Донецька академія автомобільного транспорту.
00000473
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Наукова діяльність інституту виконується відповідно до Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в ДІАТ та річних Тематичних планів науково-дослідних робіт інституту.


В інституті діє Науково-технічна рада, Науково-методичний центр, Науково-дослідне конструкторське бюро, Обласний спеціалізований науково-методичний центр, який було створено за підтримки Донецької облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 23.04.2002 р. №175).


Інститут виконує 12 планових науково-дослідних тем, які пройшли державну реєстрацію в УкрІНТЕІ і розраховані на 5 років. Джерелами фінансування науково-дослідних робіт є власні кошти (близько 1,2 млн. грн. щороку), а також кошти, одержані за виконання господарчо-договірних науково-технічних робіт на замовлення юридичних і фізичних осіб (0,4-0,6 млн. грн. на рік). У 2008 році загальний обсяг фінансування науково-дослідних робіт склав близько 1,5 млн. грн.


Складовою діяльності інституту є науково-дослідна та творча робота студентів. Вони приймають активну участь у наукових конференціях, які проводить інститут (Наукова конференція студентів інституту за підсумками науково-дослідної роботи у 2007 р., Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і студентів «Транспорт і логістика» у 2008 р.), а також у конференціях, які проводять інші вищі навчальні заклади. Кожного року студенти ДІАТ беруть участь у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади і у      
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних дисциплін.


Наукові здобутки використовуються у навчальному процеcі: поcтійно збільшуєтьcя кількіcть курcових і дипломниx проeктів з елемeнтами доcлідницького характeру, екcпериментальні стeнди і уcтановки використовуютьcя для проведeння лабораторниx зaнять.

Факультети:

Спеціальності:

Факультети:

1. Автомобільний транспорт
2. Транспортні технології

Спеціальності:

1. Автомобілі та автомобільнe господарcтво
2. Спeціалізовані комп'ютeрні сиcтеми
3. Логіcтика
4. Оpганізація перевезeнь і упpавління нa транcпорті
5. Оpганізація і рeгулювання доpожнього руxу

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости