Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
200px-nakkkim_1
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтвстворена на базі Інституту підвищення кваліфікації працівників культури 1 вересня 1998 р. (Постанова Кабінету Міністрів №1358 від 31 серпня 1998 р. "Про створення у м. Києві Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв") та відповідного наказу Міністерства культури і мистецтв № 395 від 21.09.96 р.


Створення Академії обумовлено необхідністю формування моделі безперервної освіти у сфері культури і мистецтв в Україні.


Сьогодні Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв займає одне з провідних місць серед мистецьких закладів, які беруть активну участь у процесі національно-культурного відродження української держави. Академія має сучасну матеріально-технічну базу, всі підрозділи укомплектовані високо-професійними фахівцями, і це дає підстави вважати її Всеукраїнським навчальним та навчально-методичним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі культури і мистецтв.


За період свого існування в Академії пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку понад 120 тисяч працівників галузі. Нині в Академії навчається три тисячі студентів і щорічно проходять підвищення кваліфікації та перепідготовку понад три тисячі керівних працівників галузі культури і мистецтв та 1200 державних службовців. В Академії навчається понад сто докторантів та аспірантів, діє дві спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій.


Академія будує свою роботу на нерозривній тріаді: підготовка, перепідготовка кадрів та підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв. Підготовка та перепідготовка кадрів відбувається згідно з соціальним замовленням та індивідуальними запитами громадян України, підвищення кваліфікації у галузі культури і мистецтв - за державним замовленням.


Академія, маючи широкий спектр завдань, спрямовує свої зусилля на перетворення власної діяльності як провідного центру у системі безперервної освіти працівників культури і мистецтв. На виконання Закону України "Про вищу освіту", Основ законодавства України про культуру вона забезпечує поглиблення професійних знань і умінь за основними культурно-мистецькими спеціальностями, отриманими у навчальному закладі, у процесі практичної діяльності, а також одержання нової спеціальності в гуманітарній сфері.


Виходячи з об'єктивних умов розвитку суспільства, Академія спрямовує свої зусилля на вирішення таких основних завдань: • приведення рівня професійної підготовки працівників галузі у відповідність з вимогами сучасного розвитку світової та національної культури, розкриття їхнього творчого потенціалу, оперативне оволодіння ними найнові­ шими досягненнями в галузі культури та мистецтв;

 • удосконалення змісту навчання, забезпечення наступності різних рівнів та ступенів освіти, її гуманізацію, орієнтацію не лише на професійний, але й на загальний розвиток фахівця, підвищення його інтелектуального і загальнокультурного рівня;

 • оптимізацію структури, удосконалення функцій, науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації;

 • посилення взаємодії державних, громадських та госпрозрахункових форм навчання для громадян, які прагнуть одержати знання за певною програмою;

 • здійснення кардинальних заходів щодо удосконалення економіко- управлінської підготовки керівних кадрів культури і мистецтв в умовах ринку;

 • створення належних умов для широкого залучення до педагогічної діяльності в системі підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки кадрів провідних учених, керівників різних галузей народного господарства, творчої інтелігенції, діячів культури і мистецтв;

 • розгортання наукових та прикладних досліджень з проблем теорії та історії культури, духовного розвитку суспільства, народознавства, фольклору та етнографії, педагогіки та психології, освіти тощо;

 • формування високої політичної культури у керівників, спеціалістів та усіх творчих працівників, пошук нових підходів до проблем підготовки і перепідготовки кадрів;

 • створення необхідних умов і можливостей для здобуття нової спеціальності на основі вищої освіти (перепідготовка) та підвищення категорійності у своїй професії на основі атестації за підсумками проходження підвищення кваліфікації.


Академія випускає підручники, навчально-методичні посібники, монографії, а також спеціалізовані видання, затверджені ВАК України як фахові з історичних, філософських наук, мистецтвознавства та політології: "Актуальні проблеми теорії, історії та прктики художньої культури", "Вісник Декрдавної академії керівних кадрів культури та мистецтв", "Культура і сучасність" (альманах) та "Мистецтвознавчі записки", "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія".


2009 року Академія, за результатами рейтингу ЮНЕСКО, зайняла перше місце серед вищих навчальних закладів галузі культури і мистецтв та посіла 67 місце серед 200 найкращих вищих навчальних закладів України.


Здійснюється співробітництво з освітніми установами зарубіжжя. Зокрема Академія бере участь в проекті Tempus «Забезпечення міжнародного визнання української освіти». Університет м. Ювяскюля, Фінляндія (контрактор і координатор).


Проводяться тренінгові семінари із застосування сучасних інформаційних технологій в межах спільного проекту “Hamburg English”. Гамбург, Німеччина.


Спільно з посольством Німеччини впроваджено факультатив “Діалог культур: Україна в міжнародних культурних зв’язках” для студентів спеціальності “Менеджмент соціокультурної діяльності” та цикл лекцій “Німецька культура і культурна політика в епоху глобалізації ”.


Спільно з посольством США здійснюється програма "Американські лектори" для студентів спеціальності «Менеджер соціокультурної діяльності». Вона була організована в рамках ініціативи "Вікно в Америку".


Академія співпрацює в напрямку розвитку і впровадження інноваційних послуг в українських бібліотеках з метою подальшої інтеграції України до всесвітнього інформаційного простору в межах програми «Бібліоміст» (фундація Білла та Мелінди Гейтс спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX)).


Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, яка займається підготовкою менеджерів зовнішньокультурної діяльності, разом з представництвом Європейської комісії в Україні проводять зустрічі в стінах Представництва Ради Європи, що дозволяє виробити практичні навички співпраці, побачити перспективи Європейського розвитку.


Фахівці Академії є членами міжнародних організацій: • Міжнародної асоціації ландшафтних архітекторів країн СНД.

 • Гільдії ландшафтних архітекторів України.

 • Європейської асоціації ландшафтних архітекторів в Брюсселі (Бельгія).

 • ICOMOS.

 • Українського національного комітету Міжнародного комітету збереження індустріальної спадщини – TICCIH – Україна.

 • Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів і документальних центрів (ІАМL) Франкфурт на Майні, Німеччина.

 • Міжнародних хорових асоціацій: АСА, Evropa Cantat.

 • Проекту «Менеджер мистецького середовища» (США – Україна).

 • Міжнародного центру «Європейська ініціатива» Львівського ставропігійського університету. Франкфурт на Майні, Німеччина.Факультети:

 • Інститут дизайну і ландшафтного мистецтва
 • Інститут державного управління та інформаційної діяльності
 •  Інститут соціально-культурних комунікацій та менеджменту
 • Інститут післядипломної освіти
 • Чернігівський інститут мистецтв та менеджменту культури
 • Інститут мистецтв

Спеціальності:

В Академії надається можливість набути першу або другу вищу освіту в денній, заочній та екстернатній формі навчання зі спеціальностей:

МИСТЕЦТВО

Театральне мистецтво:

 • режисер-постановник оригінально-трюкового жанру, викладач;
 • режисер театралізованих вистав та масових свят, викладач;
 • звукорежисер.

Хореографія:

 • балетмейстер-педагог ансамблю сучасного танцю;
 • балетмейстер-педагог ансамблю народного танцю.
 • балетмейстр-педагог ансамблю бального танцю.

Дизайн:

 • дизайнер ландшафту;
 • дизайнер середовища;
 • художник дизайнер (графічний дизайн та реклама).

Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво:

 • мистецтвознавець - експерт, оцінювач предметів культури і мистецтва

Музичне мистецтво:

 • соліст-вокаліст, артист вокальногоансамблю;
 • музикознавець-експерт.

СОЦІОЛОГІЯ
Соціологія:

 • соціолог.

МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент організацій:

 • менеджер-економіст;
 • менеджер інформаційних систем і технологій (за видами діяльності);
 • менеджер інформаційного та виставкового бізнесу.

КУЛЬТУРА
Документознавство та інформаційна діяльність:

 • інформаціний менеджер туристичного і рекламного бізнесу;
 • документознавець-референт органів державного управління;
 • документознавець юридичної та кадрової служби;
 • документознавець фінансових, банківських та підприємницьких структур.

Менеджмент соціокультурної діяльності:

 • менеджер зовнішньо культурної діяльності;
 • менеджер індустрії дозвілля (готельна, туристична, рекреаційна діяльність)

ЕКСТЕРНАТ

 • хореографія;
 • театральне мистецтво;
 • документознавство та інформаційна діяльність;
 • дизайн;
 • мистецтвознавство.

Зарахування на всі спеціальності здійснюється за результатами тестування і співбесіди.

Академія має очну та заочну аспірантуру за спеціальністями "Теорія та історія культури"; "Документознавство та архівознавство":

 • історія,
 • філософія,
 • мистецтво,
 • документознавство,
 • архівознавство,

та спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Факультеты и специальности

Условия поступления

 До Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.


Прийом до Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


Вимоги до рівня освіти вступників


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.


4. Академія  приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.


5. Академія здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости