Харківський державний університет харчування та торгівлі
Hdy
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

a:link { }

Наш університет - сучасний навчальний заклад державної форми власності, акредитований за IV рівнем. Сьогодні це один з провідних університетів України з підготовки фахівців для підприємств ресторанного, готельного та туристичного господарств, торгівлі, харчової промисловості, митних, податкових, економічних і фінансових служб.


Університет було утворено на базі Харківської державної академії технології та організації харчування Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 577-р. Стислий екскурс у минуле дає уявлення про динамічний і поступальний розвиток нашого університету з часу його заснування і до наших днів.


Університет здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії освітньої діяльності (серія АВ № 552370 від 05.110.2010р.) та сертифікату про акредитацію (серія РД-IV №215522 від 29.09.2008 р.).


Найбільш значущим досягненням науково-педагогічного колективу університету є перемога в конкурсі на отримання Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу "Створення і впровадження прогресивних технологій і ефективного устаткування для отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів” (2006 р.).


За заслуги в розбудові економіки та вагомий внесок у створення гідного міжнародного іміджу України, університет нагороджений дипломом та пам’ятною медаллю номінанта альманаху "Золота книга Української еліти" (2001 р.), є лауреатом рейтингу "100 кращих підприємств України" в номінації "Вища освіта". Важливим результатом винахідницької діяльності стала участь і перемога науковців на Всеукраїнському конкурсі "Винахід року" (2009 р.), де в номінації "Кращий винахід в галузі біотехнології і харчової промисловості" перемогли співробітники університету з винаходом "Спосіб виробництва пшеничного хліба". За результатами V Всеукраїнського конкурсу "Кращий вітчизняний товар в 2009 році" (загальнодержавна виставка "Барвіста Україна", м. Київ) університет одержав статус "Виробник кращих вітчизняних товарів" і був нагороджений "Золотим символом конкурсу" в номінації "Інноваційні розробки". У вересні 2010 р. університет став переможцем конкурсу "Кращий інноваційний проект кластера "Здорове харчування" і був визнаний кращим в номінації "Партнерство бізнесу і науки" (Міжнародна виставка "Енергія зростання" в рамках Міжнародного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи").


Впродовж останніх років університет став колективним членом багатьох організацій:


2007 р. - колективний член мережі "Авалон", яка займається просуванням стійкого сільського розвитку в Центральній і Східній Європі;
2008 р. - колективний член Федерації органічного руху України, основною метою якого є популяризація і розвиток органічного сектора виробництва сільськогосподарської продукції в Україні.
2008 р. - юридично оформлена і зареєстрована Українська Асоціація вищих учбових закладів і підприємств харчової промисловості (UkrUFoST), одним із засновників якої виступив Харківський державний університет харчування та торгівлі.


Делегація університету брала участь в Першому Європейському Харчовому Конгресі (м. Любляна, Республіка Словенія).


Враховуючи стрімкий розвиток туризму, сфери послуг, а також інтеграцію в ЄС, останніми роками в університеті були відкриті нові спеціальності і створені нові кафедри: готельно-ресторанного бізнесу, міжнародної економіки. В рамках спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" введена спеціалізація по міжнародному туризму. У 2007 р. спільно з Російською міжнародною академією туризму створене відділення кафедри ЮНЕСКО "Культурний туризм в цілях світу і розвитку", в рамках якого ведуться дослідження кулінарних традицій, народних обрядів, як складових культурного туризму.


У своїй роботі університет керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державною національною програмою “Освіта. Україна ХХІ сторіччя”, основними директивними та нормативними документами Міністерства освіти і науки України: наказами Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 № 49 “Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки” та “Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу”, Статутом університету, Концепцією освітньої діяльності, Стратегією розвитку ХДУХТ.


Факультети:

економічний,

обліково-фінансовий,

менеджменту,

товарознавчий,

інженерно-технологічний,

обладнання і технічного сервісу.

Спеціальності:

обладнання переробних і харчових виробництв;

технологія харчування;

технологія хліба,

кондитерських,

макаронних виробів та харчоконцентратів;

технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів;

технологія зберігання, консервування та переробки молока;

технологія зберігання, консервування та переробки м'яса;

товарознавство та комерційна діяльність;

товарознавство та експертиза в митній справі;

експертиза товарів та послуг;

економіка підприємств;

міжнародна економіка;

маркетинг; облік і аудит;

фінанси;

менеджмент організацій;

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних)
осіб.
4. Харківський державний університет харчування та торгівлі приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на
вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).
5. Харківський державний університет харчування та торгівлі здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України No 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости