Нікопольський економічний університет
00000135
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

«Нікопольський економічний університет» - це сучасний навчально-науковий комплекс з розвиненою матеріально-технічною базою і соціальною інфраструктурою, єдиний самостійний вищий навчальний заклад в Нікопольському регіоні, ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки України (Ліцензія АВ № 328973 від 20.07.2007 року). Сьогодні університет готує фахівців з трьох напрямів підготовки: " 6.030601 «Менеджмент», 6. 030507 «Маркетинг», 6. 030509 «Облік і аудит», ліцензований обсяг становить 180 осіб за денною формою навчання і 250 - за заочною.


Розпочав свою діяльність університет у 1992 році як Нікопольський інститут управління бізнесу і права, який на честь 10-річного ювілею у 2002 році одержав статус університету. З перших днів його очолює засновник - кандидат економічних наук, професор Радкевич Олександр Дмитрович.


За короткий час навчальний заклад досяг значних успіхів: здобув визнання і став-дипломантом Міжнародного відкритого Рейтингу популярності та якості «Золота фортуна», ім'я ректора внесено до «Золотої книги ділової еліти України». Колектив навчального закладу неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти і науки України, Академії економічних наук України за активне впровадження в педагогічний процес новітніх навчальних технологій. Університет сьогодні - член Міжнародної кадрової академії, Міжнародного консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти,. Міжнародної асоціації з розвитку менеджмент-освіти, в Центральній та Східній Європі. Студенти мають право навчатися та проходити практику в Польщі, Туреччині, Великобританії.


За роки існування з 1993 р. Нікопольський економічний університет пройшов кілька державних акредитацій ліцензованих спеціальностей :


- 1997 р. - акредитація спеціальностей „Облік і аудит”, „Маркетинг”, Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст”;


- 2000 р. - акредитація спеціальності „Маркетинг” освітньо-кваліфікацій­ного рівня „спеціаліст;


- 2002 р. - акредитація спеціальностей „Облік і аудит”, „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст”;


- 2005 р. - акредитація спеціальності „Маркетинг” освітньо-кваліфікацій­ного рівня „спеціаліст”;


- 2007 р. - акредитація спеціальностей „Облік і аудит”, „Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст”.


Університет є юридичною особою, має самостійний баланс та розрахункові рахунки в установах банків України, самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах прав, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, ”Про підприємництво”, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та іншими нормативними і законодавчими актами, обов’язковими для виконання закладами освіти всіх форм власності.


Вся діяльність колективу університету, ректорату, деканату і кафедр була спрямована на успішну реалізацію Конституції України, законів України “Про освіту”, „Про вищу освіту”, “Про мови”, Державної програми “Освіта”, Україна ХХI століття, орієнтувалася на досягнення в питаннях підготовки фахівців рівня міжнародних світових стандартів освіти.


Сьогодні в університеті функціонують чотири кафедри: гуманітарної та фундаментальної підготовки - завідувач кандидат педагогічних наук, доцент Легка Л.М., обліку і аудиту - завідувач доктор економічних наук, професор Костіна Н.І., маркетингу - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, профессор Радкевич О.М.  та менеджменту  - завідувач кафедри , кандидат економічних наук, доцент Іванісов С.М.


В структурі університету створені підрозділи, які забезпечують організацію і підтримку процесу навчання: крім деканату і кафедр існують навчально-методичний, навчально-виховний відділи, відділи практики та комп’ютерної підтримки навчально-виховного процесу, видавничий відділ, проблемна лабораторія з дослідження ринкової інфраструктури, бізнес-центр.


На даний час університет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.


Прийом до університету здійснюється на основі Правил прийому, розроблених згідно Умов прийому до ВНЗ України, та затверджених у встановленому порядку Вченою радою.


Правила прийому постійно приводяться у відповідність до вимог Міністерства освіти і науки України. Створена приймальна комісія, яка планує і здійснює свою роботу відповідно до Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу. Крім того, з метою узгодження діяльності різних структурних підрозділів, систематизації профорієнтаційної та всієї рекламно-агітаційної роботи створена і діє координаційна рада, яка формує і спрямовує рекламну політику НЕУ.

Факультети:

Економіка, менеджмент, маркетинг

Спеціальності:

 • менеджмeнт;
 • oблік і аудит;
 • маркeтинг.

Факультеты и специальности

Условия поступления

Для вступу необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- математика.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости