Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Www.osvita.org.ua
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Університет засновано в 1920 році.


Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі - це провідний торгово-економічний ВНЗ України. Зусилля професорсько-викладацького колективу університету спрямовані на постійне поновлення змісту та методів навчання, створення гнучкої системи підготовки спеціалістів для економіки України. За роки свого існування університет підготував близько 100 тис. cпеціалістів для економіки в цілому, торгівлі та громадського харчування зокрема. Внаслідок своєї плідної діяльності ДонНУЕТ перетворився у навчально-науковий центр економічної освіти, відомий своїми досягненнями далеко за межами України.


У складі університету діють 4 навчальних заклади першого рівня акредитації - Докучаєвський, Краматорський, Маріупольський і Шахтарський технікуми. За період з 1999 по 2002 рік ДонДУЕТ відкрив відокремлені навчальні заклади: Севастопольський економіко-технологічний факультет, Сімферопольський і Криворізький навчальні центри та Маріупольський навчально-консультаційний центр.


У ДонНУЕТі успішно реалізується концепція ступеневої підготовки спеціалістів: довузівська підготовка - молодший спеціаліст - бакалавр - кандидат наук - доктор наук. З усіх спеціальностей розроблені та втілюються інтегровані навчальні плани.


Випускники університету працюють у багатьох країнах світу. Тільки для країн дальнього зарубіжжя ВНЗ підготував близько 1200 спеціалістів.


Світове визнання одержали дослідження наукових шкіл з економіки та фінансів торгівлі, бухгалтерського обліку, аналізу і контролю, маркетингу та комерційної діяльності, маркетингового менеджменту, обладнання харчових виробництв, технології громадського харчування, охорони праці. Внесок учених і педагогів університету отримав високу оцінку Уряду України.


ДонНУЕТ успішно співпрацює з численними авторитетними міжнародними і вітчизняними структурами та організаціями. Учені університету працюють експертами Кабінету Міністрів України, комітетів Верховної Ради України, Вищої атестаційної комісії України. Вони беруть активну участь у розробці цілого ряду економічних законів, які приймаються Верховною Радою.


Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Тугана-Барановського одним з перших вищих навчальних закладів в Україні розпочав роботу над міжнародними науковими проектами у межах європейської програми TEMPUS/TACIS. Учені університету успішно співпрацюють із зарубіжними партнерами також у межах програми REAP Британської Ради при фінансуванні з боку фонду "Ноу-Хау", отримавши гранти на розробку економічних курсів, починаючи з 1998 року. Крім того, вчені ДонНУЕТу щорічно отримують гранти на участь у закордонних наукових конференціях і семінарах, публікації наукових статей у межах програм TACIS, Британської Ради, TREX, Фонду "Відродження", Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Тісні зв'язки ВНЗ підтримує з Каліфорнійським університетом США, Афінським університетом у Греції. Поряд з розвитком творчих контактів з ВНЗ дальнього зарубіжжя Донецький національний університет економіки і торгівлі продовжує давню співпpацю з ВНЗ Роcії (Російcька еконoмічна акадeмія ім.Г.В.Плеxанова, Санкт-Петeрбурзький торгово-eкономічний універcитет, Воронeзький універcитет, Московcький універcитет споживчoї коопeрації).

Факультети:

Спеціальності:

Інститут економіки і управління

 • економіка підприємства;
 • менеджмент організацій;
 • міжнародна економіка.

Факультет економіки, управління та міжнародних економічних відносин (скорочений термін навчання)

 • економіка підприємства;
 • менеджмент організацій.

Факультет маркетингу, торгівлі і митної справи

 • маркетинг;
 • товарознавство і експертиза у митній справі;
 • товарознавство і комерційна діяльність.

Інститут харчових виробництв

 • обладнання переробних і харчових виробництв.

Інститут обліку і фінансів

 • банківcька спpава;
 • oблік тa аудит;
 • фінанcи.

Факультeт хаpчування Теxнологія хаpчування

 • готельно-реcторанна спpава.

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости