Волинський інститут економіки та менеджменту
Viem
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

Волинський інститут економіки та менеджменту (ВІЕМ) є суб’єктом системи вищої освіти ІІІ рівня акредитації, створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях європейського рівня для роботи в умовах ринку.

Історія діяльності Волинського інституту економіки та менеджменту розпочата 13 червня 1994 року з Волинського центру управління, бізнесу і права, який був створений за підтримки Волинської обласної державної адміністрації, Луцької спілки підприємців, Волинського фонду соціального захисту військовослужбовців, Українського фонду соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил, зареєстрований виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 13 червня 1994 року (реєстраційний № 2371).

30 листопада 1995 року рішенням виконкому Луцької міської Ради народних депутатів (реєстраційний № 20122171) Волинський центр управління, бізнесу і права зареєстровано як Волинський інститут економіки та менеджменту.
Протягом багатьох років інститут розвивався, проводив освітню, наукову, міжнародну та інноваційну діяльність.

У 2004 році ВІЕМ акредитовано в цілому за ІІІ рівнем акредитації.
У 2009 році інститут було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація від 25.03.2009 р. № 03-І-542).
У 2009 році інститут в цілому повторно акредитовано за ІІІ рівнем акредитації.

На даний момент проводиться освітня діяльність у відповідності до ліцензії з надання освітніх послуг від 21.09.2010 р. АВ № 552341.

До основних видів діяльності інституту належать: • навчальна (підготовка фахівців на базі повної середньої освіти та перепідготовка на базі вищої освіти згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією з напрямів: економіка і підприємництво, менеджмент та філологія);

 • наукова (виконання наукових досліджень, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок);

 • консультаційна (надання консультацій у галузях бізнесу, економіки, менеджменту, маркетингу, тощо);

 • перекладацька (переклад текстів, документів, апостилів)

 • тренінгова діяльність та курсова підготовка підприємців малого і середнього бізнесу;

 • редакційно-видавнича та рекламна діяльність.Очолює Волинський інститут економіки та менеджменту доктор технічних наук, професор, магістр ділового адміністрування, академік Інженерної академії України Горбовий Артур Юліанович. Він є автором більше 200 наукових праць у фахових виданнях, 3 підручників, 24 посібників, 10 патентів на винахід. Інтереси його наукових досліджень пов’язані з розвитком фондового ринку України, стратегічного та інноваційного розвитку підприємств, розробки та впровадження сучасних моделей управління в діяльність підприємства.

Інститут ефективно інтегрується з європейською системою освіти, активно розвиває міжнародні зв’язки з навчальними закладами країн ЄС. Відповідно до вимог Болонської декларації в інституті запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі навчального навантаження студентів в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи (ЕСТS). Навчальні плани, робочі програми, наукова діяльність інституту зорієнтовані на регіональні потреби ринку та розроблені у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Запроваджена рейтингова система оцінювання роботи кафедр, факультетів та науково-педагогічного персоналу інституту.

За успіхи, досягнуті у підготовці фахівців, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності нагородила ВІЕМ дипломом переможця та “Факелом знань” всеукраїнського огляду вищих навчальних закладів у номінації “Краща підготовка фахівців з менеджменту” (2001 р.).
У 2001 році ВІЕМ взяв участь у рейтингу вищих закладів освіти України “Софія Київська” і отримав диплом “За вагомий внесок у розвиток вищих навчальних закладів України”.

За рейтингом навчальних закладів держави - «Компас», який проводив фонд «System Capital Management» разом з Благодійницьким фондом «Розвиток України» ВІЕМ зайняв перше місце серед навчальних закладів Волині, шосте місце серед навчальних закладів Західного регіону і потрапив у 12 категорію серед 16 категорій на які були поділено навчальні заклади України.

У 2008 році за Національним бізнес-рейтингом ВІЕМ було визнанно лідером в галузі за ведення освітньої діяльності. Ректор і колектив було нагороджено грамотою та орденом торгово-промислової палати України.

У 2009 році в черговий раз держава високо оцінила роботу Волинського інституту економіки та менеджменту і визначила ВІЕМ як одного з Лідерів галузі. У цьому році у Національному бізнес-рейтингу ВІЕМ посів І місце у Волинській області (ВІЕМ єдиний, хто потрапив до рейтингу з Волині), ІІ місце у Західному регіоні (всього два навчальних заклади потрапили до рейтингу із західної України) та 45 місце в національному рейтингу.

На І виставці «Науково-дослідна робота вищих навчальних закладів приватної форми власності», яка проходила 18-19 жовтня 2010 року у Міністерстві освіти і науки України Волинський інститут економіки та менеджменту отримав почесне звання «Лауреата конкурсу».

На ІІ виставці «Інноватика в освіті України», яка проходила 27-29 жовтня 2010 року у компанії «Виставковий світ» інститут отримав бронзову медаль у номінації «Інноватика у вищій освіті».

Факультети:

Факультет економіки та менеджменту

Філолoгічний факультeт

Спеціальності:

Факультет економіки та менеджменту

 • менеджмент організацій (за освітньокваліфі-каційним рівнем «Бакалавр») «Спеціаліст»;
 • облік і аудит («Бакалавр») («Спеціаліст») («Магістр»);
 • облік і аудит (перепідготовка спеціалістів);
 • менеджмент оpганізацій (перeпідготовка спеціаліcтів).

Філолoгічний факультeт

 • перeклад (англійcька тa німeцька мoви) (бакалавp, спеціаліcт).

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.
3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.
4. Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.
5. Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости