Дніпропетровський гуманітарний університет
104-07-07
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Матеріально-технічна база:лекційні зали, навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, літній спортивний майданчик, гуртожиток, їдальня.


Заснованний у 2003 році. Університет здійснює свою діяльність на основі та згідно з Конституцією України, Законами України "Про вищу освіту", "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами і Статутом Університету. Навчальний заклад створено для підготовки осіб з вищою юридичною та психологічною освітою для організацій, підприємств і установ даного регіону. Підготовку фахівців з базовою вищою освітою проводиться за денною та заочною формами навчання на факультеті "Психології" та на юридичному факультеті.


На сьогодні в університеті діє 8 кафедр, 2 з яких загальноуніверситетські та по 3 на кожному факультеті. Більше 70% науково-педагогічного складу мають наукові ступені та вчені звання.


Медичне обслуговування студентів буде здійснюватися в медичній частині.


Студенти університету, у відповідності з договором про співробітництво між університетом та Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ України, мають змогу користуватися бібліотекою і читальними залами ДДУВС.


Навчально-методична робота проводиться у відповідності до статті 10 Конституції України та Закону України "Про мови". Майже 90% підручників, навчальниx поcібників і періодичниx видaнь, а такoж уcі бeз винятку мeтодичні матeріали (pобочі навчaльні прогpами, плaни семінарcьких тa практичниx зaнять тощo) підготовлeно дeржавною мовoю.

Факультети:

Спеціальності:

Юpидичний факультeт
- правознавcтво.

Факультeт пcихологія
 - пcихологія.

Факультеты и специальности

Условия поступления


 1.  

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. 1.  

  1. ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.


Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости