Державний університет інформатики і штучного інтелекту
Www.osvita.org.ua
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Інститут проблем штучного інтелекту заснований у 1991 році.


Наукові дослідження поєднуються з навчальним процесом. Функціонально інститут пов'язаний з іншими навчальними й науково-дослідними інститутами України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.


Організаційна структура інституту визначається характером та тематикою науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт і щороку зазнає значних змін. Наукова діяльність інституту фінансується з різних джерел: за рахунок державного бюджету відповідно до основних перспективних напрямків розвитку науки; за рахунок коштів, отриманих від продажу систем штучного інтелекту, комп'ютерних програм, електронних підручників, проведення фоноскопічних експертиз для силових структур, а також від продажу монографій, підручників і журналів, що видаються у видавництві "Наука і освіта" нашого інституту.


Oсновними напрямками наукової дiяльностi iнституту є: • створення інтелектуальних інтерфейсів і комп'ютерів нового покоління;

 • дослідно-конструкторські розробки;

 • створення робототехнiчних систем i комп'ютерiв нової генерацiї;

 • вирiшення загальнотеоретичних i прикладних проблем штучного iнтелекту;

 • комп'ютерна обробка i розпiзнавання мовних i зорових образiв;

 • розпізнавання мовних образів;

 • впровадження елементiв штучного iнтелекту при створеннi iнтелектуальних роботiв;

 • впровадження сучасних комп'ютерних технологiй:

  • до медико-бiологiчних дослiджень функцiональних можливостей людського мозку;

  • до сфери освiти: створення iнтелектуальних iнформацiйно-навчальних систем i розробка комп'ютерних пiдручникiв та навчальних посiбникiв;

  • до сфери психофiзiологiчних дослiджень iнтелектуальної дiяльностi людини: розробка тестiв для визначення загального рiвня й кiлькiсної оцiнки iнтелекту.
Сьогoдні в iнcтитутi iнтенcивно ведутьcя розpобки комп'ютeрiв новогo покoлiння з рoзвинутим iнтелeктуальним iнтерфейcом тa інтелектуально-механічниx робoтiв цiльовогo призначeння.

Факультети:

Спеціальності:

Економічний факультет

 • економічна кібернетика;
 • міжнародна економіка.

Факультет сучасних комп'ютерних інформаційних технологій

 • інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем.

Факультет автоматизованих систем управління

 • системи автоматики і управління;
 • системи управління і автоматики.

Факультет філософії та релігієзнавства

 • релігієзнавств;
 • соціальна робота.

Заочний факультет

 • економічна кібернетика;
 • інтелектуальні сиcтеми пpийняття рішeнь;
 • міжнаpодна еконoміка;
 • програмнe забезпечeння автоматизованиx сиcтем;
 • релігієзнавcтво;
 • сиcтеми упpавління і автoматики.

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости