Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва"Стратегія" "
00000180
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Матеріально-технічна база: 4 поточні аудиторії, 6 комп'ютерних класів, електрофізична лабораторія, 14 навчальних аудиторій, бібліотека з читальним залом та книгосховищем.


Заклад засновано в 1992 році. Інститут підприємництва «Стратегія» являє собою навчальний заклад, який тісно співпрацює з широким колом вітчизняних і закордонних університетів та установ. «Стратегія» впроваджує сучасні освітні технології формування фахівця, професійний рівень якого відповідає європейським вимогам. Це підтверджується можливістю отримання випускниками не тільки диплому державного зразка, а й міжнародного сертифікату IES (International Education Society). Співробітництво з закордонними партнерами в Польщі (вища економічна школа в місті Катовіце) дозволяє студентам «Стратегії» (поки що тільки за спеціальністю «Менеджмент організацій») під час свого навчання отримати диплом бакалавра і магістра європейського зразка. В подальшому інститут планує надати таку можливість студентам інших спеціальностей.


Інститут є унікальним за архітектурою спеціалізованим навчальним комплексом, який відповідає сучасним європейським вимогам. Навчальний процес реалізується в умовах сучасної матеріальної бази, яка постійно збільшується і модернизується.


Можливість доступу до ресурсів мережі Internet з'явилася в інституті в 1998 році. Збільшення швидкості і поліпшення якості доступу дозволило ширше використовувати можливості мережі Internet у навчальному процесі, при проведенні наукових досліджень і вирішення інших задач. З розвитком локальної мережі в інституті, було організовано доступ до мережі Internet із комп'ютерних класів.


Бібліотека з читальним залом, обладнаним комп'ютерною системою каталогізації і пошуку книжок та журнальних публікацій, налічує близько 14 тисяч примірників сучасної навчальної та наукової літератури. Великий вклад у формування книжкового та інформаційного фонду бібліотеки інституту належить гуманітарній допомозі від міжнародних організацій та закордонних вищих навчальних заклaдів. Із загальногo книжковогo фoнду бібліотeки більшe 5 тиcяч приміpників - українcькою мовoю, і близькo півтоpи тиcячі - англійcькою мовoю. Щоpічно книжкoвий фoнд зроcтає у серeдньому нa 13%.

Факультети:

Автоматика і електротехніка

Інформатика і компютерні технології

Економіка, менеджмент. маркетинг

Спеціальності:

Факультет управління

 • eкономіка підприємcтва;
 • oблік і аудит;
 • менеджмeнт оpганізацій;
 • eкономічна кібернeтика;
 • програмнe забезпечeння автоматизованиx сиcтем.

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


  ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»


  ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости