Вінницький транспортний коледж
Vtkk
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 1

<!-- h1 { margin-bottom: 0.21cm; }h1.western { font-family: "Liberation Serif",serif; }h1.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; }h1.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } -->

У 1953 році відповідно до наказу Міністра шляхів сполучення СРСР у м. Вінниці засновується Вінницький агролісомеліоративний технікум залізничного транспорту з контингентом учнів за спеціальністю “Лісове господарство у кількості 90 осіб і педагогічним персоналом 14 осіб. У 1964 р. відбулось перейменування агролісомеліоративного технікуму у технікум залізничного транспорту, а з 15 грудня 1998 р. відповідно до наказу Міністерства транспорту України № 525 у Вінницький транспортний коледж.


Відділення «Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»


Засновано в 1970 році. За 36 років роботи підготовлено 2485 молодших спеціалістів за фахом. За час навчання студенти отримують знання з прикладної механіки, матеріалознавства та конструкційних матеріалів, нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, комп'ютерної техніки та програмування, високу фахову підготовку. 135 випускників отримали диплом з відзнакою. Випускники знають основні керуючі та нормативно-технічні документи; методи діагностування і контролю технічного стану машин, характерні несправності машин і механізмів, що виникають при їх експлуатації, причини виникнення, способи виявлення та усунення; організацію зберігання та обліку машин, запасних частин і експлуатаційних матеріалів; основи проектування виробничих дільниць; основи організації виробництва та охорони праці. Випускники спеціальності за кваліфікацією "технік-механік" працюють на посаді слюсаря з ремонту машин важкого типу, машиніста машин важкого типу, техніка, техніка-технолога на підприємствах Укрзалізниці, діяльність яких пов'язана з експлуатацією то ремонтом колійних машин і механізмів. Вони вільно володіють державною мовою, професійно використовують одну із іноземних мов; оцінюють історичні і сучасні проблеми в нашій країні, проблеми і тенденції світового ринку; вміють самостійно здобувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене; приймати машини з інших підрозділів, оформляти первинні документи обліку технічного обслуговування і поточного ремонту машин; виконувати роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту машин з використанням сучасного технологічного оснащення. Студенти додатково отримують робітничу професію слюсаря по ремонту машин і механізмів        2 кваліфікаційного розряду. Сьогодні функціонування спеціальності забезпечують відповідно обладнані лабораторії, кабінети, навчальні майстерні та навчальний полігон "Будови та експлуатації машин" із діючими вузлами машин важкого типу та діючою машиною ДГКУ. Випускники спеціальності займають керівні посади в структурних підрозділах Південно-Західної залізниці та Укрзалізниці.
Відділення  “Будівництво та експлуатація будівель і споруд ”


Було засновано у 1964 році. За 40 років роботи підготовлено біля 3000 спеціалістів кваліфікації “технік-будівельник” як за денною , так і заочною формою навчання. Випускники працюють на підприємствах Укрзалізниці та інших будівельних і проектних організаціях, заступниками бригадирів, посади майстрів,техніків-проектувальників виконавцями робіт. Багато з них займають керівні посади у державних та приватних будівельних фірмах.
Відділення “Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства”


Було відкрито при Вінницькому лісомеліоративному технікумі в 1964 році для підготовки фахівців колійного господарства і мало назву “Будівництво та експлуатація колійного господарства залізничного транспорту”. Перший випуск техніків-колійників відбувся в 1968 році. За 45 років підготовлено близько 3500 фахівців колійного господарства як за денною, так і заочною формами навчання. За час навчання студенти отримують робочу професію монтера колії. Випускники спеціальності працюють на колійних підприємствах Укрзалізниці та підприємствах промислового залізничного транспорту на посадах бригадира, техніка, майстра, начальника дільниці. Фахівці-колійники працюють дефектоскопістами, геодезистами на залізничних підприємствах, займаються проектуванням нових і реконструкцією діючих залізниць в складі проектних груп. Високий рівень професійної підготовки дозволяє їм виконувати обов'язки бригадира та майстра з експлуатації штучних споруд та метрополітену. Створено сучасну навчально-матеріальну базу із зразковим залізничним колійним полігоном. Коледж пишається своїми випускниками-колійниками, а в першу чергу     О.В. Бондарем , який з першого дня працював на будівництві БАМу і особисто вкладав "золотое звено", за що отримав найвищу урядову нагороду - звання Героя Соціалістичної праці. Випускники спеціальності займають керівні посади в структурних підрозділах Південно-Західної залізниці та Укрзалізниці: Крайнік І.Я., Систренський В.О., Іванченко О.В., Крупський С.Г., Мазур О.А., Штойко В., Вінничук О.М. Наші випускники Маняк В.І., Карнаух К.М., Трачук М.А., Ільницький Д.О., Малярський О.П., Печенюк О.Г., Орлик В.О., Грабовський А.І., Черната П.В., по закінченні вищих навчальних закладів працюють у коледжі, займаються підготовкою та вихованням молодого покоління для роботи на залізничному транспорті.
Відділення «Лісове господарство»


Існує з 1954 року - дня заснування технікуму. За період роботи підготовлено близько 3000 молодших спеціалістів кваліфікації "технік лісового господарства" як за денною, так і заочною формами навчання. Випускники цієї спеціальності, за кваліфікацією "технік лісового господарства", працюють в системах захисних лісонасаджень залізничного та автомобільного транспорту, зеленого будівництва населених пунктів та лісового господарства України на посадах майстрів, техніків, начальників дільниць, помічників лісничих. За час навчання спеціалісти здобувають високий рівень професійної підготовки в галузях лісівництва, техніки і технології лісовирощування, захисного лісорозведення, захисту і охорони лісу, лісової таксації і лісовпорядкування, технології лісокористування, економіки та організації лісового господарства. Під час навчання у коледжі студенти набувають також робітничу професію лісоруба або озеленювача. Студенти спеціальності під керівництвом викладачів займаються науковою роботою; беруть участь у студентських науково-практичних конференціях. Гордістю навчального закладу є випускники спеціальності, які здобули наукові звання і ступені. Серед них - доктор сільськогосподарських наук, професор Українського державного лісотехнічного університету В.П. Рябчук; кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України, директор Боярської лісової дослідної станції В.О. Рибак. Сьогодні функціонування спеціальності забезпечують відповідно обладнані лабораторії і кабінети, навчальні майстерні, лісорозсадник, комп'ютерні класи.
Відділення "Організація та техніка протипожежного захисту"


Після проголошення незалежності України виникла потреба у підготовці власних фахівців воєнізованої охорони для Укрзалізниці. Враховуючи це Державна адміністрація залізничного транспорту України своїм рішенням створила у Вінницькому технікумі залізничного транспорту відділення з підготовки фахівців за спеціальністю "Організація та техніка протипожежного захисту". За час навчання студенти отримують ґрунтовні знання з організації службової діяльності стрілецьких та пожежних підрозділів воєнізованої охорони, пожежної техніки, тактики та профілактики, основ комерційної експлуатації залізниць, що дає їм можливість після закінчення навчання працювати у підрозділах відомчої воєнізованої охорони залізниць України на посадах стрільців, пожежних, начальників відділень (караулів) стрілецьких команд, пожежних поїздів. В період навчання студенти отримують також робітничу професію пожежного (респіраторника), охоронника, пожежного - рятувальника. Серед випускників відділення - начальники підрозділів, інструктори загонів, начальники секторів, заступники начальників загонів. Колектив відділення підтримує ділові зв'язки з підрозділами воєнізованої охорони Укрзалізниці та навчальними закладами Міністерства з надзвичайних ситуацій. Практичну підготовку студенти відділення проходять на пожежному поїзді та у стрілецькій команді ст. Вінниця, на навчально-спортивному комплексі і вогневій психологічній смузі Вінницького гарнізону Міністерства з надзвичайних ситуацій. А під час щорічного стажування - у стрілецьких, стрілецько-пожежних і пожежних підрозділах залізниць України. Збірна команда відділення з пожежно-прикладного спорту бере участь у змаганнях на першість Укрзалізниці, де займає призові місця.

Факультети:

Відділення:

«Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»

“Будівництво та експлуатація будівель і споруд ”

“Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства”

«Лісове господарство»

"Організація та техніка протипожежного захисту"

Спеціальності:

 • Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

 • Обслуговування залізничних споруд та об’єктів колійного господарства

 • Лісове господарство

 • Будівництво та експлуатація будівель і споруд

 • Організація та техніка протипожежного захисту

Факультеты и специальности

Условия поступления

<!-- h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; }h2 { margin-bottom: 0.21cm; }h2.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } --><!-- h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; }h2 { margin-bottom: 0.21cm; }h2.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } -->

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. Вінницький транспортний коледж приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність


За заочною формою навчання


Код: 5.05050204

Назва: Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Курс: 1, 2

Термін навчання: 1 р. 10 міс.

Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб: 60

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код

Акумуляторник
7241.2
Водій електро- та автовізка
8334.2
Машиніст двигунів внутрішнього згорання
8161.2
Машиніст крана (кранівник)
8333.1

Стропальник
7215.2
Тракторист
8331.1
Газозварник
7212.1
Газорізальник
7212.2

Електрогазозварник
7212.1
Машиніст дорожньо-транспортних машин
8332.1
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
7233.2
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
8331.2

Верстатник широкого профілю
8211.1
Токар
8211.2
Фрезерувальник
8211.2
Балансувальник деталей та вузлів
7233.2

Випробувач двигунів
7231.1
Водій-випробувач
7231.1
Слюсар із збирання металевих конструкцій
7214.2
Слюсар з механоскладальних робіт
7233.2

Слюсар-ремонтник
7233.1
Слюсар-складальник двигунів
7232.1
Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин
7233.2
Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв
7233.2

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин
7241.2
Монтажник гідроагрегатів
7233.2
Монтажник будівельних машин та механізмів
7233.1
Налагоджувальник будівельних машин
7233.2

Машиніст автогрейдера
8332.1
Машиніст бульдозера (будівельні роботи)
8332.1
Машиніст грейдера причіпного
8332.2
Машиніст екскаватора одноковшового
8332.1

Машиніст екскаватора роторного
8332.1
Машиніст землерийно-будівельних машин
8414
Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
8332.1
Машиніст скрепера (креперист)
8332.2

Машиніст підіймально-транспортних машин
8414
Авторемонтник
7515
Слюсар з паливної апаратури
7231.2
Слюсар з ремонту автомобілів
7231.2

Слюсар-ремонтник
7233.1
Машиніст тепловоза
8311.1
Помічник машиніста тепловоза
8311.1
Провідник із супроводження вантажів
9332

Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані
5112
Провідник пасажирського вагона
5112
Провідник службово-технічного вагона
5112
Водій автотранспортних засобів
8322.2

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів
7233.2
Водій дрезини
8311.2
Водій транспортно-прибиральної машини
8290.2
Машиніст колійних машин
8311.1

Машиніст автомотриси
8311.2
Машиніст мотовоза
8311.2
Машиніст незнімної дрезини
8311.2
Налагоджувальник колійних машин та механізмів
7223.1

Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів
7233.2
Оглядач вагонів
7233.2
Оглядач-ремонтник вагонів
7233.2
Оператор з обслуговування та ремонту вагонів
8171.2

Слюсар з ремонту рухомого складу
7233.2
Машиніст дорожньо-транспортних машин
8332.1


<!-- h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } -->
Код:5.06010101
Назва: Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Курс: 1, 2
Термін навчання: 1 р. 10 міс.
Кількість місць за кошти фізичних, юридичних осіб: 60


Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код

Такелажник
7215.2
Склеювач блоків, заготовок та будівельних конструкцій
7421.2
Столяр
7422.2
Арматурник (виробництво залізобетонних конструкцій)
7214.2

Бетоняр
7123.2
Монтажник будівельник
7514
Монтажник з монтажу металевих та залізобетонних конструкцій
7214.1
Муляр
7122.2

Цементатор
7123.2
Ізолювальник(будівництво метрополітенів)
7111.2
Бруківник
7129.2
Каменотес(будівельні, монтажні та ремонтні роботи)
7113.1

Пічник
7122.2
Будівельний деревообробник
7514
Лицювальник-мармурник
7132.2
Назва
7132.2

Лицювальник - плиточник
7132.1
Лицювальник синтетичними матеріалами
7132.2
Маляр
7141.1
Монтажник гіпсокартонних конструкцій
7129.2

Будівельний опоряджувальник
7514
Паркетник
7132.2
Тесляр
7124.2
Штукатур
7133.1

Піскоструменник
7143.2
Скляр
7135.2
Столяр будівельний ; столяр верстатник (будівельні роботи)
7124.2
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
7129.2

Арматурник (будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
7214.2
Монтажник будівельний
75


<!-- h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } -->
Код:5.07010503
Назва: Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства
Курс: 1, 2
Термін навчання: 1 р. 10 міс.
Кількість місць за кошти фізичних, юридчних осіб: 60

Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код

Дефектоскопіст з магнітного контролю
7241.1
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю
7243.1
Електромонтер з ремонту та обслуговування електро устаткування
7241.1
Контролер з неруйнівного контролю
7243.1

Розподілювач робіт
8290.2
Прохідник підземний
7111.1
Монтер колії
7129.1
Прохідник на поверхневих роботах
7111.2

Бригадир(звільнений) з поточного утримання і ремонту колій та штучних споруд
7129.2
Бригадир(звільнений) підприємств залізничного транспорту та метрополітенів
7233.2
Обхідник колії та штучних споруд
7129.2
Оператор дефектоскопного візка
8290.1

Оператор колійних вимірювань
8290.2
Ремонтник штучних споруд
7129
Сигналіст
8312.2
Черговий по переїзду
8312.2

Черговий стрілочного поста
8312.2
Приймальник поїздів
8312.2
Тунельний робітник
7129.2
Контролер з неруйнівного контролю
7243.1

Оператор диспетчерської служби
4133
Оператор ліній оброблення рейок
8122.2
Оператор при черговому по станції
4133
Оператор служби перевезень
4133

Оператор служби руху
4133
Оператор сортувальної гірки
8312.2
Оператор пасажирської та вантажної служби
4133
Приймальник поїздів
8312.2

Черговий станційного поста централізації
4133


<!-- h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } -->
Код:5.09010301
Назва: Лісове господарство
Курс: 1, 2
Термін навчання: 1 р. 10 міс.
Кількість місць за кошти фізичних, юрид
ичних осіб: 30


Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код

Лісник
6141
Лісоруб
6141
Робітник на лісогосподарських роботах
6141
Розмітник хлистів
6141

Чокерівник
6141
Озеленювач
6113
Садівник
6113
Тракторист (лісозаготівельні роботи)
8331.2

Трелювальник
8331.2


<!-- h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } -->
Код:5.17020301
Назва: Організація та техніка протипожежного захисту
Курс: 1, 2
Термін навчання: 1 р. 10 міс.
Кількість місць за кошти фізичних, юрид
ичних осіб: 90


Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код
Назва
Код

Рятувальник
5169
Охоронник, охоронець
5169
Випробувач балонів
8163
Машиніст двигунів внутрішнього згорання
8163

Машиніст компресорних установок
8163
Наповнювач балонів
8163
Газорятівник
8290
Дезактиваторник
8154

Дозиметрист
7243
Проссчувальник з вогнезахисного просочування
7421
Десантник-пожежник
5161
Респіраторник
7111

Машиніст автогідропідіймача
8333
Машиніст насосних установок
8113

<!-- h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } -->

4 Вінницький транспортний коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости