Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету
Royal_icon5
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 2

10 березня 1944 року розпорядженням Раднаркому СРСР № 4788-р та наказом начальника Головного управління геодезії і картографії при Раднаркомі СРСР №44 було створено Топографічне училище, що пізніше стало Київським топографічним технікумом. У 2000 році наказом Міністерства освіти і науки України Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування увійшов до складу Національного авіаційного університету як відокремлений структурний підрозділ.


Ентузіастами-засновниками закладу були: перший директор Александров Т.Ф.; його заступники Вайнштейн І.С., Гощицький В.М., Бірюков А.І.; викладачі Відуєв М.Г., Георгієвський О.О., Лебедєв В.Я., Бухман М.М.; військові топографи Кудрявцев П.Г., Єремеєв В.І. та інші. Завдяки саме цим людям у 1948 році Топографічне училище видало дипломи техніків-топографів першим 16 випускникам, які пішли працювати на аерогеодезичні підприємства України.


Ще в 1951 році в технікумі було відкрито заочне відділення, яке успішно функціонує і сьогодні. На заочному відділенні проводиться підготовка фахівців зі спеціальностей „Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання”, „Землевпорядкування” та „Діловодство”.


У 1954 році було побудовано власний навчальний корпус, а пізніше гуртожиток на 270 місць. Все це дало можливість збільшити контингент студентів і покращити рівень підготовки спеціалістів. Подальше зміцнення навчальної бази – це відкриття в 1981 році 9-ти поверхового гуртожитку з комфортними умовами проживання та реконструювання старого гуртожитку у другий навчальний корпус.


Для підприємств топографо-геодезичної галузі велике значення має практична підготовка випускників. У 1950 році, з приходом до керівництва технікуму Скляра П.П., остаточно визначилось постійне місце проведення польових геодезичних практик – село Синява Рокитнянського району Київської області. За активної участі працівників навчального закладу та студентів на полігоні почалось будівництво їдальні, адміністративного будинку, стадіону та спортивних майданчиків, будиночків для викладачів та студентів. З 1981 року в Синяві почав функціонувати студентський спортивно-оздоровчий табір „Топограф”.


З 1958 року в технікумі розпочалась підготовка спеціалістів для зарубіжних країн. Було створено відділення іноземних студентів, яке підготувало близько 300 спеціалістів для 28 країн світу.


Ретельний добір кадрів, формування педагогічного колективу однодумців, налаштованих на підготовку не лише спеціаліста, але й громадянина – було започатковано ще першими директорами навчального закладу Александровим Т.Ф. та Склярем П.П. і продовжено наступними його керівниками – Антоненком В.Д., Катющенком В.М., Романовським М.І. та Паранічем В.П.


Педагоги навчального закладу пишаються більшістю своїх вихованців, що зберегли вірність обраній професії і працюють зараз за фахом в численних підприємствах України та за її межами. Значна кількість випускників, закінчивши після коледжу навчальні заклади третього та четвертого рівнів акредитації, працюють на керівних посадах в різних структурах галузі. 


Сьогодні Коледж є одним із провідних навчальних закладів нашого міста і входить як структурний підрозділ до складу Національного Авіаційного університету України. Спеціальності, за якими навчаються студенти коледжу, актуальні та потрібні і дають нашим випускникам змогу отримувати освіту належного рівня та бути конкурентоспроможними на ринку праці. Це – „Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання”, „Картографічні роботи”, „Землевпорядкування”, „Діловодство”, „Організація перевезень і управління на автотранспорті”, „Розробка програмного забезпечення”, „Організація виробництва” та „Фінанси і кредит”. При цьому набір на навчання відбувається на основі базової середньої та повної загальної середньої освіти.


З 2008 року крім освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” коледж проводить підготовку „бакалаврів” за напрямами „Геодезія, картографія та землеустрій” та „Фінанси та кредит”.


 

Факультети:

 • Адміністрація
 • Бухгалтерія
 • Бібліотека
 • Відділення №1
 • Відділення №2
 • Відділення №3 
 •  Відділення №4

 

Спеціальності:

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

До Коледжу приймаються громадяни України, іноземці а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Прийом до Коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. Коледж приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


4. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости