Кримський інститут економіки та господарчого права
Kiegp
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Підготовка фахівців з вищою освітою в Кримському інституті економіки і господарського права почалася з вересня 1993 р. В основі навчально-педагогічної діяльності покладена концепція, що відповідає загальним тенденціям реформи економічної та правової системи, яка випливає з політичних і соціальних реалій, нових форм власності, розвитку підприємництва , розширення міжнародних зв'язків.

                                                         5 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ІНСТИТУТУ

  У цей день в 1993 р. Міністерство освіти України видало інституту ліцензії по 2-м спеціальностями «Економіка підприємства» і «Фінанси».
Рішенням МАК від 07.03.1994 р. (Протокол № 10) КІЕГП був занесений в Державний реєстр вищих навчальних закладів України за III рівнем акредитації.
  У 1995р. були відкриті філії інституту в містах-героях Керч і Севастополь, в м.Красноперекопськ.
  За результатами проведеної в 1998 р. акредитаційної експертизи інституті отримав право видачі дипломів державного зразка за III рівнем акредитації (спеціаліст): «Фінанси і кредит» (сертифікат ВП1-Ш № 011117). Економіка підприємства »(сертифікат ВП1-Ш № 011116).
КІЕГП має необхідні для організації навчального процесу аудиторії.
інформаційно-видавничий відділ, комп'ютерний клас, бібліотеку з читальним залом і право користування фондами Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки ім.І.Франка.
  В інституті сформовано колектив викладачів з творчим потенціалом, який дозволив йому брати участь у розробці урядових програм в Комітеті з науки і регіонального розвитку при Раді міністрів АРК, створений Центр з підготовки та атестації фахівців фондового ринку Півдня України спільно з Державною комісією з цінних. Паперів та фондового ринку України; виконуються госпдоговірні теми.
Інститут надає постійну консультативну та методичну допомогу у проведенні експертиз інвестиційних проектів і бізнес-планів, які розробляються різними підприємствами та громадянами.
  У січні 1999 р. при КІЕГП була створена «Економіко-правова школа», де наряд з отриманням середньої освіти учні отримували поглиблену підготовку у правовій та економічній галузях знань.
  За час існування КІЕГП станом на 2003 рік (тобто до 10-ти річного ювілею) було випущено головним Вузом та філіями:
молодших спеціалістів - 316 осіб, бакалаврів - 1031 осіб, спеціалістів -1142 осіб.
  В даний час ми надаємо вищу освіту на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра і спеціаліста за спеціальностями «Фінанси» (Сертифікат про акредитацію НІ-ІІІ № 010844 від 11.11.2004г.) Та «Економіка підприємства» (Сертифікат про акредитацію НІ-ІІІ № 010845 від 11.11 .2004 р.). Ліцензія АВ № 328706.
  На економічному факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» за наступними спеціальностями:
  - 6.030508 «Фінанси і кредит» - (бакалавр);
  - 6.030504 «Економіка підприємства» - (бакалавр);
  - 7.050104 «Фінанси» - (спеціаліст);
  - 7.050107 «Економіка підприємства» - (спеціаліст).
  Випускникам інституту видаються державні дипломи «Бакалавр» та «Спеціаліст», які дійсні на всій території Україні.
А так само, КІЕХП в числі перших ВНЗ в Криму, який з 2007 року освоює дистанційну форму навчання студентів, відповідну вимогам Болонської угоди і найсучаснішим технологіям методів освіти. В основу дистанційного навчального процесу покладені державні стандарти вищої освіти, вимоги наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004г. № 40 «Положення про дистанційне навчання», новітні методики, розроблені силами провідних університетів України та міжнародними науковими центрами. При цьому студенти отримують можливість:
    - Займатися в зручний для себе час, у зручному місці. Вчитися не виходячи з будинку або офісу і навіть знаходячись у відрядженнях або у відпустці, 24 години на добу і 7 днів на тиждень;
    - Будувати свій індивідуальний графік і розклад навчання, пройти курс навчання «без відриву від дому», «від декретної відпустки» чи «від виробництва», тобто, не витрачаючи часу і грошей на поїздки, не відриваючись від сім'ї або своєї роботи;
    - Отримати вищу освіту інвалідам та особам, позбавленим фізичної можливості отримати традиційну освіту;
    - Користуватися всіма правами, передбаченими для студента заочної форми навчання;
    - Отримати ступеня (кваліфікації) за ліцензованим напрямами і спеціальностями КІЕХП, Хмельницького національного університету та 24 інших ВНЗ України, Росії і Європи використовуючи для цього сучасні телекомунікаційні канали і обладнання;
    - Підвищити свою кваліфікацію або отримати одночасно другу або нову, більш затребувану на ринку праці спеціальність і диплом за однією з 32 спеціальностей провідних ВУЗів України, Російської Федерації, Європейських країн та США;
 Наші випускники працюють у Міністерстві економіки, в Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку, у Фонді гос.імущества, в банках, магазинах,
бухгалтеріях, в різних державних службах. Ми пишаємося нашими випускниками і стежимо за їхніми успіхами.

Факультети:

Економічний факльтет.

Спеціальності:

Економіка підприємництва

Фінанси і кредит

Факультеты и специальности

Условия поступления

1.    На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2.    На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3.    КІЕГП приймає на другий курс денної форми навчання, на другий та третій курси заочної форми навчання  (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


4.     КІЕГП здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.


5.    КІЕГП здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости