Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж
Head
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

У зв'язку з інтенсивним розвитком в 50–60 роки в місті Дніпропетровську і Придніпровському регіоні підприємств радіотехнічного профілю, які займалися випуском продукції оборонного,


а також побутового призначення, виникла гостра необхідність в підготовці власних кваліфікованих фахівців і управлінських працівників середньої ланки.
        У виконання ухвали ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від 23.02.1962 року № 204, і розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 березня 1962 року № 300 — Р, а також ухвали Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району від 22 березня 1962 року № 103 «Про заходи щодо зміцнення матеріальної бази і розширення мережі технікумів Совнархоза» був організований Дніпропетровський радіоприладобудівний технікум на базі радіотехнічного відділення Дніпропетровського механічного технікуму.
       Розпорядженням Дніпропетровського Совнархоза від 25 вересня 1962 року № 962 — Р для надання матеріально-технічної допомоги новоорганізованому технікуму були визначені базові підприємства: ВАТ «Дніпропетровський машинобудівний завод», який і зараз надає єдину і істотну допомогу і Дніпропетровський радіозавод (нині ВАТ «Концерн — „Весна“»).
       22 березня 1962 року був виданий перший наказ по ДРПСТ за номером № 1. Першим директором технікуму був призначений викладач механічного технікуму Станчиц Юрій Грігорієвіч (1927–1985 г.г.).
       У 1962 р. був зроблений перший набір на денне і вечірні відділення технікуму. Сформовані перші групи.
       У технікумі в той період були спеціальності:

  -  0704 — «Радіоапаратобудування»;
   -  0706 — «Телевізійна техніка і радіорелейний зв'язок»;
   -  0701 — «Дротяний зв'язок»;
   -  з 1965 — 0711 «пристрої Радіолокацій»
   -  а з 1967 року на прохання базового підприємства ДМЗ відкрито спеціальність 0501 — «Обробка металів різанням».

      31.12.1965 роки Ухвалою СМ СРСР технікум був переданий Мінестерству радіопромисловості СРСР.     Протягом 1966 року УК і УЗ МРП СРСР добивається Виділення фінансування на будівництво корпусу ДРПСТ через базове підприємство А/с — 192 (нині «Дніпровський машинобудівний завод»). Куратором будівництва був відділ капітального будівництва А/с 192.
      У 1967 р. трест Днепрогорстрой приступив до початку будівництва учбового корпусу і актового залу.
      Що вчаться технікуму брали безпосередню участь в зносі приватних будинків, майстернях індустріального технікуму, казарми облвоєнкомату і найактивніша участь в будівництві учбового корпусу.
      У 1971 р. 30 серпня «довгобуд» закінчився і щасливий колектив преподователей, сотруднітов і що вчаться вселився в новий корпус, що здавався всім палацом.
      Директором технікуму з 1970г був призначений Емельяненков Микола Павлович, що працював з 1966г преподователем технікуму. Ось на нього і було покладено приймання цих знов побудованих завдань.
     У грудні 1990 року базовим підприємством ДМЗ вводиться в експлуатацію корпус учебно-проїзводітельнних майстерень кошторисною вартістю 272695 рублів і оснащується необхідних верстатним і слюсарним устаткуванням. Радіомонтажні майстерні при цьому також були оснащені в цокольному поверсі основного корпусу.
      В цей час Дніпропетровський радіоприладобудівний технікум проводив підготовку фахівців з наступних форм навчання і спеціальностей:


   -  А) денне навчання по спеціальностях: 0704 — радіоапаратобудування
   -  0711 — радіолокації устр-ва
   -  0501 — обробка металов різанням
      Б) заочне навчання по спеціальностях:
   -  0704 — радіоапаратостроєніє
   -  0501 — обробка металов різанням


      За роки, що пройшли з дня утворення технікуму, до розпаду СРСР кількість тих, що навчаються в рік зросло до 1700 чоловік.
      Рішенням Колеги Міністерства Радіопромисловості СРСР і Ухвалою Президента Центрального Комітету профспілки робочих Радіоелектронної промисловості Дніпропетровському радіоприладобудівному технікуму за підсумками оглядів-конкурсів учбово-виховною, методичною і спортівно-оздовітельной роботи в технікумах Мінрадіопрома 17 разів присуджувалося перше місце з врученням Почесної грамоти Міністерства радіопромисловості і грошової премії. Почесний перехідний Червоний Прапор МРП СРСР після розпаду СРСР залишився на вічне зберігання в ДРПСЬК. Ці роки ознаменувалися цікавої і плідної роботи всього колективу.
      С 1979г директором техникуми была назначена Дорошенко Анна Андреевна. Много сил и энергии уделяла она совершенстованию качества обучения и воспитания, внедрению новых прогрессивных методов и форм оптимизации и планирования учебного процесса, осуществлению внутри техникумовского контроля.
   З травня 1987г. наказом Міністра МРП СРСР директором технікуму призначений начальник цеху базового підприємства ДМЗ Нежейко Віктор Петрович. Вдосконалення учбовий-матеріальної бази технікуму і традицій успішно продовжилося з новим імпульсом.
      Учбові лабораторії оснащувалися також за рахунок передачі устаткування підприємствами: радіозаводом, ДМЗ. Створенню сучасної учбовий-матеріальної бази служить також всемірний розвиток технічної творчості що вчаться, яке не тільки дозволило оснастити лабораторії за участю студентів, але і сприяло розвитку технічного мислення і навиків конструкторської роботи, раціоналізаторських здібностей, і щепило працьовитість, естетичні смаки. Участь студентів в технічній творчості стала обов'язковою і престижною.
      Спортивна робота в технікумі введеться на рівні спец предметів. У цьому велика заслуга викладачів фізвоспітанія і керівника фізвоспітанія Хейфеца Р. Г. В технікумі приділяється велика увага розвитку масовості спорту. До 1986 року технікум не мав своєї спортивної бази. Вся спортівно- масова робота проводилася на стадіоні, що орендувався. У грудні 1985 року введений в експлуатацію спортивний комплекс, в будівництві якого активну участь брали студенти. Колектив фізкультурників технікуму за підсумками міської спартакіади серед Ссузов зайняв 1-е місце. У 2000 році 3-е місце по області.
      У зв'язку з вимогою підприємств Придніпровського регіону і у зв'язку з початком освоєння випуску новітньою електронною цифровою АТС-ЦА-С-32 на ПО «ДМЗ» коледж по клопотанню базового підприємства ПО «ДМЗ» і підприємств зв'язку, радіо і телебачення відкриває дві нові спеціальності згідно наказу МПР СРСР № 27- До від 16.08.1991г. Це такі нові спеціальності як:


-  1904 — «Виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку»;
-  2307 — «Радіозв'язок, радіомовлення і телебачення».


      В цей час технікум активно співробітничає з базовим підприємством ПО «ДМЗ» по підготовці


фахівців середньої ланки для виробництва новітніх засобів і устаткування в області мікроелектроніки. Вся більша кількість випускників технікуму поступає на споріднені специаліності радіофізичного і фізико- технічного факультетів Дніпропетровського державного університету. Цілі ПО «ДМЗ», ДГУ і ДРПСТ стають в ці роки все більш загальними і це тісна співпраця перейшла в створення учбовий — виробничого комплексу «Машинобудівник», який був створений сумісним наказом Міністерства радіопромишленості СРСР і Держкомітету СРСР по народному оброзованію № 382/510 від 04.05.1989г. Це був один з перших комплексів в СРСР.
     28 листопада 1991 р. коледж, по ухвалі Кабінету Міністрів України від 24.09.1991 № 227 і та № 22826/33 від 28.11.1991 Про передачу навчальніх закладiв та органiзацiй до системі Мiнвузу України", був переданий до складу Міністерства Освіти України.
     У 2000 році в коледжі відкритий прийом на дві нові спеціальності, які необхідні для підготовки фахівців Дніпропетровської області.

Факультети:

Спеціальності:

- бухгалтерський облік;
- технологія харчування;
- товарознавство та комерційна діяльність;
- програмування для електронно-обчислювальної техніки й автоматизованих систем;
- банківська справа.

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


   На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


   Вищий навчальний заклад Дніпропетровській радіоприладобудівний коледж приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).


   Дніпропетровській радіоприладобудівний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від
15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости