Дніпропетровська державна медична академія
Garland_logo
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Матеріально-технічна база: академія займає площу 85 гектарів; має 8 навчальних корпусів загальною площею 52000 кв. м., у яких розміщено 608 навчальних аудиторій, кабінетів і лабораторій; у 7 гуртожитках площею 46000 кв. м. проживають 2849 студентів і лікарів-курсантів. Академія має у своєму розпорядженні спортивний комплекс, віварій, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір, наукову бібліотеку, техноцентр та два музеї.


Одне з найстарших навчальних закладів України. Засновано 15 вересня 1916 року на базі Екатеринославських вищих жіночих курсів. Статус академії установа придбала в 1920 році, він був повернутий їй в 1994 році.


42 клінічні кафедри розташовано на базах 28 лікарень і використовують понад 15 тис. ліжок. На клінічних базах академії організовано 29 спеціалізованих центрів.


Після закінчення академії випускники можуть вибрати спеціальність якого-небудь медичного профілю.


Післядипломна підготовка фахівців у ДГМА проводиться на факультеті післядипломної освіти по 26 спеціальностях, в умовах інтернатури - по 39 спеціальностях, аспірантури - по 21 спеціальності, ординатури - по 24 спеціальностях і магістратури - по 12 спеціальностях. Щорічно навчання на факультеті післядипломної освіти проходять близько 4,5 тисяч слухачів. Післядипломну освіту здійснюють провідні вчені, лікарі вищої лікарської кваліфікації, серед яких 19 професорів і 58 доцентів.


На факультеті проводиться післядипломна підготовка в трьох напрямках: • первинна спеціалізація лікарів-інтернів - інтернатура;

 • підвищення кваліфікації лікарів або перепідготовка фахівців;

 • підготовка клінічних ординаторів.


Студентське наукове суспільство ДДМА нараховує 60 кружків і 1300 членів. СНО постійно впроваджує нові форми роботи, створена комп'ютерна система керування науково-дослідною діяльністю студентів. На підсумкових конференціях СНО в середньому представляє до 500 доповідей, у тому числі до 200 - на гуманітарній секції. На всіх кафедрах студенти, займаючись у наукових кружках, можуть брати участь у вузівських, національних і міжнародних конференціях, у виконанні науково-дослідних робіт, у раціоналізаторській і винахідницькій діяльності. Щорічно члени СНО відправляють свої наукові праці на національні й міжнародні конкурси й одержують високу оцінку. Студенти є членами рад факультетів і академії.


Дніпропетровський Благодійний Фонд підтримки й пошуку талановитої молоді створений в 1994 році при ДДМА. Фонд організований з метою: • збільшення інтелектуального потенціалу медичної науки;

 • підвищення наукової культури;

 • проведення нових методик в області фундаментальної науки й медичної практики.


Завданнями Фонду є: • забезпечення системи пошуку, відбору талановитої молоді;

 • пошук, виховання й підтримка новаторських ідей;

 • реалізація новацій студентами й молодими вченими;

 • забезпечення всіх видів матеріальної, моральної й наукової допомоги талановитої молоді.


В академії студентів також підтримують Фонд соціального захисту, Фонд духовного відродження, Асоціація студентів-медиків.


У розпорядженні студентів і викладачів: • санаторій-профілакторій на 100 місць;

 • спортивний комплекс, що включає ігровий, фехтувальний, тренажерний зали, зал настільного тенісу, боротьби, плавальний басейн, стрілецький тир, спортивний стадіон з тенісним кортом, заміський спортивно-оздоровчий табір на 250 місць;

 • комплекс студентських їдалень, кафе, буфетів;

 • народний музей історії ДДМА;

 • фундаментальний музей анатомії й ін.


Останні новини з життя академії, інформацію про досягнення вчених, поради психолога й інші корисні поради студенти й викладачі знаходять у газеті академії "Пульс", яка є важливою ланкою, що зв'язує і об'єднує колектив.


Наукові напрямки діяльності академії забезпечені сучасними методичними й технічними базами. У цей час виконуються 39 науково-дослідних робіт. Пріоритетними напрямками є: • реабілітація хворих ішемічною хворобою серця, ревматизмом, оперованих із приводу пороку серця;

 • вивчення й практичне використання негемоглобінових переносників кисню;

 • дистанційне руйнування каменів у бруньках, жовчному міхурі;

 • ендопротезування суглобів;

 • одержання нових лікарських препаратів з бактерій, тваринних тканин і рослинних субстратів;

 • комп'ютерне забезпечення наукових досліджень і навчального процесу;

 • розробка й використання нових біохімічних і генетичних методів діагностики захворювань;

 • моніторинг за станом навколишнього середовища, розробка активних методів впливу на екологію.


Учені академії беруть активну участь у роботі міжнародних конгресів, симпозіумів. За останні 5 років захищено 23 докторських та 160 кандидатських дисертацій. Ефективність аспірантури - 100%. Опубліковано близько 6000 статей, 602 з них - за кордоном. Академія випускає 4 академічних наукових журналів - "Медичні перспективи", "Урологія", "Дерматовенерологія, косметологія, сексопатологія", "Новини науки Придніпров'я".


Проведення наукових досліджень забезпечують: • бібліотека з відділом іноземної літератури, електронним каталогом, комп'ютерним програмним забезпеченням інформацією зі спеціалізованих медичних періодичних видань. В 2000 році бібліотекою по лінії Medline обслуговано більш 500 читачів, переглянуто понад 7 млрд. джерел;

 • патентний відділ, що має фонд патентної літератури за 20 років;

 • відділ інформації, який має у своєму розпорядженні більшу кількість періодичної й реферативної наукової літератури;

 • служба стандартизації й метрології;

 • центральна наукова лабораторія, оснащена сучасною апаратурою й укомплектована кваліфікованими фахівцями;

 • міжкафедральні морфологічні, імунологічні й біохімічні лабораторії.


З 1990 року ДДМА проводить навчання іноземних громадян. В 1995 році відбувся перший випуск лікарів-іноземців. Сьогодні в академії на контрактній основі навчаються понад 400 громадян з 29 країн Азії й Африки.


Академія проводить також стажування студентів із проблем удосконалення наукового процесу (Індія, Японія, Данія, Франція, США, Голландія, Китай, Іспанія).


Фінансування академії складається із двох джерел: бюджетного й небюджетного. Небюджетні джерела фінансування: • навчання в академії іноземних і вітчизняних студентів на договірній основі;

 • учбово-науково-виробничий комплекс;

 • науково-дослідні роботи із замовлень підприємств;

 • благoдійні пожeртвування.


Значнe розширeння фоpм господарcької діяльноcті акадeмії дозвoляє зміцнювaти матeріальну бaзу й фінанcувати сoціальні й гуманітаpні прогpами.

Факультети:

Спеціальності:

Перший медичний факультет

 • лікувальна справа.

Другий медичний факультет

 • медично-профілактична справа;
 • педіатрія.

Третій медичний факультет

 • лікувальна справа;
 • клінічна фармація;
 • сестринська справа.

Факультeт для іноземниx студeнтів

 • лікувальнa спpава;
 • cтоматологія.

Стоматолoгічний факультeт

 • cтоматологія.

Факультеты и специальности

Условия поступления

  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


Дніпропетровська державна медична академія здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости