Дніпропетровський державний аграрний університет
00000094
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Більш ніж вісімдесятирічна історія Дніпропетровського державного аграрного університету розпочинається з 11 вересня 1922 року.


ДДАУ - один з найбільш відомих навчальних закладів аграрного спрямування України та за її межами. Має найвищий - IV  рівень акредитації. Завдяки педагогічній і науковій діяльності вчених-викладачів та високим досягненням студентів, за показниками рейтингу, проведеного Міністерством освіти та науки України, університет посідає третє місце серед 20-ти аграрних ВНЗ України.


Навчання у ДДАУ базується на органічному поєднанні науки і практики. Саме це гарантує підготовку висококваліфікованих спеціалістів аграрного спрямування. Випускники університету користуються значним попитом на ринку праці як в Україні, так і за її межами.


Викладання в університеті поєднує сучасні інформаційні, комп'ютерні та педагогічні технології з використанням традиційних і нових форм навчання.


Функціонування інформаційних, комп'ютерних та педагогічних технологій забезпечують більше 600 сучасних ПЕОМ, зосереджених в 26 аудиторіях. Всі ПЕОМ підключені до локальної мережі, електронної бібліотеки ДДАУ та мають вихід в Internet. Наукове забезпечення агроуніверситету визнане на світовому рівні.


З метою постійного підвищення якісних показників науково-педагогічних працівників ректорат ДДАУ плідно співпрацює з науково-дослідними центрами Європи, Азії, Америки. Це дає можливість багатьом студентам проходити практику в провідних агрофірмах України, Великобританії, Іспанії, Чехії, Німеччини, Франції. Багатогранна сфера діяльності університету постійно розширюється.


Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проходять вступні випробування у формі тестування в агроуніверситеті.


Культурне життя університету є дуже насиченим і цікавим. У ДДАУ працюють 10 творчих колективів, які виступають у різноманітних творчих заходах вузу, міста та області.


Традиційно ДДАУ славиться своїми спортивними досягненнями. Студенти університету приймають участь у спортивних змаганнях з різних видів спорту, де вони часто займають призові місця. За час навчання деякі студенти ДДАУ виконують розрядні нормативи, а декотрі навіть стають кандидатами в майстри спорту і майстрами спорту.


Також студенти агроуніверситету беруть активну участь у студентських олімпіадах з різних дисциплін. На рахунку наших студентів високі місця у студентських олімпіадах з біології, фізики, сільськогосподарських машин та інших дисциплін.


У ДДАУ працює студентське самоврядування.


Історія бібліотеки ДДАУ досить цікава і пов'язана з історією розвитку аграрної науки, освіти і сільськогосподарського виробництва в Україні. І починається вона з 20-х років XX ст. Зараз бібліотека обслуговує понад 20 тисяч читачів, щоденно її відвідують біля одної тисячі читачів, її бібліотечний фонд налічує 372000 примірників видань. В структурі бібліотеки - 7 читальних залів, абонементи навчальної, наукової та художньої літератури, відділ комплектування та наукової обробки літератури, довідково-бібліографічний відділ та книгосховище. Основа бібліотечного фонду - наукові та навчальні видання.


Спеціалісти довідково-бібліографічного відділу завжди вчасно забезпечать студенту, науковцю, спеціалісту - аграрію вільний, необмежений доступ до інформації через систему каталогів та картотек бібліотек, використовуючи нові технології в своїй роботі, електронні бази даних, які існують в даний час в інформаційному полі. Працює міжбібліотечний абонемент. Читальний зал періодичних видань пропонує своїм читачам біля ЗО назв газет та 150 назв галузевих видань України та Росії, біля 20 назв зарубіжних періодичних видaнь. Бібліотeка агроуніверcитету єдинa нa Укpаїні, якa зaвдяки проeкту \"Віpджинія ТЕК\" у своїx фондаx мaє наукoві видaння США \"Plant disease\"(\"3ахиcт роcлин\"), \"Рhytopathology\" (\"Фітопатолoгія\").

Факультети:

 • Агрономічний факультет
 • Факультет механізації с.г.
 • Факультет обліку і фінансів
 • Факультет менеджменту і маркетингу
 • Факультет ветеринарної медицини
 • Біотехнологічний факультет
 • Екологомеліоративний факультет

Спеціальності:

 • агрономія;
 • садово-паркове господарство
 • технологія виробництва та переробки продукції і тваринництва.ветеринарна медицина.
 • гідротехніка;
 • екологія та охорона навколишнього середовища.
 • маркетинг;
 • менеджмент.
 • процес, машини та обладнання агропромисловогo виpобництва;
 • ліcові тa хаpчові теxнології тa інженeрія.
 • oблік тa ауди;
 • фінанcи і крeдит.

 

 

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости