Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Had
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Харківський національний автомобільно-дорожній університет нині є навчальним закладом 4-го рівня акредитації. В структурі університету є факультети автомобільний, дорожньо-будівельний, механічний, мехатроніки транспортних засобів, управління і бізнесу, транспортних систем, підготовки іноземних громадян, довузівської підготовки, заочного навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. В центрі уваги професорсько-викладацького складу університету завжди залишалась наука. Завдяки ініціативній роботі проректорів професорів В.О.Богомолова та Г.І.Тохтаря, декана механічного факультету професора І.Г.Кириченка, завідувачів кафедр професорів В.О.Золотарьова та В.К.Жданюка були налагоджені наукові і творчі зв’язки університету з вищими навчальними закладами дальнього зарубіжжя. Це стало важливим етапом входження університету в Болонський процес і освоєння кращих досягнень європейського досвіду підготовки фахівців.Болонський процес відкрив для університету нові резерви підвищення якості підготовки фахівців, закладені в таких перспективних технологіях, як кредитно-модульна і модульно-рейтингова система навчання. Вагомим залишався авторитет обласного ліцею при ХНАДУ, очолюваного директором І.М.Клімовою. Значна кількість випускників ліцею стали студентами бюджетної форми навчання денних факультетів університету. Наполегливо працювали викладачі університету над підвищенням якості підготовки фахівців через факультет підвищення кваліфікації, очолюваний деканом професором М.Д.Касліним. В університеті діють унікальні навчальні і наукові лабораторії, серед яких лабораторія швидкісних автомобілів; проблемні лабораторії щодо розробки екологічно чистих кріо- і повітромобілів; лабораторія двигуна внутрішнього згоряння, що працює на природному газі; регіональна лабораторія експертизи автотранспорту; конструкторське бюро з розробки перспективних моделей автотранспортних засобів; сучасний полігон дорожньої і автомобільної техніки.До послуг студентів університету – 6 гуртожитків, медичний центр, їдальня, буфети, кафе, студентський клуб, спортивний комплекс, база відпочинку в Криму.Колектив університету поставив пере собою завдання і в подальшому зберігати традиції ХАШІ-ХАДІ-ХДАДТУ-ХНАДУ, посилювати результативність своєї діяльності за пріоритетними напрямками розвитку освіти, оголошеними Міністерством освіти і науки України на наступний навчальний рік. Серед цих напрямків – продовження діяльності навчального закладу щодо інтеграції освіти України у світовий освітній простір; забезпечення європейського рівня якості та доступності освіти; зорієнтованість освіти на її духовність та демократизацію; гарантований соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; подальший розвиток суспільства на основі нових знань. Діяльність колективу університету у цих напрямках засвідчили, що шлях обраний правильно. Кадровий потенціал, матеріальна база університету дозволили усі питання вирішувати своєчасно і якісно.

Факультети:

- Автомобільний:
- Автомобілі і автомобільне господарство;
- Колісні і гусеничні транспортні засоби;
- Двигуни внутрішнього згорання;
- Професійне навчання. Метрологія, стандартизація і сертифікація в машинобудуванні.
- Дорожно-будівельний:
- Автомобільні дороги і аеродроми;
- Мости і транспортні тунелі;
- Екологія і охорона навколишнього середовища.
- Механічний:
- Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і устаткування;
- Автоматизоване управління технологічними процесами;
- Метрологія і вимірювальна техніка.
- Управління і бізнесу:
- Менеджмент організацій;
- Економіка підприємства;
- Облік і аудит;
- Міжнародна економіка.
- Транспортних систем:
- Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті;
- Організація і регулювання дорожнього руху;
- Транспортні системи.
- Факультет мехатроникі транспортних засобів:
- Електричні системи і комплекси транспортних засобів;
- Гнучкі комп'ютеризовані системи і робототехника;
- Автоматика і автоматизація на транспорті;
- Професійне навчання. Експлуатація і ремонт міського і автомобільного транспорту.

Спеціальності:

АВТОМОБІЛЬНИЙ

 • «Автомобілі та автомобільне господарство»,

 • «Колісні та гусеничні транспортні засоби»,

 • «Двигуни внутрішнього згоряння»,

 • «Професійне навчання. Експлуатація І ремонт міського та автомобільного транспорту»,

 • «Професійне навчання. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні».

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ

- «Автомобільні дороги та аеродроми»,

 • «Мости та транспортні тунелі”,

 • «Екологія та охорона навколишнього середовища ».

 МЕХАНІЧНИЙ

 • «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»,

 • «Автоматизоване управління технологічними процесами»,

 • «Автоматика та автоматизація на транспорті»,

 • «Метрологія та вимірювальна техніка».

МЕХАТРОНІКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 • «Електричні системи і комплекси транспортних засобів»,

 • «Гнучкі комп'ютеризовані системи та робототехніка»,

УПРАВЛІННЯ I БІЗНЕСУ

 • «Менеджмент організацій»,

 • «Економіка підприємства»,

 • «Облік та аудит»,

 • «Міжнародна економіка».

 ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

 • «Організація перевезень іФакультеты и специальности


Условия поступления 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

 3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 4. ХНАДУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий та третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

 5. ХНАДУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. 


Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости