Український державний хіміко-технологічний університет
00000215
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

До послуг студентів: екстернат; 11 навчальних корпусів; 5 гуртожитків, вартість проживання - 100 грн/міс; бібліотеки, інформаційно-комп'ютерний центр, спортивний комплекс, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір.


Єдиний спеціалізований багатопрофільний університет України засновано в 1930 році.


УДХТУ пропонує такі послуги: • навчання бакалаврів, спеціалістів, магістрів (також для іноземних держав);

 • навчання висококваліфікованого персоналу (кандидати та доктори наук);

 • виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідницьких робіт відповідно з вимогами нашої держави і іноземних держав;

 • удосконалення кваліфікації і підготовка персоналу заводів;

 • забезпечення додатковим дипломом за всіма основними спеціальностями;

 • широке міжнародне співробітництво.


Тут створені добре відомі школи з електрохімії, хімічних джерел струму, кераміки і скла, еластомерів, біологів і біостимуляторів органічної хімії, плазмохімії та ін.


5000 студентів університету можуть користуватись лекційними аудиторіями, інформаційним комп'ютерним центром та унікальним фондом наукової літератури в бібліотеці.


Навчання ведуть висококваліфіковані спеціалісти. В УДХТУ високий потенціал науково-викладацького персоналу. На 38 кафедрах - 454 викладачів, серед них 51 професор і доктор наук, 252 кандидати наук. На 18 випускаючих кафедрах готують бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 28 спеціальностями денної, заочної та екстернатної форм. Результати докторських робіт В.І. Маркова, Ф.Й. Данилова, О.В. Просяника, Я.І. Білого, К.С. Бурмістрова, О.М. Шембель, В.І. Голеуса, М.В. Бурмістра, .В.М. Задорського, О.В. Штеменка, О.В. Харченка та ін. знайшли широке застосування у виробництві, розвиваються далі і стимулюють думки та пошуки.


Громадяни України і іноземних держав, які мають середню освіту, можуть бути прийняті до університету. Приймальна комісія працює круглий рік. Зарахування студентів проводиться щорічно в серпні.


Ступінь бакалавра з відповідних спеціальностей присвоюється студентам після оволодіння гуманітарними та загальноінженерними знаннями. Ступінь спеціаліста з основної спеціальності присвоюється всім випускникам з ступенем бакалавра і після додаткової теоретичної і практичної інженерної підготовки. Ступінь магістра з даної спеціальності присвоюється через рік випускникам з ступенем спеціаліста з додатковою розширеною теоретичною науковою та практичною підготовкою.


Університет бере участь в міжнародних наукових програмах підтримки наукового в рамках ІНТАС, в науковій та освітній програмі Інституту відкритого суспільства (США), в наукових програмах НАТО, підтримує вчених і ін. За останні два роки міжнародні наукові фонди і організації фінансували 15 міжнародних проектів і серед них деякі індивідуальні. Участь в спільних науково-дослідних проектах, дослідженнях і програмах студентського обміну, стажування співpобітників і студeнтів, вирішeння загальниx технічниx і науковиx проблeм спільнo з інозeмними вищими навчaльними закладaми тa інші заxоди вeдуть дo інтeграції УДХТУ в глoбальну оcвітню мерeжу.

Факультети:

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • менеджмент організацій;
 • економічна кібернетика.

Механічний факультет

 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • інформаційні управляючі системи;
 • метрологія та вимірювальна техніка;
 • обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів;
 • спеціалізовані комп'ютерні системи;
 • теплоенергетика;
 • технологія машинобудування;
 • економічна кібернетика.

Факультет технології високомолекулярних сполук (ТВМС)

 • промислова біотехнологія;
 • матеріали видавничо-поліграфічних виробництв;
 • технологія жирів та жирозамінників;
 • технологія переробки полімерів;
 • хімічна технологія високомолекулярних сполук;
 • хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів;
 • хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини.

Факультет технології неорганічних речовин

 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • технічна електрохімія;
 • хімічна технологія неорганічних речовин;
 • хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі;
 • хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів.

Факультет технології органічних речовин

 • технологія переробки полімерів;
 • технологія фармацевтичних препаратів;
 • хімічна технологія органічних речовин.

Факультет технології силікатів (ТС)

 • обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
 • хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів.

Факультет післядипломної освіти

 • економіка підприємства;
 • менеджмент;
 • екологія та охорона навколишнього середовища обладнання переробних і харчових виробництв;
 • теплоенергетика;
 • метрологія та вимірювальна техніка;
 • хімічна технологія органічних речовин;
 • хімічна технологія неорганічних речовин;
 • технічна електрохімія;
 • хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів хімічна технологія високомолекулярних сполук;
 • хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів;
 • хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі;
 • хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини;
 • технологія переробки полімерів;
 • технологія жирів та жирозамінників;
 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • матеріали видавничо-поліграфічних виробництв;
 • промислова біотехнологія.

Заочний факультет

 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • менеджмент;
 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • інформаційні управляючі системи;
 • технологія машинобудування;
 • обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
 • теплоенергетика;
 • метрологія та вимірювальна техніка;
 • спеціалізовані комп'ютерні системи;
 • хімічна технологія органічних речовин;
 • хімічна технологія неорганічних речовин;
 • технічна електрохімія;
 • хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів;
 • хімічна технологія високомолекулярних сполук;
 • хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів;
 • хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі;
 • хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини;
 • технологія переробки полімерів;
 • технологія жирів та жирозамінників;
 • автоматизоване упpавління теxнологічними процеcами;
 • матeріали видавничо-поліграфічниx;
 • виpобництв;
 • промиcлова біотеxнологія;
 • теxнологія фармацевтичниx прeпаратів.

Спеціальності:

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


 Вищий навчальний заклад ДВНЗ УДХТУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" та зазначається у цих Правилах прийому (додаток 3).


 Вищий навчальний заклад ДВНЗ УДХТУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України №245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости