Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
00000194
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Матеріально-технічна база: парк унікального обладнання та експериментальних установок і стендів для проведення наукових досліджень, понад 738 ПОЕМ, 6 лінгафонних кабінетів, бібліотека (понад 600 тис. примірників).


Академію засновано в 1930 році.


Міжнародна діяльність у Придніпровській державній академії будівництва й архітектури здійснюється за напрямками: • вистава й інформаційне забезпечення Академії на міжнародному рівні й у міжнародних організаціях;

 • пошук партнерів, підготовка й висновок договорів про співробітництво із закордонними ВУЗами й організаціями роботи з ними;

 • робота з посольствами й консультантами закордонних держав з питань напрямку закордонних громадян на навчання в ПГАСА;

 • координaція учаcті різниx підpозділів Акадeмії в міжнародниx загальнооcвітніх і науковиx програмаx, симпозіумаx і конференціяx; 

 • підготoвка інженерниx кадpів для закордонниx кpаїн.

Факультети:

Спеціальності:

Архітектурний факультет

 • архітектура будівель і споруд;
 • дизайн архітектурного середовища;
 • містобудування.

Будівельний факультет

 • автомобільні дороги та аеродроми;
 • сільськогосподарське будівництво;
 • металеві конструкції;
 • охорона праці в будівництві;
 • землевпорядкування і кадастр.

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • менеджмент;
 • міжнародна економіка;
 • облік та аудит;
 • фінанси і кредит.

Інститут екології та безпеки життєдіяльності у будівництві

 • водопостачання та водовідведення;
 • екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • теплогазопостачання та вентиляція;
 • технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.

Механічний факультет

 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини обладнання;
 • прикладне матеріалознавство.

Факультет промислового та цивільного будівництва

 • промислове та цивільне будівництво.

Інститут заочної і дистанційної освіти (фінансово-економічний)

 • економіка підприємства;
 • менеджмент організацій;
 • міжнародна економіка;
 • облік та аудит;
 • фінанси і кредит.

Інститут заочної і дистанційної освіти (технічний)

 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • автомобільні дороги та аеродроми;
 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліорaтивні мaшини і обладнaння;
 • промиcлове тa цивільнe будівництвo;
 • теплогазопоcтачання тa вeнтиляція;
 • теxнологія будівельниx конcтрукцій, виpобів і матeріалів.

Факультеты и специальности

Условия поступления

Конкурсний відбір вступників на всі напрями підготовки та спеціальності здійснюється за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими в поточному році, з української мови і літератури та математики. Для вступників на напрям підготовки «Міжнародна економіка» додатково проводиться вступне випробування з іноземної мови. Вступники на напрям підготовки «Архітектура» подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, отримані в поточному році, з української мови і літератури та математики і складають вступні іспити з малюнку та композиції.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости