Житомирський економіко-гуманітарний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Logo_fresh2
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» — один із наймолодших вищих навчальних закладів у нашій державі, створений рішенням Київської міської ради від 18 лютого 1999 року за участю Київської міської державної адміністрації.


Університет «Україна» — єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді з неоднаковим рівнем підготовки, диференційованих соціальних можливостей і з різним станом здоров’я.


Сьогодні університету вже десять років. За цей період проліцензовно 46 спеціальностей. Створено 30 структурно відокремлених підрозділів. Університет здобув IV рівень акредитації. Майже 50 тисяч студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання здобувають освіту за чотирма освітньо-кваліфікаційними рівнями.


В університеті працює понад 3500 співробітників, у т.ч. 2800 викладачі, серед яких 240 докторів наук, професорів, 1269 кандидатів наук, доцентів.


З моменту створення та розбудови до нині на чолі унікального вищого навчального закладу стоїть Людина з великої літери — Петро Михайлович Таланчук, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».


Житомирський економіко-гуманітарний інститут як відокремлений підрозділ Університету «Україна» був створений у березні 1999 року, вперше – як представництво, згодом – філія, і нарешті – у 2005 році філію було реорганізовано.


В інституті здійснюється підготовка за «дефіцитними» в регіоні спеціальностями,а саме:


1. Cоціальна робота;


2. Фізична реабілітація;


3. Міжнародна інформація;


4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.


Підготовка фахівців здійснюється згідно ліцензійних вимог на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра.


З 2005 року отримано ліцензію на перепідготовку фахівців (спеціальність – соціальна робота, друга вища освіта).


Контингент студентів на 2007-2008 навчальний рік складає 841 особу, у тому числі 345 на денній та 496 на заочній.


В академічних групах навчаються також студенти з особливими потребами: з вадами зору та слуху, з порушенням опорно-рухового апарату. Так станом на 2007-2008 навчальний рік в інституті навчається 46 інвалідів, 38 осіб з малозабезпечених сімей.


В інституті працює студентська соціологічна служба, психологічна консультація, при кожній кафедрі діють наукові гуртки, укладені угоди з багатьма організаціями міста та області, де студенти, відповідно до профілю своєї спеціальності, можуть набути знань та практичних навичок, проходити всі види практики. Для успішної організації навчального процесу в умовах переходу на кредитно-модульну систему навчання за вимогами Болонського процесу укладено договори співпраці з обласною універсальною науковою бібліотекою, обласною медичною бібліотекою. Інститут має потужне матеріально-технічне забезпечення. Працює власна бібліотека, яка має читальну залу на 50 місць, 2 комп’ютерні класи, оснащені сучасними комп’ютерами.

Факультети:

Спеціальності:

Спеціальності:

Денне відділення Заочне відділення
6.030201 Міжнародні відносини 6.030201 Міжнародні відносини
6.010203 Здоров'я людини 6.010203 Здоров'я людини
6.030601 Менеджмент 6.030601 Менеджмент
6.130102 Соціальна робота 6.130102 Соціальна робота

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.


Університет “Україна” приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць (в межах ліцензованого обсягу) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).


Університет “Україна” здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України №245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости