Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Hpi
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ"), заснований у 1885 році, є фундатором шести нині діючих вузів, серед яких Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут", Харківський національний технічний університет радіоелектроніки, Харківський державний університет будівництва і архітектури, Національний Східноукраїнський університет, Сумський державний університет. В 1997 році на базі філії НТУ "ХПІ" у м. Кременчук відкрито політехнічний інститут.


     НТУ "ХПІ", акредитований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 95 спеціальностями на денній та за 69 на заочній формі навчання.


     У 2000 році Указом Президента України університету присвоєно статус Національного вищого навчального закладу України.


     НТУ "ХПІ", акредитований за найвищим IV рівнем, здійснює підготовку фахівців за 95 спеціальностями на денній та за 69 на заочній формі навчання.


     У 2010 році Національному технічному університету "ХПІ" надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. Постанова Кабінету міністрів України щодо надання статусу дослідницького у тому числі наказує Міністерству фінансів передбачати, починаючи з 2011 року, під час складання проектів Державного бюджету України кошти для організації стажування наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів та навчання студентів університетів у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових установах і вищих навчальних закладах, а також для розвитку матеріально-технічної бази, створення науково-навчальних центрів, забезпечення університетів науковим обладнанням та новітніми засобами навчання."


     Сьогодні НТУ "ХПІ" має найвищі в Східній та Південній Україні обсяги ліцензованого прийому: понад 5600 місць за денною формою навчання, понад 4500 місць – за заочною. План прийому на перший курс, тобто кількість місць для безкоштовного навчання, у 2010 році очикується на рівні 2165 місць за денною та 216 за заочною формою. В університеті навчаються понад 25 тисяч студентів.


     НТУ "ХПІ" є єдиним вищим навчальним закладом в Україні, що готує інженерні кадри з таких напрямків, як турбінобудування, котло- та реакторобудування, електроізоляційна, кабельна і конденсаторна техніка, технологія жирів та жирозамінників.


     В університеті діє 19 факультетів денної форми навчання, центр заочного навчання, центр дистанційної та доуніверситетської підготовки, центр підготовки іноземних громадян, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямів розвитку науки і техніки, три науково-дослідних і проектно-конструкторських інститути.


     До складу НТУ "ХПІ" входять Гвардійський ордена червоної зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України, Верстатоінструментальний технікум (м. Харків) та Полтавський політехнічний коледж.


     З метою забезпечення якісної підготовки студентів, розвитку та удосконалення форм і методів довузівської підготовки, відбору професійно-орієнтованої молоді в НТУ "ХПІ" створений центр та доуніверситетської підготовки, до складу якого входять підготовче відділення, підготовчі курси та їх філії у містах Ізюмі, Балаклії, Полтаві, Бердянську, а також підготовче відділення та підготовчі курси, на яких абітурієнтів готують для проходження незалежного тестування. Також абітурієнтів навчають на підготовчих курсах факультету інтегральної підготовки, факультету економічної інформатики і менеджменту, Чернівецького факультету, а також елітарних школах провідних факультетів  НТУ "ХПІ".


     Університет розвивається як багатопрофільний вищий навчальний заклад. Сьогодні в його складі 92 кафедри, з яких 63 випускаючі. За останні 5 років відкрита підготовка фахівців з 8 нових спеціальностей, в тому числі  у 2008 році – "Інструментальне виробництво" та "Якість, стандартизація та сертифікація" (МШ), "Соціологія" (БФ), у 2010 – "Консолідована інформація" (КІТ).


     НТУ "ХПІ" має військову кафедру, яка готує студентів за 11 військовими спеціальностями з присвоєнням військового звання молодший лейтенант запасу. Підготовка на військовій кафедрі проводиться на контрактній основі. Термін навчання – 2 роки, починаючи з 3 курсу.


     В НТУ "ХПІ" існує дворівнева система сприяння працевлаштуванню випускників. Кафедри активно підтримують контакти з профільними підприємствами, відслідковуючи їх потреби. Протягом навчання студенти проходять виробничу практику на підприємстві за своєю спеціальністю.


     Кожного року навесні кафедри запрошують представників підприємств на відкриті презентації випускників для зустрічей зі студентами останніх курсів та укладання тристоронніх договорів про працевлаштування, за якими випускник набуває статусу молодого спеціаліста. За договорами працевлаштовуються більше 95 % випускників.


     З 2004 року в НТУ "ХПІ" створено Центр кар’єри для студентів. Мета Центру – сприяти активному вибору та пошуку роботи студентами. Центр допомагає студентам визначитись, яка робота найбільш відповідає їх здібностям, розшукати інформацію про потенційних роботодавців та презентувати себе роботодавцеві (написати резюме та підготуватися до співбесіди). Центр кар’єри також надає студентам інформацію про поточні вакансії підприємств.


     Щороку в квітні Центр кар’єри запрошує студентів і роботодавців на Ярмарок робочих місць – захід, де роботодавці мають нагоду зустріти студентів різних курсів та спеціальностей НТУ "ХПІ" та запропонувати їм вакансії, місце для практики або поширити інформацію про своє підприємство. В Ярмарку "Політех - 2010" взяли участь 43 компанії, організації та підприємства, які представили близько 500 вакансій. Ярмарок відвідали більше 2500 студентів університету.


     Особлива увага в університеті приділяється системному підходу удосконалення організації навчально-виховного процесу, а також радикальному вдосконаленню змісту освіти фахівців. На основі порівняльного аналізу навчальних планів провідних вищих навчальних закладів України, держав ближнього зарубіжжя, США (Масачусетський технологічний інститут), країн Європи (Магдебурзький технічний університет) та створення структурно-логічних схем розроблені нові навчальні плани, в яких знайдено оптимальне поєднання гуманітарних, природничо-математичних та технічних знань спеціалістів.


     В навчальні плани впроваджені розроблені в університеті концепції "Гуманізація вищої інженерної освіти – стратегія поведінки сучасного інженера" та концепція виховної роботи зі студентами. За новими навчальними планами університет вже кілька років готує фахівців трьох рівнів: бакалаврів (термін навчання 4 роки), спеціалістів (1,5 років) та магістрів (2 роки).).


     Сьогодні НТУ "ХПІ" діє і розвивається, втілюючи в життя принципи Болонської декларації (Хартії європейських університетів), до якої він приєднався у 2005 році.


     В університеті наполегливо впроваджуються в навчальний процес комп'ютерні та телекомунікаційні технології: діє 101 комп’ютерний клас з загальною кількістю сучасних комп'ютерів понад 2500 одиниць, які підключені до локальної мережі університету і до мережі Internet.


     Складовою частиною системи безперервної інженерної підготовки в університеті є структура післявузівської освіти, яка створена на базі міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації. Він забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю "Інтелектуальна власність", а також перепідготовку за спеціальностями: "Економічна кібернетика", "Облік та аудит", "Менеджмент організацій" та "Інтелектуальна власність".


     Університет укомплектований професорсько-викладацьким складом, який становить біля 1700 чол. Серед них – 151 доктор наук,  870  кандидатів наук, 20 Заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників вищої школи України, 33 лауреати державної премії, 3 академіка НАН України, 26 академіків галузевих АН України.


     Наукова організація – "Інститут іоносфери", що входить до складу НТУ "ХПІ", має унікальну обсерваторію, устаткування якої ставить цей інститут на одне з провідних місць в світі щодо можливостей досліджень іоносфери. Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія" за технічним оснащенням дійсно відноситься до провідних закладів України і світу. На його базі акредитовано єдиний в Україні Центр сертифікаційних випробувань електротехнічних засобів "Імпульс".


     Поширюються науково-технічні, навчально-методичні та культурні зв'язки з провідними вищими навчальними закладами США, Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Угорщини, Румунії, Китаю, В'єтнаму. Зараз в університеті навчається близько 1300 іноземних студентів з 30 країн світу.


     Університет має сучасну матеріально-технічну базу з розвиненою інфраструктурою, яка дозволяє не тільки забезпечити навчально-виховний процес, проведення наукових досліджень, але й вирішувати соціальні проблеми: забезпечення студентів та викладачів житлом, оздоровлення та лікування співробітників та студентів.


     В складі університету діють: 13 гуртожитків на майже 8000 місць, 7 житлових будинків, Палац студентів з танцювальними та виставочними залами, сучасний спортивний комплекс з двома плавальними басейнами, 14 спортивними залами, 2 спортивно-оздоровчих табори (у Малому Маяку, поблизу м. Алушта, Крим – 300 місць, та у Фігуровці, поблизу м. Чугуїв – 200 місць), профілакторій на 100 місць, їдальня на 1700 місць. Бібліотека університету нараховує 8 читальних залів, книжковий фонд має понад 2 млн. примірників і є однією з найбільших у місті Харкові. У 2004 році розпочато будівництво книгосховища університетської бібліотеки, яке планують завершити у 2010 р.


     Керівництво Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" здійснює ректор Товажнянський Леонід Леонідович доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України, Заслужений діяч науки і техніки, академік Академії інженерних наук та Академії наук вищої школи, лауреат Державної премії України, почесний академік Академії педагогічних наук України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Факультети:

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОПЧНИЙ

МАШИНОБУДІВНИЙ

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНЙ

ІНФОРМАТИКИ I УПРАВЛІННЯ

ЕКОНОМІЧНИЙ

БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ

АВТОМАТИКИ I ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

КОМП'ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХГОЛОГІЙ

ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА XIMIЧHOЇ TEXHIКИ

НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ

ЕКOНОMIKO-ПРАВОВИЙ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

ДИСТАНЦІЙНОГО ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАВЧАННЯ

ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

Спеціальності:

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОПЧНИЙ: обладнання ливарного виробництва (д/з); прикладне матеріалознавство (д/з); обладнання для обробки металів тиском (д/з); інформаційні технології проектування (д); комп'ютерно-інтегровані технології процеси і виробництва (д).

МАШИНОБУДІВНИЙ: технологія машинобудування (д/з); підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання (д/з); металорізальні верстати і системи (д/з); гідравлічні та пневматичні машини (д/з); автоматизоване управління технологічними процесами (д/з).

ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ: теплоенергетика (д/з); котли та реактори (д/з); гідравлічні та пневматичні машини (д/з); гідроенергетика (д/з); енергетичний менеджмент (д/з); турбіни (д); теплофізика (д); обладнання нафтових і газових промислів (д).

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ: двигуни внутрішнього згоряння (д/з); колісні та гусеничні транспортні засоби (д/з); військові гусеничні та колійні машини (д); інформаційні технології проектування (д/з); автомобілі та автомобільне господарство (д); електричні системи і комплекси транспортних засобів (д/з); електричний транспорт (д/з); рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (д/з).

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНЙ: динамка і міцність (д); прикладна математика (д); формаційні технології проектування (д/з); інформатика (д); гідроаеродинаміка (д).

ІНФОРМАТИКИ I УПРАВЛІННЯ: економічна кібернетика (д); програмне забезпечення автоматизованих систем (д); інформаційні управляючі системи і технології (д); маркетинг (д); соціальна інформатика (д); фізичне виховання (д); прикладна математика (л); системний аналіз і управління (д); переклад (д/з); інформатика (л); управління комп’ютерними системаФакультеты и специальности


Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра в НТУ "ХПІ" та його відокремлених структурних підрозділах приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти у Верстатоінструментальному технікумі НТУ "ХПІ" та Полтавському політехнічному коледжі НТУ "ХПІ" приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в НТУ "ХПІ" приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


4.        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра в НТУ "ХПІ" приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


5.        Верстатоінструментальний технікум НТУ "ХПІ" та Полтавський політехнічний коледж НТУ "ХПІ" приймають на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.


6.        Базовий університет та його відокремлені факультети, НКЦ, НКП НТУ "ХПІ" приймають на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


7.        Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ", який здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймає на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.


8.        Військовий коледж сержантського складу НТУ "ХПІ", який здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймає на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.


9.        Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет військової підготовки ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ" та Військовий коледж сержантського складу НТУ "ХПІ" приймають на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та молодшого спеціаліста, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.


10.      НТУ "ХПІ" здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


11.      Міжгалузевий інститут післядипломної освіти НТУ "ХПІ" здійснює перепідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст".

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости