Інститут туризму Федерації професійних спілок України
Zdanie
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Історія Інституту туризму ФПУ починається з Республіканських туристичних курсів, заснованих у м. Київ у 1972 р.


 1982р. - на базі Республіканських туристичних курсів створено Українську філію Всесоюзного Інституту підвищення кваліфікації працівників туристично-екскурсійних організацій (УФ ІПК ПТЕО).


1988р. - УФ ІПК ПТЕО реорганізовано в Українській навчально-методичний центр (УНМЦ).


1992р. -УНМЦ набув статусу Українського інституту туризму, підпорядкованого Федерації профспілок України .


1994р. - Український інститут туризму внесено до Державного реєстру закладів освіти України з наданням ліцензії Міністерства освіти України на право здійснення освітньої діяльності за ІІІ-м рівнем акредитації.


1996р. - Український інститут туризму перейменовано в Інститут туризму Федерації професійних спілок України


У результаті багаторічної діяльності Інститутом  туризму ФПУ сформовано ступеневу систему безперервної та послідовної туристичної освіти. Усі ланки цієї системи діють ще з 1994 р. До того ж, варто зазначити, що вперше в Україні ступенева система безперервної та послідовної туристичної освіти почала діяти саме на базі Інституту туризму ФПУ. Основними формами та напрямами цієї системи є: • Профорієнтація - профорієнтаційна робота та початкова туристично-екскурсійна підготовка на базі Ліцею туризму;

 • Професіоналізація - здобуття вищої освіти з галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування спеціальності 6.030601 Менеджмент, 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (спеціалізація: Менеджмент туристичної індустрії) на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра та спеціаліста;

 • Післядипломна освіта - курсова підготовка й підвищення кваліфікації керівного складу та спеціалістів туристичної сфери України.


Отже, з моменту створення Інститут туризму ФПУ пройшов непростий шлях формування та становлення від Республіканських туристичних курсів до вищого навчального закладу ІІІ рівня акредитації. Його розвитку завжди був властивий динамізм, перехід до якісно нових і більш досконалих моделей організації та проведення навчального процесу.


 

Факультети:

Факультети:

 • Факультет туристичного менеджменту
 • Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації туристсько-екскурсійних кадрів

Кафедри:

 • Кафедра гуманітарних дисциплін
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра вищої математики та інформатики
 • Кафедра спеціальних туристичних дисциплін
 • Кафедра економіки та менеджменту

Спеціальності:

 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент туристичної індустрії

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

До Інституту туризму ФПУ приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до Інституту туризму ФПУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування


Вимоги до рівня освіти вступників


 
1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
3. Інститут туризму ФПУ приймає на другий або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
4. Інститут туризму ФПУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости