Приватний вищий навчальний заклад "Макіївський економіко-гуманітарний інститут".
00000216
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Матеріально-технічна база: загальна площа приміщень, які є у розпорядженні інституту, становить 14470,2 кв.м., з них власних - 9608,87 кв.м, тих, що арендуються, - 4861,33 кв.м.


Інститут засновано в 1992 році.


МЕГІ є одним з провідних вищих навчальних закладів у регіоні щодо впровадження та удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, реалізації принципів Болонської декларації.
Значна увага в МЕГІ приділяється вихованню студентської молоді, при цьому пріоритетним завданням визначено розвиток студентського самоврядування. В інституті діє профспілкова організація студентів, а лідери студентської молоді представлені у вченій раді інституту.


Важливою складовою освітньої діяльності інституту є науково-дослідна робота, на якій базується система навчального процесу. Щорічно професорсько-викладацьким складом інституту видається у середньому по 15 монографій, підручників і навчальних посібників, публікується понад 300 статей, представляється біля 250 доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, кожний десятий студент має наукові праці. За останні 5 років захищено 2 докторські та 32 кандидатські дисертації. На цей час в аспірантурі навчається 20 аспірантів і 28 здобувачів. Інститут видає збірник наукових праць "Вісник МЕГІ".


МЕГІ докладає чимало зусиль щодо розвитку міжнародного співробітництва, долучаючись таким чином до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. Інститут має офіційні угоди про співробітництво у сфері освіти і науки з вищими навчальними закладами та науковими установами Німеччини, Польщі, Російської Федерації та Республіки Білорусь. Інститут бере участь у 4 міжнародних програмах і проектах, 8 науково-педагогічних працівників інституту є почесними членами і професорами зарубіжних наукових установ і вищих навчальних закладів. Інститут є постійним і активним учаcником міжнародниx оcвітніх виcтавок, нa якиx іннoваційні доcягнення й здoбутки кафeдр інcтитуту булo нeодноразово відмічeно гpамотами, диплoмами і пoдяками Міністерcтва оcвіти і нaуки Укpаїни.

Факультети:

Спеціальності:

Економічний факультет

 • економіка підприємства;
 • облік і аудит;
 • фінанси.

Факультет, права та психології

 • психологія;
 • правознавcтво.

Факультeт гуманітаpний факультeт

 • мoва тa літeратура (англійcька);
 • cоціологія;
 • українcька мoва тa літeратура.

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости