Донецький національний технічний університет.
Www.osvita.org.ua
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Матеріально-технічна база: 33 навчальних, лабораторних і науково-виробничих корпусів, 20 гуртожитків, 6 спортивних комплексів, спортивний манеж, басейн, 5 студентських їдалень, два оздоровчих комплекси.


Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) - один з найбільших технічних вузів України. Заснований у травні 1921 року.


До складу університету входять 6 інститутів, 25 факультетів, магістратура державного управління, 5 технікумів, підготовче відділення для іноземних громадян, кафедра військової підготовки, науково-дослідна частина, 2 проблемні лабораторії, науково-технічна бібліотека з фондом понад 1,9 млн. томів, німецький читальний зал Гете-інституту, сучасний спортивний комплекс.


ДонНТУ - визнаний в світі вищий навчальний заклад, який активно здійснює міжнародне науково-технічне співробітництво з 75 відомими університетами світу і 7 зарубіжними фірмами, є членом 8 провідних міжнародних освітніх організaцій, серeд якиx \"Аcоціація Європейcьких Універcитетів\" (Женeва, Швeйцарія), \"Міжнаpодний цeнтр Інженeрної Оcвіти пpи ЮНЕСКО\" (Мeльбурн, Авcтралія), \"Європейcьке товариcтво інженeрної оcвіти\".

Факультети:

Спеціальності:

Факультет геотехнологій і управління виробництвом

 • гірництво;
 • розробка родовищ корисних копалин;
 • геомеханічні процеси гірничого виробництва;
 • комплексна розробка та раціональне використання надр;
 • охорона праці в гірничому виробництві;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • екологія в гірництві;
 • менеджмент;
 • менеджмент організацій (у базових галузях промисловості);
 • менеджмент організацій природоохоронної діяльності;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства (у базових галузях промисловості).

Гірничо-геологічний факультет

 • геологічна зйомка, пошук та розвідка;
 • економічна геологія;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • екологічна геологія;
 • геодезія, картографія та землеустрій;
 • геодезія;
 • землевпорядкування та кадастр;
 • геоінформаційні системи та технології;
 • гірництво;
 • шахтне і підземне будівництво;
 • буріння;
 • технологія та техніка розвідки родовищ корисних копалин;
 • маркшейдерська справа.

Факультет енергомеханіки та автоматизації

 • геологія;
 • геологічна зйомка, пошук та розвідка;
 • економічна геологія;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористувания;
 • екологічна геологія;
 • геодезія, картографія та землеустрій;
 • геодезія;
 • землевпорядкування та кадастр;
 • геоінформаційні системи та технології;
 • гірництво;
 • шахтне і підземне будівництво;
 • буріння;
 • технологія та техніка розвідки родовищ корисних копалин;
 • маркшейдерська справа;
 • інженерна механіка;
 • гідравлічні і пневматичні машини;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання;
 • гірниче обладнання;
 • комп'ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання;
 • комп'ютеризовані енергомеханічні системи;
 • автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • автоматизоване управління технологічними 1 процесами і та виробництвами і чорної та 1 кольорової і металургії;
 • електромеханіка;
 • електромеханічне і обладнання енергоємних виробництв;
 • переробка корисних копалин;
 • збагачення корисних копалин.

Механічний факультет

 • машинобудування;
 • технологія машинобудування;
 • металорізальні верстати та системи;
 • інженерна механіка;
 • металургійне обладнання.

Фізико-металургійний факультет

 • інженерне матеріалознавство;
 • прикладне матеріалознавство;
 • металознавство;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • екологія металургії;
 • металургія;
 • металургія чорних металів;
 • металургія кольорових металів;
 • обробка металів тиском;
 • промислова теплотехніка;
 • термічна обробка металів;
 • теплоенергетика;
 • теплоенергетика;
 • теплові електричні станції;
 • енергетичний менеджмент.

Факультет екології і хімічної технології

 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування управління екологічною безпекою.
 • екологія хімічних;
 • інженерна механіка;
 • експлуатація і s проектування хіміко-технологічних;
 • обладнання-природоохоронних;
 • хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів;
 • хімічна технологія високомолекулярних сполук;
 • хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.

Електротехнічний факультет

 • електротехніка та електротехнології;
 • електричні станції;
 • електричні системи і мережі;
 • інформаційне забезпечення та правове регулювання;
 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • засоби інтелектуального управління електроенергетичними системами;
 • електромеханіка;
 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод.

Факультет обчислювальної техніки та інформатики

 • економічна кібернетика;
 • економічна кібернетика;
 • програмна інженерія;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем;
 • комп'ютерні науки;
 • комп'ютерний еколого-економічний моніторинг;
 • програмування медіасистем і комп'ютерний дизайн;
 • комп'ютерна інженерія;
 • комп'ютерні системи та мережі;
 • системне програмування.

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій та автоматики

 • комп'ютерні науки;
 • інформаційні управляючі системи та технології;
 • електронні пристрої та системи;
 • електронні системи;
 • приладобудування;
 • наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи;
 • системна інженерія;
 • системи управління і автоматики;
 • комп'ютерна і інженерія;
 • комп'ютерні системи медичної та технічної діагностики;
 • телекомунікації;
 • телекомунікаційні системи та мережі.

Радіотехнічний факультет

 • радіотехніка;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • системи технічного захисту інформації;
 • захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки;

Факультет економіки

 • економічна теорія;
 • державне регулювання економіки;
 • фінанси і кредит;
 • фінанси і кредит;
 • облік і аудит;
 • облік і аудит;
 • економіка підприємства;
 • економіка підприємства;
 • економіка добувної промисловості;
 • інформаційне забезпечення та правове регулювання;
 • маркетинг;
 • менеджмент;
 • банківський менеджмент;
 • факультет: менеджменту та інновацій;
 • економіка;
 • європейські студії;
 • управління персоналом та економіка праці;
 • управління персоналом і економіка праці;
 • менеджмент;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства;
 • організаційно-економічне та правове забезпечення діяльноcті підприємcтв;
 • організаційно-економічнe тa правовe забезпечeння у сфeрі підпpиємництва, тоpгівлі тa поcлуг;
 • діловe адмініcтрування;
 • менеджмeнт у споpті.

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости