторії, 2 навчальні пожежно-рятувальні частини. Навчальний заклад має досить добрі умови для проведення літніх табірних зборів курсантів-першокурсників на території навчального полігону загальною площею 15 га. До послуг курсантів та студентів – культурно-естетичний центр, спортивні комплекси, тренажерні зали, сучасна медико-санітарна частина.


В університеті функціонують підготовчі курси для вступу до навчального закладу. В період навчання курсанти і студенти університету проходять навчальну практику і стажування на відповідних посадах в підрозділах МНС України, що надає їм можливість набути певного досвіду роботи за фахом.


Майже 80-річний шлях становлення і розвитку університету підтверджує, що він має свою багаторічну, сповнену героїчними подіями історію, а відтак і свої славні традиції, своє ім’я, свою яскраву сторінку в історії рідного міста, держави.

Факультети:

цивільного захисту;

оперативно-рятувальних сил;

соціально-психологічний;

пожежної безпеки;

техногенно-екологічної безпеки;

Структурним підрозділом університету є Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ).

Спеціальності:

пожежна безпека;

пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи (спеціалізації: автоматизовані системи управління та інформаційне забезпечення діяльності пожежної охорони;організація протипожежного захисту та техніка безпеки; профілактика пожеж; організація пожежогасіння та рятувальних робіт; системи пожежної, охоронної і технологічної автоматики; експертиза та дослідження пожеж; пожежна та техногенна безпека виробничих процесів та обладнання);

психологія (спеціалізація - екстремальна та кризова психологія).

Факультеты и специальности

Условия поступления

<!-- a:link { } -->


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


 


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.  


На навчання з перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальностями галузей знань: природничі науки, математика та інформатика, інженерія, транспорт, архітектура, військові науки (відповідно до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507).


 


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.


4. НУЦЗ України приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).


5. НУЦЗ України здійснює прийом осіб на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 №245. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


6. До НУЦЗ України на навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на місця державного замовлення приймаються наступні категорії вступників:


 


на денну форму навчання:


6.1. Громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, віком від 17 до 25 років, з повною загальною середньою освітою;


6.2. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 25 років, з повною загальною середньою освітою;


6.3. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки;


 


 


на заочну форму навчання:


6.4. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 30 років, які прослужили у підрозділах цивільного захисту не менше 1 року, з повною загальною середньою освітою;


6.5. Особи начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 30 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, прослужили не менше 1 року після його здобуття і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання), за умови вступу на споріднений напрям підготовки;


7. На денну форму навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра на місця державного замовлення особи жіночої статі не приймаються.


 8. До НУЦЗ України на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра на місця державного замовлення приймаються наступні категорії вступників:


 


на денну форму навчання:


 8.1. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у вищих навчальних закладах МНС у поточному році;


8.2. Особи середнього та старшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 35 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у відповідній галузі знань і призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, та мають стаж практичної роботи не менше 2 років;


 


на заочну форму навчання:


8.3. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра у вищих навчальних закладах МНС у поточному році;


 8.4. Особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, прослужили у підрозділах цивільного захисту не менше 1 року після його здобуття і зараховані до кадрового резерву для призначення на вищі посади (для направлення на навчання);


8.5. Особи середнього та старшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту віком до 40 років, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у відповідній галузі знань і призначені на посаду (зараховані до кадрового резерву для призначення на посаду), що підлягає заміщенню фахівцями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, та мають стаж практичної роботи не менше 2 років.


 9. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня 2011 року.


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости