Екологічний політехнікум Львівського державного аграрного університету
Nopicture
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

Навчальний заклад організований у 1961 році згідно з постановою Ради Міністрів України №1065 від 13.09.61р. і наказом №528 від 19.10.61р. Мінсільгоспу України.


До 1991 року підготовка спеціалістів велася за спеціальностями “Гідромеліорація” та “Механізація гідромеліоративних робіт”.


Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної економіки в аграрному секторі та розвиток різних форм господарювання на засадах приватної власності на землю і майна вимагають відповідного кадрового забезпечення і суттєвих змін у підготовці спеціалістів для роботи в таких умовах. Зокрема необхідність вирішення екологічних проблем, завдань пріоритетного розвитку села і його соціальної інфраструктури, реалізація земельної реформи, вирішення проблем водозабезпечення населення та інше зумовили розширити профіль навчального закладу, враховуючи можливості навчально-матеріальної бази. Наказом №75 від 29.11.91р. Львівський гідромеліоративний технікум перейменований у Львівський державний екологічний політехнікум. Наказом №491 від 21 вересня 2005 року створений регіональний структурний підрозділ Львівського державного аграрного університету – Екологічний політехнікум Львівського державного аграрного університету.

Факультети:

 •  землевпорядкування;

 • прикладна екологія;

 • зелене будівництво і садово-паркове господарство;

 • будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд;

 • обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу;

 • механізація меліоративних робіт сільського господарства;

 • організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах.

Спеціальності:

ТЕХНІК-ЕКОЛОГ

Технік-еколог підготовлений до праці у якості молодшого спеціаліста - еколога, спроможного вирішувати широке коло питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів у різних галузях виробництва та інших сферах господарської діяльності.

Технік-еколог може працювати у спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідних організаціях і навчальних закладах, спеціалізованих екологічних та санітарно-гігієнічних інспекціях, де вирішується питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

ТЕХНІК-МЕХАНІК

Технік-механік готується для роботи в пересувних механізованих колонах /ПМК/, будівельно-монтажних управліннях /БМУ/, будівельних дільницях, кооперативних, акціонерних підприємствах водогосподарського і сільськогосподарського призначення, а також госпрозрахункових та орендних колективах як спеціаліст, керівник (організатор) і виконавець технологічних операцій з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту меліоративної та будівельної техніки.

Технік-механік може займати посаду механіка дільниці, завідувача ремонтною майстернею, пунктом і станцією технічного обслуговування, завідувача ремонтною майстернею, пунктом і станцією технічного обслуговування, завідувача обмінним пунктом ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу.

ТЕХНІК-ГІДРОТЕХНІК

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в сфері проектування, будівництва, експлуатації меліоративних та водопровідних об’єктів державного і комунального призначення.

Молодший спеціаліст призначений для роботи в сільському господарстві, системі управління водного господарства та експлуатаційних об’єднаннях з меліорації та водного господарства (ПМК, СПМК, УОС, УЗС та їх дільницях), проектних організаціях на первинних посадах техніків відділів, техніків-гідротехніків, майстрів дільниць, а також на посадах, які заміщаються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих і інших номенклатурних посад.

ТЕХНІК-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК

Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в сфері землевпорядкування, земельного кадастру і проектно-пошукових робіт на обєктах державного, приватного і комунального призначення.

Молодший спеціаліст призначений для роботи в сільському господарстві, установах Держкомзему, інституті землеустрою УААН і його філіалах, місцевих радах, районних відділах та міських управліннях земельних ресурсів, кооперативних та приватних організаціях на первинних засадах.

ТЕХНІК-ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА

Технік зеленого будівництва підготовлений до професійної діяльності для розробки проектів озеленення присадибних ділянок, міських територій, квітників, підбору асортименту дерево-чагарникових та квіткових рослин, розробки проектів озеленення інтер’єрів громадських та промислових приміщень та проектів озеленення офісів та зимових садів.

Молодший спеціаліст призначений для роботи в підрядних виробничих об’єднаннях, садово-паркових і квіткових господарствах, на промислових підприємствах, лікувальних та санаторно-курортних закладах, міських господарствах зеленого будівництва, промислових підприємствах де є оранжереї, теплиці та території благоустрою і озеленення, зоопарках, підприємствах та організаціях, які мають чи будують зимові сади, виставкових та торгівельних організаціях із збуту квітково-декоративної продукції та малих архітектурних форм, пов’язаних з благоустроєм, науково-дослідних та проектних інститутах, школах, дошкільних установах, лікарнях, санаторіях, будинках творчості, карантинних розсадниках та станціях захисту рослин.

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ

Техніка-технолога готують для роботи з експлуатації монтажу і наладки мережі та споруд систем водопостачання та водовідведення у сільськогосподарських та промислових виробничих підрозділах, управліннях, організаціях житлово-комунального господарства, науково – виробничих об’єднаннях, а також в проектних організаціях на посадах техніка, старшого техніка, майстра – диспетчера, лаборанта та інших посад, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами.

Організатор готельного ГОСПОДАРСТВА і туристичних послуг

Молодший спеціаліст для туристичної галузі готується для організації готельної, ресторанної і туристичної діяльності. Він оволодіває знаннями з етичних і психологічних основ ділового спілкування. Готується для роботи на посади, пов’язані з виконанням технологічних і функціональних процесів, пов’язаних із туристичним бізнесом, економіки і управління галузі.

Молодший спеціаліст може займати посаду керівника виробничих підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах, керівника туристичної групи, організатора екскурсій, оператора розрахунку в готелі, адміністратора, власна справа та інше.

Факультеты и специальности

Условия поступления

Понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийом здійснюється на комерційних засадах.


Вступники здають вступні випробування: • на спеціальність “Прикладна екологія” – співбесіда з української мови (усно) та хімії (усно);

 • на всі інші спеціальності – співбесіда з української мова (усно) та математики (усно).


Перед початком вступних випробувань в політехнікумі будуть працювати двотижневі підготовчі курси. Викладачі політехнікуму ознайомлять Вас з приблизним переліком завдань та диктантів, які можуть бути на вступних випробуваннях.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости