Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»
Header
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „молодший спеціаліст” і „кваліфікований робітник”. Навчальний заклад було створено наказом Міністерства народної освіти УРСР №151 від 5.07.1990 року з назвою – вище професійне училище – технічний коледж (копія наказу додається). Статус коледжу навчальний заклад отримав у 1997 році (наказ Міністерства освіти України №312), у цьому ж році внесено до державного реєстру закладів освіти під назвою Львівський технічний коледж. У 2004 році Львівський технічний коледж перейменовано у Технічний коледж Національного університету „Львівська політехніка” (наказ Міністерства освіти і науки №348 від 28 квітня 2004 року додається). У березні 1994 року вище професійне училище – технічний коледж увійшов до складу навчально-науково-виробничого комплексу „Галтек”, створеного на базі Державного університету „Львівська політехніка”. Тісна співпраця з Львівською політехнікою дала можливість залучати до викладацької діяльності в коледжі викладацько-професорський склад університету, створити інтегровані навчальні плани з кожної спеціальності, що дало можливість випускникам коледжу продовжувати навчання на 2-3 курсах відповідних інститутів Національного університету „Львівська політехніка”. Щорічно близько 40% випускників продовжують навчання у „Львівській політехніці” за скороченими освітньо-професійними програмами. Крім цього, для навчання студентів коледжу використовується матеріально-технічна, науково-методична база та бібліотечний фонд університету.


Предметом діяльності Коледжу є : • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів „кваліфікований робітник”, „молодший спеціаліст”, „бакалавр”;

 • атестація педагогічних і науково-педагогічних працівників із встановленням і підтвердженням кваліфікаційних категорій;

 • підготовка молоді до незалежного зовнішнього тестування та вступу у вищі навчальні заклади;

 • навчально-методична, культурно-освітня, інформаційна, видавнича, спортивно-оздоровча діяльність;

 • фінансово-економічна, господарська, консультаційна, виробнича, торгово-закупівельна діяльність;

 • здійснення зовнішніх зв'язків, міжнародне співробітництво.


Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії (дозволу) здійснюються коледжем після отримання такої ліцензії.


Структурними підрозділами коледжу є: • відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки;

 • відділення електроніки та комп'ютеризованих систем;

 • комерційне відділення;

 • відділення харчових технологій та інженерії ( Ходорівське відділення);


 • підготовчі курси.


Відповідно до ліцензій АВ №363355 від 09.10.2007р. і АВ №363356 від 09.10.2007р коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами бакалавра за напрямом підготовки: „Маркетинг”, “Комерційна діяльність” та “молодших спеціалістів" зі спеціальностей: „Бухгалтерський облік”, „Комерційна діяльність”, „Розробка програмного забезпечення”, „Конструювання, виробництво та технічне обслугову-вання радіотехнічних пристроїв”, „Електронна побутова апаратура”, „Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”, „Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж”, „Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів”, „Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”, „Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів”, „Виробництво м'ясних продуктів”.


Станом на 01.10.2008 року в коледжі навчалося 897 студентів денної форми навчання, 81 студент заочної форми навчання.

Факультети:

Відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки

Комерційне відділення

Відділення електроніки та комп'ютеризованих систем

Заочна форма навчання

Ходорівська філія

Спеціальності:

молодший спеціаліст: бухгалтерський облік; комерційна діяльність; програмування електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем; обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем i мереж; монтаж та обслуговування електричних машин та апаратів; конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв; обслуговування інтегрованих інтелектуальних систем; електронна побутова апаратура; 

бакалавр - напрям підготовки «Економіка i підприємництво».

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).
Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости