Промислово-економічний коледж Національного авіаційного університету
Slice01
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 2

Промислово-економічний колелж НАУ є одним з найкращих вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації у Києві та в Україні. Вже більше 40 років коледж здійснює підготовку фахівців (молодших спеціалістів, а з 1994 року і бакалаврів) за спеціальностями, які охоплюють різні галузі господарства нашої Держави.


 

Факультети:

Спеціальності:

Підготовка студентів у коледжі здійснюється за ступеневою системою та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра за денною та заочною формами навчання з наступних напрямів та спеціальностей:

   
Освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
Спеціальність Термін навчання
На базі 9 класів - денна форма навчання

5.05090201 "Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури"

3 роки 10 місяців

5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

3 роки 10 місяців

5.05150103 "Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації"

3 роки 6 місяців

5.03050702 "Комерційна діяльність"

2 роки 10 місяців

5.03050401 "Економіка підприємства"

2 роки 10 місяців

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

2 роки 10 місяців

 На базі 11 класів - денна форма навчання

5.03050401 "Економіка підприємства"

2 роки 10 місяців

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

2 роки 10 місяців

 На базі 11 класів - заочна форма навчання

5.03050401 "Економіка підприємства"

2 роки 10 місяців

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

2 роки 10 місяців

 Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР
 Напрям підготовки Термін навчання

6.050902 "Радіоелектронні апарати"

3 роки 10 місяців

6.030504 "Економіка підприємства"

3 роки 10 місяців

 Заочна форма навчання на базі "молодшого спеціаліста"

6.030504 "Економіка підприємства"

 

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

До ПЕК НАУ приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.


Прийом до ПЕК НАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра  приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою. 


3. ПЕК НАУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


4. ПЕК НАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости