Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ "КПІ"
K-1.thumbnail
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

На виконання рішення Вченої ради НТУУ «КПІ» від 08.12.2008 р. створено Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» (ІПО) (Наказ №4-413 від 15.12.2008р.), до складу якого увійшли Український інститут інформаційних технологій в освіті та Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації (на базі Міжгалузевого інституту післядипломної освіти - МІПО).


НМК «Інститут післядипломної освіти» пропонує широкий спектр навчальних програм післядипломної освіти для практичного втілення принципу навчання впродовж всього життя.


Мета НМК «ІПО» - динамічний розвиток системи післядипломної освіти в НТУУ «Київський політехнічний інститут» для підвищення конкурентоздатності фахівців на ринку інтелектуальної та високотехнологічної праці, забезпечення післядипломної освіти за всіма напрямами та спеціальностями НТУУ «КПІ», використовуючи потужні освітні можливості університету. Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці різних галузей економіки. Широко застосовується у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології.


По закінченні навчання за програмами перепідготовки (другої вищої освіти) випускники отримують диплом державного зразка. Випускникам курсів підвищення кваліфікації видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.


 

Факультети:

 • Український інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ” - УІІТО, http://uiite.kpi.ua,про інститут
 • Навчальний центр Інституту підприємництва Cisco НТУУ "КПІ" - про навчальний центр

 

Спеціальності:

Напрями та спеціальності, за якими проводиться прийом документів на навчання за програмами перепідготовки або наступної вищої освіти:

п\п

Напрям/спеціальність підготовки

Підрозділ, відповідальний за навчальні програми

1

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та електротехнології

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)

2

Електротехнічні системи електроспоживання

3

Енергетичний менеджмент

4

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

5

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

6

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

7

ГІРНИЦТВО

8

Розробка родовищ корисних копалин

9

Шахтне і підземне будівництво

10

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

11

Екологія та охорона навколишнього середовища

12

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

13

Енергетичний менеджмент

14

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Механіко-машинобудівний інститут (ММІ)

15

Динаміка і міцність машин

16

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

17

Технологія машинобудування

18

Металорізальні верстати та системи

19

Інструментальне виробництво

20

Обладнання для обробки металів тиском

21

Гідравлічні і пневматичні машини

22

Обробка матеріалів за спецтехнологіями

23

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

Фізико-технічний інститут (ФТІ)

24

Прикладна фізика

25

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

26

Інформатика

27

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

28

Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах

29

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

30

Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

31

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Інститут телекомунікаційних систем (ІТС)

32

Технології та засоби телекомунікацій

33

Телекомунікаційні системи та мережі

34

Інформаційні мережі зв'язку

35

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Інститут прикладного системного аналізу (ІПСА)

36

Інтелектуальні системи прийняття рішень

37

Інформаційні технології проектування

38

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

39

Системний аналіз і управління

40

ІНФОРМАТИКА

41

Соціальна інформатика

42

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

Інженерно-хімічний факультет (ІХФ)

43

Машини і технологія пакування

44

МАШИНОБУДУВАННЯ

45

Обладнання лісового комплексу

46

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

47

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

48

Автоматизоване управління технологічними процесами

49

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

50

Екологія та охорона навколишнього середовища

51

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

52

Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини

53

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Хіміко-технологічний факультет (ХТФ)

54

Хімічна технологія органічних речовин

55

Хімічна технологія неорганічних речовин

56

Технічна електрохімія

57

Технологія переробки полімерів

58

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

59

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

60

Комп'ютерна хімічна інженерія

61

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Факультет інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

62

Комп'ютерні системи та мережі

63

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

64

Інформаційні управляючі системи та технології

65

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

66

Системи управління і автоматики

67

Гнучкі комп`ютеризовані системи та робототехніка

68

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

69

Програмне забезпечення автоматизованих систем

70

ЗВАРЮВАННЯ

Зварювальний факультет (ЗФ)

71

Технологія та устаткування зварювання

72

Зварювальні установки

73

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

74

ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Інженерно-фізичний факультет (ІФФ)

75

Фізичне матеріалознавство

76

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

77

Металознавство

78

МЕТАЛУРГІЯ

79

Спеціальна металургія

80

ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

81

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

82

ФІЛОЛОГІЯ

Факультет лінгвістики (ФЛ)

83

Переклад ( англійська мова )

84

Переклад ( німецька мова )

85

Переклад ( французька мова )

86

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Теплоенергетичний факультет (ТЕФ)

87

Теплоенергетика

88

Теплові електричні станції

89

Теплофізика

90

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

91

Атомна енергетика

92

ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ

93

Котли та реактори

94

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

95

Автоматизоване управління технологічними процесами

96

Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

97

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

98

Інформаційні технології проектування

99

Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг

100

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

101

Програмне забезпечення автоматизованих систем

102

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Приладобудівний факультет (ПБФ)

103

Прилади точної механіки

104

Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи

105

Прилади та системи неруйнівного контролю

106

Технологія приладобудування

107

Медичні прилади та системи

108

ОПТОТЕХНІКА

109

Лазерна та оптоелектронна техніка

110

АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ

Факультет авіаційних і космічних систем (ФАКС)

111

Літаки і вертольоти

112

АВІОНІКА

113

Системи керування літальними апаратами і комплексами

114

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

115

Інформаційно-вимірювальні системи

116

Метрологія та вимірювальна техніка

117

МЕНЕДЖМЕНТ

Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ)

118

Менеджмент організацій

119

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

120

Менеджмент інноваційної діяльності

121

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

122

Економіка підприємства

123

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

124

Міжнародна економіка

125

МАРКЕТИНГ

126

Маркетинг

127

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

128

Економічна кібернетика

129

ФІЗИКА

Фізико-математичний факультет (ФМФ)

130

Фізика

131

МАТЕМАТИКА

132

Математика

133

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Видавничо-поліграфічний інститут (ВПІ)

134

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

135

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

136

Видавнича справа та редагування

137

Реклама і зв’язки з громадськістю

138

МЕНЕДЖМЕНТ

139

Менеджмент організацій

140

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА

141

Технологія друкованих видань

142

Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань

143

Комп`ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

144

Технологія електронних мультимедійних видань

145

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

146

МАШИНОБУДУВАННЯ

147

Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси

148

ЕЛЕКТРОТЕХНІ КА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

Факультет електроенерготехніки та автоматики (ФЕА)

149

Електричні станції

150

Електричні системи і мережі

151

Техніка і електрофізика високих напруг

152

Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

153

Нетрадиційні джерела енергії

154

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

155

Електричні машини та апарати

156

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

157

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Факультет прикладної математики (ФПМ)

158

Прикладна математика

159

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

160

Комп'ютерні системи та мережі

161

Спеціалізовані комп'ютерні системи

162

Системне програмування

163

Програмна інженерія

164

Програмне забезпечення автоматизованих систем

165

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Факультет біотехнологій і біотехніки (ФБТ)

166

Промислова біотехнологія

167

Екобіотехнологія

168

МАШИНОБУДУВАННЯ

169

Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

170

РАДІОТЕХНІКА

Радіотехнічний факультет (РТФ)

171

Радіотехніка

172

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

173

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

174

РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

175

Виробництво електронних засобів

176

Біотехнічні та медичні апарати і системи

177

Електронна побутова апаратура

178

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА

Факультет електроніки (ФЕЛ)

179

Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади

180

Фізична та біомедична електроніка

181

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ

182

Електронні прилади та пристрої

183

Електронні системи

184

АКУСТОТЕХНІКА

185

Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

186

Акустичні засоби та системи

187

Відео - , аудіо - та кінотехніка

188

РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

189

Виробництво електронних засобів

190

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

191

Телекомунікаційні системи та мережі

192

СОЦІОЛОГІЯ

Факультет соціології і права (ФСП)

193

Соціальна робота

194

Адміністративний менеджмент

195

ПРАВОЗНАВСТВО

196

Правознавство

197

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (ММІФ)

198

Інформаційні технології в біомедичній інженерії

199

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

200

Медичні прилади та системи

201

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

202

Фізична реабілітація

203

КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ

Військовий інститут телекомунікації та інформатизації (ВІТІ)

204

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

205

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

206

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

207

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації (ІСЗЗІ)

208

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

209

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Факультеты и специальности

Условия поступления

На навчання до Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» приймаються громадяни України, які здобули базову або повну вищу освіту у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації, та мають намір пройти перепідготовку або здобути наступну вищу освіту за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра.


Прийом слухачів здійснюється для надання освітніх послуг за програмами перепідготовки або наступної вищої освіти за усіма напрямами та спеціальностями з числа акредитованих в НТУУ «КПІ».


Слухачами НМК «ІПО» НТУУ «КПІ» за програмами перепідготовки або здобуття наступної вищої освіти можуть стати:


1. Особи, які раніше здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вони можуть навчатися в НМК «ІПО» НТУУ «КПІ» за програмою здобуття наступної вищої освіти (за інтегрованим навчальним планом) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за обраним напрямом. Після отримання в НМК «ІПО» НТУУ «КПІ» диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» такі особи можуть продовжити своє навчання на випусковій кафедрі НТУУ «КПІ», вступивши на конкурсній основі(через приймальну комісію НТУУ «КПІ») на навчання за відповідною програмою «спеціаліста» або «магістра».


2. Особи, які раніше здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр». Такі особи можуть навчатися в НМК «ІПО» НТУУ «КПІ»: • за програмою здобуття наступної вищої освіти (за інтегрованим навчальним планом) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» обраного напряму. Після отримання в НМК «ІПО» НТУУ «КПІ» диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» такі особи можуть продовжити своє навчання в НМК «ІПО» НТУУ «КПІ» за інтегрованим навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр»;

 • за програмою перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» обраної ними спеціальності;

 • за програмою здобуття наступної вищої освіти (за інтегрованим навчальним планом) освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» лише за спеціальностями, що належать до специфічної категорії.


3. Особи, які здобули вищу освіту, мають диплом спеціаліста або інженера та бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» з цієї самої спеціальності.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости