Севастопольський навчально-консультаційний центр ХДУХТ
Nopicture
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Факультети:

Спеціальності:

0501 Економіка і підприємництво
7.050106 Облік і аудит

0502 Менеджмент
7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

0503 Торгівля
7.050301 Товарознавство та ко­мерційна діяльність
7.050302 Товарознавство та екс­пер­тиза в митній справі
7.050303 Експертиза товарів та послуг

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.
Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
4. Харківський державний університет харчування та торгівлі приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
5. Харківський державний університет харчування та торгівлі здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України No 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


Напрями підготовки
освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра
Спеціальності
Назва Код Назва
1 2 3
Товарознавство і
торговельне
підприємництво
6.030510
Товарознавство та комерційна
діяльність
Товарознавство та експертиза в
митній справі
Квота Перелік конкурсних предметів Статус Мінімальна
     пільгових (вступних екзаменів) предмету кількість балів для
              категорій допуску до участі в
                                                конкурсі або
                                                          зарахування на
                                                                      навчання поза
                                                                                 конкурсом
4 5 6 7
1. Українська мова та література
не встанов-
люється
2. Математика
3. Хімія або географія
Експертиза товарів та послуг
124
Профільний 124
Непрофільний 124
1. Українська мова та література
Облік і аудит
6.030509
Облік і аудит
не встанов-
люється
2. Математика
3. Історія України або географія
124
Профільний 124
Непрофільний 124
1. Українська мова та література
Менеджмент
6.030601
Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності
не встанов-
люється
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
124
Профільний 124
Непрофільний 124

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости