Національний університет «Одеська юридична академія»
Onua
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Будучи спадкоємцем багатих традицій Одеської правової школи Національний університет «Одеська юридична академія» сьогодня є кращим юридичним вищим навчальним закладом України, центром освіти, науки і культури.НУ   "Одеська юридична академія" має найвищий IV рівень акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців-юристів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: "молодшого спеціаліста", "бакалавра", "спеціаліста", "магістра",   а також готує наукові кадри кандидатів і докторів юридичних наук. В університеті впроваджуються раціональні шляхи організації навчального процесу. Викладанню іноземних мов надається таке ж значення, як і спеціальним правовим дисциплінам. Лекції та семінари з усіх предметів на всіх курсах читаються українською, і російською, і англійською мовами. Навчальні корпуси мають майже сто комп'ютерних класів, оснащених найсучаснішою технікою.


Ще в 1998 році Національний університет «Одеська юридична академія» став повноправним членом Асоціації європейських університетів, у 1999 році за підсумками Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг «Золота Фортуна» був визнаний еталоном юридичної освіти в Україні, у 2000 році - лідером серед юридичних вузів України, в 2005 році нагороджений Міністерством освіти і науки України, за видання підручників та навчальних посібників нового покоління, у 2006 році отримав почесне звання лідера сучасної освіти за багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти в Україні, в 2007 - диплом за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу з присвоєнням почесного звання лідера сучасної освіти. Рада ректорів Південного регіону на своєму засіданні вже вкотре визнала ВУЗ (попередні рази у 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 рр.) кращим вищим навчальним закладом регіону.У жовтні 2010 р. на базі Національного університету «Одеська юридична академія» був відкритий Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. Крім того, навчальний заклад має у своєму складі 26 кафедр, які надають можливість спеціалізуватися у вивченні будь-якої цікавої для студента сфери права: теорії держави і права, історії держави і права, конституційного права, міжнародного права і міжнародних відносин, адміністративного та фінансового права, морського та митного права, права Європейського Союзу та порівняльного правознавства, цивільного права, цивільного процесу, права інтелектуальної власності та корпоративного права, господарського права та процесу, аграрного, земельного та екологічного права, трудового права та права на соціальне забезпечення, кримінального права, кримінального процесу, кримінології, і кримінально-виконавчого права, організації судових та правоохоронних органів, криміналістики, юридичної психології та педагогіки, правової інформатики. Крім того, навчальний процес в академії забезпечують кафедри філософії, соціальних теорій, національної економіки, іноземних мов, фізичного виховання. Тут викладають найкращі фахівці у своїй галузі, серед яких більше 250 професорів і доцентів, докторів і кандидатів юридичних наук. В ВУЗі приділяється велика увага військово-патріатичному вихованню, студенти можуть отримати військову спеціальність на військовій кафедрі академії.


На території НУ "Одеська юридична академія" з ініціативи Сергія   Ківалова і за його безпосередній участі в будівництві було зведено перший в Україні студентський храм - церкву Святої мучениці   Тетяни, покровительки студентства. Храм був освячений і відкритий 3 вересня 2006 року. Церква будувалася 6 років на пожертви одеситів, викладачів і студентів академії.


У структурі Університету з 1998 р. працює Юридична клініка, де студенти і викладачі академії надають безкоштовні юридичні консультації малозабезпеченим жителям Одеси та Одеської області. Між школами різних районів Одеської області та академією підписано угоду, за якою викладачі навчального закладу приїжджають у ці школи і консультують майбутніх абітурієнтів. Учні також можуть приїхати до академії, користуватися великою бібліотекою. Все це значно полегшує і сам процес вступу до університету, і навчальний процес. Тому щорічно 40% сільських учнів стають студентами НУ «Одеська юридична академія» та успішно навчаються. Особлива увага приділяється дітям-сиротам.


НУ «Одеська юридична академія» - один із засновників Міжнародного гуманітарного університету (недержавний вищий навчальний заклад), Президентом якого в 2002 році стає С.  В.  Ківалов. Відразу в університеті був сформований висококваліфікований викладацький корпус і створена належна матеріальна база. До структури університету входять Інститут національного та міжнародного права, факультети економіки та менеджменту, лінгвістики та перекладу, комп'ютерних технологій та інформаційної безпеки.


Студенти активно беруть участь у науковій діяльності, є членами Наукового студентського товариства академії, виступають на всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах з правознавства, беруть участь у міжнародних семінарах і спеціальних навчальних програмах, відвідують заняття іноземних викладачів. Національний університет «Одеська юридична академія» надає можливість з користю провести вільний час в спортивно-оздоровчому комплексі ВУЗу, Комп'ютерному Домі, на турбазі «Феміда», в Центрі культури академії. Крім того, НУ «Одеська юридична академія» працевлаштовує своїх випускників в державних органах та установах.

Факультети:

Факультет міжнародно-правових відносин і юридичної журналістики

Факультет адвокатури

Інститут підготовки професійних суддів

Інститут прокуратури і слідства

Факультeт соціально-пpавовий

Факультeт цивільнoї тa господарcької юcтиції

Спеціальності:

Факультет міжнародно-правових відносин і юридичної журналістики

 • правознавство.

Факультет адвокатури

 • правознавство.

Інститут підготовки професійних суддів

 • правознавство.

Інститут прокуратури і слідства

 • правознавствo.

Факультeт соціально-пpавовий

 • правознавcтво.

Факультeт цивільнoї тa господарcької юcтиції

 • правознавcтво.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03040201 “Правознавство” приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямами 6.060101 “Правознавство”, 6.030401 “Право”, 6.030402 “Правознавство”.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за напрямом “Специфічні категорії” спеціальності 7.18010011 “Інтелектуальна власність” приймаються особи, які здобули базову або повну вищу освіту за будь-яким напрямом або спеціальністю підготовки.


4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03040201 “Правознавство” приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.060101 “Правознавство” (або напрямами підготовки 6.030401 “Право”, 6.030402 “Правознавство”) або спеціаліста за спеціальністю 7.060101 (лише на заочну форму факультету заочного та вечірнього навчання) чи здобули повну вищу юридичну освіту до запровадження ступеневої освіти.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за напрямом “Специфічні категорії” спеціальностей 8.18010011 “Інтелектуальна власність”, 8.18010015 “Консолідована інформація”, 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” приймаються особи, які здобули базову або повну вищу освіту за будь-яким напрямом або спеціальністю підготовки.


Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


5. На навчання до Інституту підготовки професійних суддів при Университеті  (далі – ІППС) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю 7.060101 “Правознавство” або повну вищу юридичну освіту до запровадження ступеневої освіти. Вступники з числа осіб, які мають стаж роботи в галузі права не менш як півтора роки та рекомендацію Вищої ради юстиції, Державної судової адміністрації України або Вищого адміністративного суду України вступають на денну форму навчання за державним замовленням.


6. Університет приймає на старші курси (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


7. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости