Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова національного авіаційного університету
Zhytomyrsykyviysykovyinstytut2
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Свій історичний початок інститут бере від Школи стрільби по повітряному флоту, заснованої у 1919 році у місті Нижньому Новгороді. У довоєнний період військове училище базувалося у Москві, Петрограді, Севастополі, а весною 1941 року було евакуйоване в Уфу. У 1944 році за видатні успіхи у підготовці офіцерських кадрів, а також в ознаменування 25-ї річниці з дня заснування, училище було нагороджено орденом Червоного Прапора.


У 1946 році училище переводиться у місто Житомир та в 1947 році одержує назву Житомирського Червонопрапорного зенітно-артилерійського училища і продовжує підготовку офіцерів для зенітної артилерії. У листопаді 1979 року, за великі заслуги у підготовці висококваліфікованих кадрів, училище нагороджено орденом Жовтневої Революції. З 1992 року в училищі готуються офіцерські кадри для Збройних Сил України.


Постановою Кабінету Міністрів України №2221 від 08.12.99 інституту присвоєно ім’я видатного вченого, творця ракетно-космічної техніки, академіка Академії наук СРСР, двічі Героя Соціалістичної Праці Сергія Павловича Корольова. З 25 червня 2007 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №344 від 1 березня 2007 року, Житомирський військового інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова увійшов до складу Національного авіаційного університету та отримав назву Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету.


1 березня 2007 року на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про передачу Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова до складу Національного авіаційного університету. Інтеграція Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова в загальнодержавну систему освіти дасть можливість готувати кадри для Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також збільшити кількість студентів в Житомирському військового інституті в 2,5–3 рази. Його випускники будуть отримувати диплом Національного авіаційного університету.

Факультети:

Спеціальності:

Інформаційних та телекомунікаційних систем:
- радіотехніка;
- системна інженерія;
- електротехніка та електротехнології;
- безпека інформаційних та комунікаційних систем.

Космічних та геоінформаційних систем і радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби:
- радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення;
- комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням;
- електротехнічні системи військового призначення.

Авіаційно-технічного та аеродромного забезпечення авіації:
- автомобільні дороги та аеродроми;
- технології та технологічне обладнання аеропортів;
- організація перевезень і управління на транспорті. 

Факультеты и специальности

Условия поступления

 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


 Для підготовки на посади осіб офіцерського складу до військового інституту приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:


за схемою навчання "курсант":


цивільна молодь віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється у рік зарахування на навчання;


військовослужбовці строкової військової служби; військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та військовозобов'язані віком до 23 років;


за схемою навчання "студент-курсант":


цивільна молодь віком до 21 року;


військовозобов'язані віком до 23 років.


 Військовий інститут приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України.


 Особи жіночої статі приймаються до військового інституту за схемою навчання «курсант» на спеціальності, за якими здійснюється підготовка на посади, визначені наказом Міністра оборони України від 25.02.94 №46 "Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатись жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку", за наявності державного замовлення за погодженням із замовниками на підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу.


 Військовий інститут приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).


 Військовий інститут здійснює прийом на старші курси у порядку переведення та поновлення у межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.97 №490, та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 №245. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости