Львівський державний університет внутрішніх справ
Luvs
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4


Львівський державний університет внутрішніх справ утворений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2005 р. №1266 на базі Львівського юридичного інституту МВС України. Ліцензія АВ №048037 від 13.04.2006 р.


Сертифікат НД-IV №9142296 від 11.10.2005 р.


До складу університету входить Прикарпатський юридичний інститут (м. Івано-Франківськ), який є вищим навчальним закладом III рівня акредитації. На факультетах кримінальної міліції, слідства, економічної безпеки, заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ (ОВС), юридичному, економічному, психології здійснюється підготовка фахівців за напрямами «Право», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент», «Педагогічні науки», «Психологія» та «Комп'ютерні науки».


Функціонує ад'юнктура. Діють підготовчі курси.


Студенти, які навчаються на платних засадах, мають можливість проходити військову підготовку, після закінчення якої їм присвоюється звання «лейтенант запасу». Випускники направляються на роботу до правоохоронних органів. Під час навчання в </

Факультети:

- з підготовки слідчих;
- економічної безпеки;
- кримінальної міліції;
- економічний;
- психології;
- юридичний;
- заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ.

Спеціальності:

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ:

  ФАКУЛЬТЕТ КРИМІНАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ здійснює набір на денну форму навчання за програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
       - "бакалавр" за напрямом "Право" на базі повної загальної середньої освіти (сертифікати ЗНТ з української мови та літератури, історії України (профілюючий); екзамен з фізичної підготовки, співбесіда), з числа:
       - цивільних осіб за схемою "курсант – військовослужбовець – курсант";
       - осіб, звільнених з військової служби;
       - військовослужбовців внутрішніх військ та осіб рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ.

       Термін навчання 3 роки.
       ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ здійснює підготовку фахівців на заочній формі навчання за такими освітньо-професійними програмами:
       - "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти (сертифікати ЗНТ або вступні випробування з української мови та літератури, історії України (профілюючий); фізичної підготовки, термін навчання 4 роки;
       - "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в межах напряму (екзамени: кримінальне право України (тести, профілюючий); українська мова (диктант); фізичної підготовки, термін навчання 2 роки.

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА УМОВАХ ДОГОВОРУ З ФІЗИЧНИМИ (ЮРИДИЧНИМИ) ОСОБАМИ:
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА, ПСИХОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

       ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітньо-професійними програмами:
       - "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" на базі повної загальної середньої освіти(сертифікати ЗНТ з української мови та літератури, історії України (профілюючий), математики або іноземної мови), термін навчання 4 роки;
       - "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в межах напряму (екзамени: кримінальне право України (тести, профілюючий), кримінально-процесуальне право (тести), термін навчання 2 роки;
       - "спеціаліст" за спеціальністю "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в межах напряму (комплексний екзамен з фахових дисциплін: теорія держави і права, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес (тести), термін навчання 1 рік;
       - "магістр" за спеціальністю "Правознавство" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" в межах напряму (комплексний екзамен з фахових дисциплін: теорія держави і права, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, адміністративне право, конституційне право (тести, профілюючий); екзамен з іноземної мови (тести), термін навчання 1,5 роки.
       ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітньо-професійними програмами:
       - "бакалавр" за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія" на базі повної загальної середньої освіти (сертифікати ЗНТ з української мови та літератури, біології (профілюючий), історії України або іноземної мови), термін навчання 4 роки.
       - "магістр" за спеціальностями "Психологія", "Практична психологія" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" в межах напряму (комплексний екзамен з фахових дисциплін: психологія особистості, психологічне консультування, психокорекція, психодіагностика (тести), екзамен з іноземної мови (тести), термін навчання 1,5 року.
       ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за такими освітньо-професійними програмами:
       - "бакалавр" за спеціальністю "Менеджмент і адміністрування" на базі повної загальної середньої освіти (сертифікати ЗНТ з української мови та літератури, математики (профілюючий), географії або іноземної мови), термін навчання 4 роки;
       - "бакалавр" за спеціальностями "Фінанси і кредит", "Облік і аудит" на базі повної загальної середньої освіти (сертифікати ЗНТ з української мови та літератури, математики (профілюючий), історії України або географії), термін навчання 4 роки;
       - "бакалавр" за спеціальностями "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент організацій" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в межах напрямів (екзамен з економічної теорії (тести, профілюючий), термін навчання 2 роки;
       - "спеціаліст" за спеціальністю "Менеджмент організацій" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" в межах напряму (комплексний екзамен з фахових дисциплін: основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, маркетинг (тести), термін навчання 1 рік.
       - "магістр" за спеціальністю "Менеджмент організацій" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" в межах напряму (комплексний екзамен з фахових дисциплін: основи менеджменту, операційний менеджмент, управління персоналом, маркетинг (тести); екзамен з іноземної мови (тести), термін навчання 1,5 року.
       - "магістр" за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" в межах напряму (екзамени з основ економічної теорії (профілюючий) та іноземної мови (тести), термін навчання 1,5 року.
       Студенти, які навчаються на денній формі навчання на умовах договору з фізичними (юридичними) особами, мають можливість проходити військову підготовку, після закінчення якої їм присвоюється військове звання “молодший лейтенант запасу”.

Факультеты и специальности

Условия поступления

Для вступу на факультет з підготовки слідчих, юридичний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- основи правознавства.

Для вступу на факультет кримінальної міліції необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- основи правознавства або біологія.

Для вступу на факультет економічної безпеки необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- основи правознавства або математика.

Для вступу на факультет психології необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- біологія.

Для вступу на економічний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- математика.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости