Харківський національний медичний університет
Mu
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Харківський національний медичний університет пройшов славетний історичний шлях від факультету до вищого учбового закладу, який готує не тільки висококваліфікованих лікарів, а й педагогічні та наукові кадри для медицини.


Історія вищої медичної школи Харківщини обіймає 200 років і тісно пов’язана з історією Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, тому що від медичного факультету цього університету веде свою історію Харківський національний медичний університет.


На медичному факультеті викладали й працювали в практичній медицині широко відомі вчені, які склали славу національної науки, професори Д.Ф.Лямбль, Л.С.Ценковський, І.П.Щелков, В.П.Крилов, І.П.Лазаревич, В.Г.Лашкевич та інші. Тут отримали освіту й стали авторитетами в різних галузях медицини професори: хірурги А.Г.Подрєз і М.П.Трінклер, терапевт П.І.Шатілов, офтальмолог Л.Л.Гіршман, фізіолог В.Я.Данилевський та багато інших. Саме професорами медичного факультету були виконані в той час перші в Російській імперії операції оваріотомії, тотальної резекції шлунка, операції на серці, зроблені значні наукові відкриття.


Імператорський Харківський університет і, зокрема, його медичний факультет зіграли видатну роль у розвиткові Харківського регіону. Він посилав своїх кращих представників для наданні кваліфікованої медичної допомоги воякам під час війн, мирному населенню, якому загрожували різні епідемії.


За ініціативою професорів медичного факультету було створене Харківське медичне товариство, яке існує й сьогодні. У 1910 р. це товариство відкрило у Харкові Жіночий медичний інститут. У 1887 р. для медичного факультету була збудована спеціальна споруда для анатомічного театру, у 1896 р. – чотири самостійні клініки: терапевтична, хірургічна, акушерська та офтальмологічна.


У 1920 р. Харківський університет було скасовано, його медичний факультет злито з Жіночим медичним інститутом, внаслідок чого утворилася Харківська медична академія, яка через рік, у 1921 р., була перейменована в Харківський медичний інститут. У ньому було два факультети: медико-профілактичний та одонтологічний.


Серед викладачів інституту були видатні вчені академіки й професори: анатом В.П.Воробйов, який забальзамував зі своїми учнями тіло В.І.Леніна; фізіолог В.Я.Данилевський – один із засновників фізіології праці та ендокринології; хірург В.М.Шамов, який заснував у Харкові перший в Україні інститут гематології та переливання крові, майбутній академік і лауреат Ленінської премії; біохімік О.В.Палладін – засновник інституту біохімії, який зараз носить його ім’я; заслужені професори: М.П.Трінклер, видатний хірург, піонер асептики в Харкові, та М.С.Бокаріус – засновник криміналістичного напрямку в судовій медицині; невропатолог О.М.Гринштейн та патологоанатом М.Ф.Мельніков-Развєдєнков, мікробіолог М.М.Цехновіцер та фармаколог О.І.Черкес, гігієніст О.М.Марзеєв, стоматолог Ю.М.Гофунг та багато інших.


З перших днів війни частина викладачів та випускні курси студентів пішли на фронт, інститут був відправлений в евакуацію, де продовжував роботу з випуску лікарів, таких необхідних і на фронті, і в тилу. У 1944 р. інститут реевакуювався до Харкова.


Мирне інститутське життя почалося з відновлення зруйнованої учбової бази, удосконалення учбового процесу. У 1949 р. ХМІ перейшов до 6-річного строку навчання. В ювілейному 1955 р. інститут працював у складі 53-х кафедр, які очолювали 43 професори і доктори наук та 10 доцентів. В інституті на 3-х факультетах навчалося більше 3,5 тисяч студентів.


У ці роки інститут знаходився у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров’я СРСР і мав високий професійний статус. Очолював інститут проф. Б.Я.Задорожний, почесний професор Познанської академії медицини, завідували кафедрами дійсний член АМН СРСР М.М.Соловйов, чл.-кор. АМН СРСР В.С.Деркач, В.О.Бєлоусов, Є.О.Попов, АН УРСР – Д.О.Альперн, А.М.Утевський, Є.К.Приходькова, лауреат Державної премії Б.В.Альошин, заслужені діячі наук УРСР професори: І.Р.Брауде, Г.Л.Дерман, М.С.Харченко та інші.


У 1978 р. в ХМІ був створений четвертий факультет – стоматологічний.

Факультети:

I, II, III, IV медичний, стоматологічний, відділення підготовки бакалаврів.

Спеціальності:

освітньо-кваліфікаційний рівень - «Спеціаліст» (денна форма навчання)

 • лікувальна справа;

 • педіатрія;

 • медико-профілактична справа;

 • стоматологія,

освітньо-кваліфікаційний рівень - «Бакалавр»

 • лабораторна діагностика (денна);

 • сестринська справа (денна та вечірня).

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальність (6.120102) «Лабораторна діагностика», приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальність 6.120101 - «Сестринська справа» (денна та вечірня форми навчання) приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста» напряму «медицина» (за спеціальностями 5.12010101 – «Лікувальна справа», 5.12010102 – «Сестринська справа», 5.12010105 – «Акушерська справа»).


3. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст: за спеціальностями 7.110101 – «Лікувальна справа», 7.110104 – «Педіатрія», 7.110105 – «Медико-профілактична справа», 7.110106 – «Стоматологія» (денна форма навчання) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


4. На навчання до ХНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.110102 – «Сестринська справа» приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» напряму «медицина» (за спеціальністю 6.120101 – «Сестринська справа»).


5. ХНМУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости