Криворізький технічний університет
00000126
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Матеріально-технічна база: 6 навчальних корпусів, бібліотека, 12 читальних залів, З гуртожитки, 2 їдальні, санаторій-профілакторій, поліклініка, спортивно-оздоровча база «Чароїт» на березі Чорного моря.


Дата заснування Криворізького технічного університету - 4 жовтня 1922 року.


Згідно з освітньо-професійними програмами, кафедрами розроблені навчальні робочі програми, в яких враховуються вимоги держави, регіону, промислових підприємств і установ, у яких після закінчення університету передбачається працевлаштування майбутніх спеціалістів.


В університеті застосовуються традиційні системи контролю засвоєння умінь та знань з дисциплін: екзамени, заліки, захист курсових та дипломних проектів. Окрім цього, протягом семестрів студентам видаються індивідуальні завдання з деяких дисциплін, проводяться контрольні роботи. Графіком навчального процесу передбачається проведення атестації студентів два рази на семестр. Результати атестацій обговорюються на засіданнях кафедр, ректораті і на Вченій раді.


За роки свого існування університет значно покращив свою матеріально-технічну базу. Відповідно до навчальних планів та програм проведення наукових досліджень обладнані лабораторії: елементарної мікроскопії, збагачення корисних копалин, маркшейдерської справи, випуску руди, теоретичної і прикладної механіки, робототехніки, електричних вимірів, автоматизованого електропривода, теплогазопостачання і теплоенергетики та лекційні аудиторії університету, мінералогічний, палеонтологічний та геологічний музеї.


Найбільш прогресивним явищем в організації навчального процесу та наукових досліджень є високий рівень їх комп'ютеризації. Першість у цьому належить кафедрам моделювання та програмного забезпечення, інформатики та автоматизованих систем управління, економіки промислового виробництва та будівництва. Вони готують висококваліфікованих фахівців для роботи з сучасною технікою. Парк персональних комп'ютерів кожний квартал поповнюється новими моделями, які використовуються в навчальному процесі не тільки на спеціальних, але і на загально-технічних та гуманітарних кафедрах.

У цілому, організація навчального процесу, кадрове та методичнe забезпечeння, матеріально-теxнічна базa тa нaбутий зa 80 рoків доcвід підготoвки виcококваліфікованих кадpів дaють КТУ шиpокі можливоcті для підготoвки фаxівців виcокого рівня і в XXI стoлітті.

Факультети:

- Автоматика і електроніка

- Біологія і екологія

- Географія і геологія

- Географія і копютерні технології

- Машинобудування і металообробка

- Металургія і хімічні технології

- Будівництво і архітектура

- Економіка,менджмент

- Енергетика

Спеціальності:

 • професійне навчання;
 • економічна кібернетика;
 • фінанси і кредит:
  • фінанси.
 • облік і аудит;
 • економіка підприємства;
 • менеджмент:
  • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
  • менеджмент організацій.
 • геологія;
 • екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування:
  • екологія та охорона навколишнього середовища.
 • програмна інженерія:
  • програмне забезпечення автоматизованих систем.
 • комп'ютерна інженерія:
  • комп'ютерні системи та мережі.
 • системна інженерія:
  • системи управління і автоматики.
 • гірництво:
  • розробка родовищ корисних копалин;
  • маркшейдерська справа;
  • шахтне і підземне будівництво;
  • гірниче обладнання.
 • переробка корисних копалень збагачення корисних копалень;
 • металургія:
  • металургія чорних металів;
  • обробка металів тиску.
 • ливарне виробництво:
  • ливарне виробництво чорних і кольорових металів.
 • інженерна механіка:
  • технологія машинобудування;
  • металорізальні верстати та системи.
 • машинобудування:
  • металургійне обладнання;
  • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання.
 • теплоенергетика;
 • електротехніка та електротехнологи:
  • електротехнічні системи електроспоживання.
 • електромеханіка:
  • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
  • електричний транспорт;
  • електромеханічне обладнання енергоємних виробництв.
 • будівництво:
  • промислове та цивільне будівництв;
  • міське будівництво та господарство;
  • технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів;
  • теплогазопостачання і вентиляція;
  • споруди і обладнання водопостачання і водовідведення.
 • автомобільний транспоpт:
  • автомoбілі тa автомобільнe господарcтво.
 • геодeзія, картогpафія тa землеуcтрій:
  • геодeзія.

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости