Криворізький державний педагогічний університет
00000124
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Матеріально-технічна база: 5 навчальних та лабораторних корпусів, 3 гуртожитки, бібліотека, 5 читальних залів, 2 актові зали, 2 спортивні зали, студентський санаторій-профілакторій, 2 їдальні, 4 буфети.


Університет засновано в 1930 році. За роки існування університет підготував близько 30 тисяч спеціалістів для народної освіти, які працюють у загальноосвітніх школах, профтехучилищах, вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації, закладах культури.

Колишні студенти КрДПУ - нині заслужені вчителі, відмінники народної освіти України, керівники шкіл, органів народної освіти. В інституті навчалися відомий український поет-гуморист Павло Глазовий, письменник Панас Ногін.


Сьогодні в університеті здійснюється цілеспрямована робота по модернізації змісту педагогічної освіти, приведення його у відповідність до сучасних надбань науки, завдань розвитку національної школи, суспільства.


У навчальний процес впроваджуються нові технології і активні методи навчання, наукові  доробки викладачів кафедр, зміцнюється навчально-матеріальна база, поліпшуються умови навчання і побуту студентів.


Високий рівень наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу, педагогічної майстерності, свідоме ставлення студентської молоді до навчання є гарантією того, що випускники університету будуть і надалі гідними поповненнями учительської інтелегенції України.


Лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття проводяться у відповідно обладнаних аудиторіях, лабораторіях та інших приміщеннях.


До читання лекцій залучаються висококваліфіковані викладачі: професори, доценти, провідні науковці та спеціалісти.


Значна увага приділяється інтенсивним технологіям навчання, які визначаються конкретними завданнями навчання, особливостями навчальних дисциплін, навчальним досвідом студентів, формою навчальної діяльності тощо. На факультетах введена модульно-предметна система навчання, розширена самостійна робота студентів, практикується читання лекцій за наперед даними  студентам опорними конспектами, використання так званих фрагментів діяльності майбутнього вчителя найсучасніших засобів навчання тощо. В університеті здібна молодь навчається за індивідуальними планами підготовки, що забезпечує поглиблену співпрацю педагогів та студентів. Поширюється впровадження комп'ютерної техніки до навчального процесу.


Щорічно проводяться загальноуніверситетські науково-практичні конференції, на яких розглядаються актуальні проблеми навчання та виховання молоді.


Народженю всебічно, гармонійно розвиненої особистомті майбутніх вчителів сприяє студентський клуб університету, який створено з метою задоволення духовних інтересів і потреб, організації дозвілля, реалізації творчого потенціалу студентства молоді.


Студентський клуб підтримує творчі задуми студентів, розвиток мистецьких здібностей, тому в університеті все більше поповнюються форми клубної роботи - організація лекцій та цікавих зустрічей, тематичні вечори тa вeчори відпoчинку, робoта гуpтків художньoї самодіядбноcті тa любительcьких об'єднaнь зa інтереcами, оpганізація екскурcій образотворчиx рoбіт, дeкоративно-прикладного, кінo тa фото-миcтецтва.

Факультети:

- природничий;
- фізико-математичний;
- географічний;
- української філології;
- іноземних мов;
- історичний;
- педагогічний;
- мистецтв;
- індустріально-педагогічний.

Спеціальності:

- українознавство

- редагування освітніх видань

- мова і література(анг)

- шкільне бібліотекознавство

- краєзнавчо-туристична робота

- географія

- декоративне мистецтво

- художня культура

- мова і література (німецька)

- мова і література(англійська)

- інформатика

- основи підприємництва

- практична психологія

Факультеты и специальности

Условия поступления

Для вступу на географічний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- географія.

Для вступу на індустріально-педагогічний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- математика.

Для вступу на фізико-математичний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- математика або фізика.

Для вступу на педагогічний факультет необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- математика, біологія або вступні випробування за фахом.

Для вступу на факультет української філології необхідний сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури.

Для вступу на художньо-графічний факультет необхідні сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і творчий конкурс.

Для вступу на факультет іноземних мов необхідні сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури і вступне випробування з іноземної мови.

Для вступу на факультет природознавства необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- хімія або біологія.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости