Академія митної служби України
Www.osvita.org.ua
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Академія митної служби України – єдиний в країні вищий навчальний заклад, що готує фахівців для Державної митної служби України. Створена у червні 1996 р. Указом Президента України № 412/96. Влітку 1997 р. відбувся перший набір курсантів і слухачів. Академія здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за денною та заочною формами навчання; надає другу вищу освіту працівникам митних органів; здійснює підвищення кваліфікації керівного складу митної служби; готує наукові й науково-педагогічні кадри; проводить атестацію працівників митної системи на знання іноземних мов тощо.

В структурі Академії діє чотири факультети: економічний, юридичний, факультет організації та технології митного контролю, факультет післядипломної освіти, 21 кафедра, 15 навчальних і наукових лабораторій та інших структурних підрозділів.

З 2002 р. Академія здійснює випуски фахівців-митників. За цей час понад 1000 курсантів і слухачів отримали дипломи спеціалістів, 2300 працівників митної служби України підвищили кваліфікацію, 991 митник пройшов переатестацію на знання іноземних мов.

У квітні 2004 р. Академія була акредитована згідно Статуту вищих навчальних закладів освіти за ІІІ рівнем. Сертифікат про акредитацію РД-ІІІ № 040078.

Важливою складовою навчального процесу в Академії є наукова діяльність. Професорсько-викладацький склад і курсанти Академії беруть участь у міжнародних конференціях, форумах та семінарах, що відбуваються на території України та в інших країнах. Результати наукових досліджень публікуються у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Факультети:

Спеціальності:

- юридичний;
- економічний;
- інформаційних та транспортних систем і технологій. 

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Державна служба» приймаються особи, які відповідають вимогам «Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789.


 Академія приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).


Академія здійснює переведення та поновлення на старші курси в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости