Інститут екології та медицини
00000066
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Інститут екології та медицини (ІЕМ) – перший вищий навчальний заклад в Україні, що поєднав екологію та медицину в єдиному навчальному процесі. Інститут створено на базі Благодійної медичної школи розпорядженням Представника Президента України у Дарницькому районі м. Києва від 13.04.1994 р. за № 187 з метою підготовки фахівців для системи екологічного захисту навколишнього природного середовища та для системи охорони здоров'я України.


Програми навчання доповнені спеціальними циклами термінової медичної і екологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях, які виникають під час техногенних та природних катастроф, з метою захисту населення в зоні лиха і діагностики уражень.


Інститут здійснює навчальну, наукову та науково-технічну діяльність, проводить конференції, симпозіуми та інше з акцентуванням уваги щодо вивчення впливу стихійних лих, катастроф та екологічного стану суспільства на здоров'я населення та навколишнє природне середовище.


Матеріально-технічна база Інституту, кадрове забезпечення навчального процесу науково-педагогічними працівниками та навчально-методичне забезпечення повністю відповідають діючому Законодавству України про освіту.


Створена необхідна матеріально-технічна база, укладені договори з клінічними базами м. Києва та придбані: навчальна література, обладнання для практичних занять (медичні апарати, муляжі, лабораторні зразки, зубопротезне та стоматологічне обладнання та ін.). Екологічне виховання є одним із стратегічних завдань Інституту. Питання екологічного виховання відображені в навчальних планах і залишаються однією з провідних тем позааудиторної просвітницької роботи.


По закінченню навчання випускники Інституту отримують диплом державного зразка.


Вищий навчальний заклад “Інститут екології та медицини” разом з Вищим закладом освіти І-го рівня акредитації ”Медична школа при Дарницькому медичному об’єднанні“ входить до складу комплексу безперервної фахової освіти і готує фахівців з напряму 1101 – медицина. Так, рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 18 листопада 1994 року, протокол № 15 (наказ Міносвіти України від 18.11.1994 року № 321), медичній школі надано право на здійснення освітньої діяльності за І-м рівнем акредитації за спеціальністю “Стоматологія ортопедична” з ліцензованим обсягом 60 осіб.


У 1996 році Медична школа визнана акредитованою за статусом вищого закладу освіти І-го рівня (сертифікат СІ-І № 110020), а вказана спеціальність – акредитованою, відповідно до рішення ДАК від 13.06.1996 року, протокол № 2, про що засвідчує виданий сертифікат НІ-І № 110023 від 13.06 1996 року.Термін дії сертифікату - до 01.07.2006 року. Ліцензований обсяг прийому на навчання за спеціальністю “Стоматологія ортопедична” збільшено до 120 осіб.


Враховуючи специфіку роботи лікаря-стоматолога в сучасних умовах та потребу у підготовці асистента лікаря-стоматолога, рішенням ДАК від 04.07.2001 року, протокол № 34, Вищому навчальному закладу “Інститут екології та медицини” видано ліцензію АА № 122300 від 20.09.2001 року на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.110106 ”Стоматологія“ освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, кваліфікація – асистент лікаря-стоматолога, з ліцензованим обсягом прийому 60 осіб. Термін дії ліцензії до 01.07.2005 року. За погодженням з Міністерством освіти і науки України (№ 1/11-2758 від 12.08.2002 року) ліцензований обсяг прийому студентів на 2002 – 2003 навчальний рік збільшено до 120 осіб.


Згідно з рішенням ДАК від 19.05.2005 року, протокол № 55 (Наказ МОН України від 27.04.2005 року № 853-Л) Вищому навчальному закладу “Інститут екології та медицини” видано ліцензію АБ № 122245 на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та спеціаліста (див. дану ліцензію у справі).


Крім того, рішенням ДАК від 26.12.2006 року, протокол № 64 (наказ МОН України від 16.01.2007 року № 29-Л) Вищому навчальному закладу “Інститут екології та медицини” видано ліцензію АВ № 301311 на право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.110201 Фармація.


В 2008 році  Інститут в черговий раз за Планом Міністерства освіти і науки успішно пройшов ліцензування та акредитацію. Отримано ліцензію сер. АВ № 395924 від 16.07.2008 р. Термін дії ліцензії – до 01.07.2013 року. Отриманий сертифікат про акредитацію сер. ІІІ –ІІІ № 116159 спеціальності 7.110106 Стоматологія. Термін дії – до 01.07.20013 року. Отриманий сертифікат про акредитацію сер. ІІІ – І № 116160 спеціальності 5.110201 Фармація. Термін дії – до 01.07.20013 року.


В 2002 році Інститут вийшов на міжнародний рівень. Встановлені зв’язки з вищими медичними навчальними закладами Європи та Америки. Здійснюється постійний обмін досвідом між Інститутом та медичними навчальними закладами США, Франції, Великобританії, Канади, Італії та Росії. Для викладання до Інституту запрошуються зарубіжні професори. В перспективі планується проведення обміну студентами.


Президент Інституту екології та медицини Салюта М.Ю. є членом Ради ректорів Європи при університеті м. Барі (Італія).


В 2008 році в якості засновника Інституту екології та медицини, разом з Благодійною медичною школою, став Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр (НВОКЦ) “Макс-Велл” (США), якій під патронатом керівництва України та особисто Посла Сполучених Штатів Америки в Україні п. Уільяма Тейлора, здійснює на території України інвестиційний проект в систему охорони здоров’я України соціального значення (в місті Бориспіль завершено будівництво сучасного медико-фармацевтичного комплексу з метою виробництва препаратів для лікування онкологічних і кардіологічних захворювань; введені в експлуатацію поліклініки для надання медичної допомоги населенню України з використанням сучасного лікувально-діагностичного обладнання виробництва США та залученням провідних фахівців в галузі медицини США до здійснення консультативної допомоги лікарям України та інш.).


Згідно Дозволу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2008 року в м. Тбілісі (Грузія) відкрито філію Інституту екології та медицини. Організована підготовка фахівців на стоматологічному та фармацевтичному факультетах для системи охорони здоров’я Грузії.


В Інституті екології та медицини відкрито кафедру медичної біотехнології, біофармації та імунотерапії. На кафедру прийнято 11 професорів США, які на добровільних засадах готують курс сучасних лекцій для студентів Інституту з питань фармакологіїї та імунотерапії.


За час існування Інститутом здійснено:  


- ІІІ випуска асистентів лікаря-стоматолога;


- IІ випуск лікарів-стоматологів;


- ІІI випуска фармацевтів;


- ІV випуска бакалаврів зі спеціальності “лабораторна діагностика”.
 

Факультети:

Факультети:

 • Стоматологічний факультет
 • Медичний факультет
 • Фармацевтичне відділення

Кафедри:

 • Кафедра морфології людини
 • Кафедра фармакології, нормальної та патологічної фізіології
 • Кафедра гігієни та мікробіології з курсом медичної хімії та біофізики
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
 • Кафедра терапевтичної стоматології ІЕМ
 • Кафедру ортопедичної стоматології
 • Кафедра хірургічної стоматології
 • Кафедра хірургії
 • Кафедра внутрішньої медицини з курсом педіатрії
 • Кафедра медичної біотехнології, біофармації та імунотерапії
 • Кафедра медицини катастроф та військової медицини


Спеціальності:

 • Лікувальнa спpава;
 • Лаборатоpна діагноcтика
 • Стоматологія
 • Фармація

Факультеты и специальности

Условия поступления

До Вищого навчального закладу „Інститут екології та медицини” приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Прийом до Вищого навчального закладу „Інститут екології та медицини” на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом, незалежно  від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, „спеціаліст” приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. Вищий навчальний заклад „Інститут екології та медицини” приймає на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки зі скороченим терміном навчання (з перезарахуванням оцінок згідно Положення).
3. Вищий навчальний заклад „Інститут екології та медицини” здійснює прийом студентів на  старші курси  у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти  України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости