Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Hs
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Створений у 1804 році він завжди був джерелом культури українського народу. Тут працювали О.О.Потебня, О.В.Погорєлов, Г.П.Успенський, В.П.Шестопалов, А.М.Ляпунов та інші відомі учені. Тисячі випускників нашого університету поповнювали ряди інтелігенції, яка в усі часи виконувала особливу роль: не тільки залучала народ до освіти та прогресу, а й сіяла "розумне, добре, вічне", формувала духовність і менталітет нації.


Ім'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету – це символ зв'язку поколінь у виконанні важливих завдань навчання і виховання. Сьогодні свої завдання ми розглядаємо з урахуванням вимог сучасності. Ми повинні готувати висококваліфікованих учителів, яким можна доручити наших дітей. Крім цього, ми повинні брати участь у формуванні інтелектуальної еліти України: виховувати спеціалістів з широкою ерудицією і здатністю до подальшого саморозвитку і самовдосконалення, дати шанс кожному випускнику в майбутній діяльності повністю реалізувати свої можливості. Наші студенти – не об'єкти, а суб'єкти навчання! На лекціях і практичних заняттях вони отримують базові знання з педагогіки, психології, спеціальних дисциплін, і в той же час у них завжди є право і можливість вибору предмету для поглибленого вивчення на спецкурсах, спецсемінарах, в студентському науковому товаристві.


Невичерпна енергія молодості може реалізуватися в клубах і гуртках за інтересами, колективах художньої самодіяльності.

Факультети:

- український мовно-літературний;
- історичний;
- фізико-математичний;
- природничий;
- іноземної філології;
- російської мови і світової літератури;
- початкового навчання;
- дошкільного виховання;
- фізичного виховання;
- художньо-графічний;
- музично-педагогічний;
- психології та соціології;
- економічний;
- юридичний.

Спеціальності:

Український мовно-літературний факультет ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненки

 • філологія (українська мова та література).

Історичний факультет

 • історія;
 • географія.

Фізико-математичний факультет

 • математика;
 • фізика.

Природничий факультет

 • біологія;
 • хімія.

Іноземної філології факультет

 • філологія (мова та література англійська, німецька, французька).

Факультет російської мови та літератури

 • філологія (мова та література (російська)).

Факультет початкового навчання

 • початкова освіта.

Факультет дошкільного виховання

 • дошкільна освіта.

Факультет фізичного виховання

 • фізичне виховання.

Художньо-графічний факультет

 • образотворче мистецтво;
 • дизайн.

Музично-педагогічний факультет

 • музичне мистецтво;
 • хореографія.

Факультет психології та соціології

 • соціологія;
 • психологія;
 • соціальна педагогіка.

Економічний факультет

 • економічна теорія.

Юридичний факультет

 • правознавство.

Факультет заочного навчання

 • дошкільна освіта;
 • початкова освіта;
 • філологія (українська мова та література);
 • мова та література (російська, англійська);
 • математика;
 • історія;
 • біологія;
 • фізичне виховання;
 • музичнe миcтецтво;
 • xореографія;
 • образотворчe миcтецтво;
 • дизaйн;
 • пcихологія;
 • cоціологія;
 • eкономічна тeорія;
 • правознавcтво.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1.    На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.    На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
3.    На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
4.    ХНПУ імені Г.С.Сковороди приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).
5.    ХНПУ імені Г.С.Сковороди здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.
 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости