Немирівський будівельний коледж Вінницького державного аграрного університету
Nbt
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

Немирівський будівельний коледж Вінницького національного аграрного університету був створений як будівельний технікум в грудні 1945 року для підготовки техніків-будівельників із спеціальності «Промислове і цивільне будівництво».
З 1945 по 1954 рік технікум підпорядкований управлінню по справах сільського і колгоспного будівництва при Раді Міністрів УРСР, з 1955 по 1957 рік – Міністерству міського і сільського будівництва УРСР, з 1957 по 1973 – Міністерству промислового будівництва УРСР, з 1973 по 1986 роки – Міністерству сільського будівництва УРСР, з 1986 року – Міністерству сільського господарства, в даний час – Міністерству аграрної політики України. У 2003 році технікум увійшов до структури Вінницького державного аграрного університету, як відокремлений структурний підрозділ, а з 1 грудня 2009 року йому присвоєно статус коледжу.
На сьогодні коледж готує фахівців за денною і заочною формами навчання з напряму «Будівництво» та «Геодезія і картографія».
Коледж має ліцензію на право надання повної загальної середньої освіти.
З початку свого існування навчальний заклад підготував більше 8000 молодших спеціалістів для народного господарства, які користуються авторитетом як в Україні так і в країнах ближнього та далекого зарубіжжя.
Викладачі та студенти коледжу приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
Склад викладачів, їх кваліфікаційний рівень дозволяють забезпечити достатньо високий рівень навчання студентів.
В коледжі функціонує 12 лабораторій, 26 учбових кабінетів, учбові майстерні, три лабораторії персональних комп’ютерів.
Майстерні мають у своєму складі 8 цехів, де одночасно можуть виконувати практичні роботи 120-150 чоловік. Тут студенти здобувають робочі професії: штукатур, маляр, покрівельник, столяр, слюсар, оператор газової котельної, оператор комп’ютерного набору та ін.
У коледжі працює навчально-практичний центр, де готуються робітничі кадри з 13 професій, проходять перепідготовку і підвищують кваліфікацію робітники району та області, здійснюється практичне навчання студентів інших навчальних закладів України. На це є відповідні ліцензії Міністерства освіти і науки України.
При коледжі створено науково-технічну Раду, до складу якої входять викладачі спецпредметів. Членами науково-технічної Ради коледжу ведеться науково-пошукова та дослідницька робота. Запроектовано і збудовано більше 50 об’єктів по авторським проектам викладачів і студентів коледжу.
Викладачі закладу приймають участь у конкурсі, який проводиться НМЦ (Немішаєве) та обласним методичним об’єднанням на кращу методичну роботу. У 2009 році два дипломних проекти коледжу відзначені дипломами Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів «Зодчий ХХІ століття», проведеного Іспанською фірмою «URSA», з використання утеплювачів при проектуванні будівель. Один проект зайняв у цьому конкурсі друге місце.
Немирівський будівельний коледж має досить сталі договірні зв'язки з Київським державним технічним університетом будівництва і архітектури, Одеською державною академією будівництва і архітектури, Київським зональним науково-дослідним інститутом експериментального проектування, що дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців, скоротити термін їх навчання; організувати підвищення кваліфікації викладачів коледжу та удосконалювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу.
Контингент навчального закладу складає 540 студентів на денній формі навчання і 190 студентів на заочній формі навчання. 75% з них навчається за рахунок державного бюджету.
На базі коледжу працює навчально-консультативний центр Київського Національного університету будівництва та архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» (заочна форма навчання за скороченим терміном навчання для випускників коледжів).
Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Вінницькому національному аграрному університеті, Львівському національному аграрному університеті, Національному університеті «Львівська політехніка», Одеській державній академії будівництва та архітектури, Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту, Українській академії залізничного транспорту (м. Харків).
До послуг студентів:
- Їдальня на 80 місць та буфет;
- 100 % забезпечення гуртожитком;
- Бібліотека, загальний бібліотечний фонд якої складає 54,3 тис. примірників.
- Для організації позаурочної роботи та дозвілля студентів функціонують спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, предметні гуртки, організовуються екскурсії на міжнародні виставки «Будівництва та архітектури» та ін.
Після закінчення коледжу студенти отримують направлення для працевлаштування. Розподіл випускників здійснюється у відповідності до існуючих нормативних документів. Випускники направляються на місця замовлення базових і договірних підприємств та організацій.

Факультети:

Спеціальності:

5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
Ліцензований обсяг прийому на цю спеціальність складає 100 чоловік на денну і 40 чоловік на заочну форму навчання.

5.06010113 «Монтаж та обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Ліцензований обсяг прийому на цю спеціальність складає 50 чоловік на денну і 40 чоловік на заочну форму навчання.

5.08010102 «Землевпорядкування» ліцензований прийом 40 чоловік на денну форму навчання.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. Немирівський коледж будівництва та архітектури Вінницького НАУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.


4. Немирівський коледж будівництва та архітектури Вінницького НАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости