Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України
Img_6410
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Державний інститут підготовки кадрів є вищим навчальним та науково-дослідним закладом, заснованим на державній формі власності, підпорядкований Міністерству промислової політики України.

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України інститут має ліцензію (серія АВ № 363651 від 27.11.2007 р., сертифікат про акредитацію НД ІІІ № 115711 від 14.12.2007 р.) на освітню діяльність.

Інститут існує з 1967 р. і готує висококваліфікованих фахівців для економічної сфери держави та різноманітних бізнес-структур. Зважаючи на бурхливий розвиток нашої економіки, ці фахівці стають дедалі потрібнішими, і перспективи, які перед ними відкриваються, як розумієте, безмежні.

Інститут здійснює підготовку бакалаврів за такими спеціальностями:"Фінанси", "Менеджмент організацій".

Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання на базі повної загальної середньої та неповної вищої освіти (молодший спеціаліст).

Усі напоями (спеціальності) забезпечені навчальними планами та програмами, розробленими на основі стандартів Міністерства освіти і наукиУкраїни з урахуванням "Освітньо-професійних програм" та "Освітньо-кваліфікаційних характеристик" фахівця, погодженими та затвердженими в установленому порядку.

Крім цього, інститут здійснює перепідготовку спеціалістів (друга вища освіта) зі спеціальностей: "Фінанси", "Облік і аудит" на базі повної вищої освіти. Цей напрям підготовки може бути особливо привабливим для амбіційних і цілеспрямованих громадян, засновників власного бізнесу або працюючих на солідних підприємствах і незадоволених рівнем своєї освіти.

Також інститут проводить підвищення кваліфікації державних службовців, керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій з менеджменту, маркетингу, економіки підприємств, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та охорони праці.

Навчально-виховну роботу інституті здійснюють кафедри: гуманітарних дисциплін, фінансів, бухгалтерського обліку, менеджмент загальноекономічних дисциплін, охорони праці і екології, на якій працюють професори, доктор наук, доценти, кандидати наук і викладачі вищої кваліфікації.

У навчальному процесі, поряд традиційними формами заняті широко застосовуються ділові ігри, тренінги, тематичні дискусії, індивідуальна та самостійна робота, використовуються технічні засобів навчання та персональні комп’ютери з сучасним програмним забезпеченням, підключені до Internet.

Інститутом встановлені міжнародні наукові та освітні зв’язки з навчальними закладами Росії, Німеччини та Польщі.

Після закінчення навчання випускники отримують відповідний документ державного зразка.

Факультети:

 • Харківський науково-дослідний центр стратегічних досліджень ДІПК
 • Західний підрозділ

Спеціальності:

 • Менеджмент 
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит
 • Менеджмент організацій

Факультеты и специальности

Условия поступления

До ДІПК приймаються громадяни України, а також  особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.


Прийом до ДІПК на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавра  приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. 


3. ДІПК приймає на  другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


4. Інститут здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости