Одеський державний екологічний університет
Ode
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

1 травня 1932 року за рішенням Уряду Української РСР в місті Харків - столиці України на той час - було засновано Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. На початку Великої Вітчизняної війни інститут було евакуйовано до м.Ашхабад, де він продовжував роботу до серпня 1944 року. За рішенням СНК СРСР від 4 липня 1944 року Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут було перебазовано з Ашхабаду до Одеси та переіменовано в Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ).


На базі Одеського гідрометеорологічного інституту засновані учбові комплекси: Український центр гідрометеорологічної освіти та Учбово-науковий центр Екологія, в які разом з ОГМІ входять Харківський та Херсонський гідрометеорологічні технікуми, Київський геологорозвідувальний технікум, Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Міністерства екології та природних ресурсів України, Одеська філія Інституту біології південних морів Академії наук України. ОГМІ, як ведучий вуз, на базі якого працює науково-методична комісія з гідрометеорології Міністерства освіти і науки України, здійснює науково-методичне керівництво розробкою учбових планів, учбових програм, підручників та учбово-методичних посібників за спеціальностями гідрометеорологічного напрямку підготовки.


За 67 років свого існування інститут випустив понад 15 тисяч дипломованих спеціалістів-гідрометеорологів та екологів. Серед його випускників чимало великих вчених, дослідників навколишнього середовища, керівників гідрометеорологічних підрозділів України та держав СНД, різних держав світу.


З 1993 року інститут перейшов на сучасну, прийняту в світовій практиці, трьохступінчату систему підготовки спеціалістів (бакалаври, дипломовані спеціалісти, магістри). В наш час на чотирьох спеціальних факультетах інституту - метеорологічному, гідрологічному, екологічному, комп'ютерних наук та менеджменту, заочному факультеті та факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів понад 2500 студентів та курсантів проходять підготовку за очною та заочною формами навчання за спеціальностями інженерного та магістерського рівня підготовки. Підготовка молодших спеціалістів за напрямком підготовки Гідрометеорологія здійснюється в структурному підрозділі ОГМІ - Херсонському гідрометеорологічному технікумі.


З 1993 року на базі кафедри військової підготовки Одеського гідрометеорологічого інституту розпочата підготовка кадрових офіцерів-гідрометеорологів для Міністерства оборони України, а також здійснюється підготовка офіцерів запасу з числа студентів, які навчаються на цивільних спеціальностях за денною формою усіх напрямків підготовки: Гідрометеорологія, Екологія, Менеджмент, Комп'ютерні науки.


В наш час в ОГМІ навчаються іноземні студенти, аспіранти та докторанти з понад 35 країн світу. Інститут активно співпрацює зі спеціалізованим агенством ООН - Всесвітньою метеорологічною організацією в межах програми добровільної співдії ВМО (ПДС ВМО).


В інституті діє факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для спеціалістів, які зв'язані з гідрометеорологією, екологічною безпекою та охороною навколишнього природного середовища, а також в галузі комп'ютерних наук.


Для учнів випускних 11-х (12-х) класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, випускників середніх спеціальних учбових закладів, а також вищих учбових закладів І-ІІ рівня акредитації (технікум, коледж) створено факультет довузівської підготовки./


 Одеський гідрометеорологічний інститут має одну з найкращих в регіоні матеріально-технічну базу, могутній кадровий потенціал. Зараз на 17 кафедрах інституту успішно ведуть педагогічну та наукову роботу 189 викладачів, більше 2/3 з них мають вчену ступінь доктора та кандидата наук, 7 викладачів ОГМІ - дійсні члени (академіки) різних академій України, Російської Федерації, держав Європи та Сполучених Штатів. В інституті здійснюється навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі за гідрометеорологічними, екологічними, економічними та фізико-математичними спеціальностями, діють спеціалізовані ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій. Для забезпечення учбового процесу та наукових досліджень створено обчислювальний центр, учбові лабораторії, обладнані сучасною електроною гідрометеорологічною технікою та автоматичними комплексами з моніторінгу стану навколишнього середовища, персональними комп'ютерами. Працюють учбові бюро метеорологічних та гідрологічних прогнозів, учбове бюро прийому та обробки супутникової інформації, науково-учбові бази практики на р. Дністр (с. Маяки) (для гідрологів та гідроекологів), на березі Чорного моря в Отраді (для океанологів та метеорологів) і в сел.Чорноморка (для метеорологів, радіометеорологів та агрометеорологів).


Студентське життя в ОГМІ різноманітне. В період навчання в інституті студенти та курсанти мають можливість отримати другу вищу освіту (спеціальність на рівні бакалавра чи інженера) або робочу спеціальність в межах діючих курсів перепідготовки кадрів. У 80-ті роки введено в дію сучасний спортивний комплекс з плавальним басейном і багаточисленними ігровими залами та спортивними секціями.На березі моря побудовано студентський оздоровчо-спортивний табір. З 1982 року усі іногородні студенти, курсанти, аспіранти, стажери та докторанти ОГМІ забезпечуються житлом у сучасних гуртожитках інституту.


У 1997 р. в Одеському гідрометеорологічному інституті створено структурний підрозділ Херсонський гідрометеорологічний технікум. Цей технікум було організовано на базі Феодосійського технікуму ще в липні 1944 р. Заняття в ньому розпочалися 27 жовтня 1944 р. на трьох відділеннях — метеорологічному, гідрологічному та океанологічному.


З початку 2004 р. структурним підрозділом нашого ВНЗ став також Харківський гідрометеорологічний технікум. Цей технікум було створено ще в липні 1945 р. згідно з наказом ГУ ГМС Червоної Армії, виданого у відповідності до розпорядження Ради Народних Комісарів СРСР.


9 серпня 2001 р. Був утворений Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ).


Одеський державний екологічний університет заснований на державній формі власності й підпорядкований Міністерству освіти і науки України. ОДЕКУ — виший навчальний заклад IV рівня акредитації, це — базовий ВНЗ по підготовці фахівців передусім для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а також для Державної гідрометеорологічної служби України. Підготовка і перепідготовка фахівців, включаючи надання другої вищої освіти за денною і заочною формами навчання та екстерном, здійснюється за шістьма напрямами вищої освіти: - Гідрометеорологія (спеціальності: Метеорологія, Гідрологія і гідрохімія. Океанологія, Гідрографія, Агрометеорологія); - Екологія (спеціальності: Управління екологічною безпе кою. Організація природоохоронної діяльності, Прикордонний екологічний контроль, Радіоекологія, Гідроекологія, Екологічне право. Екологія рекреаційного та курортного господарства, Еко логія рибного господарства, Агроекологія, Ядерна та радіаційна безпека ядерних установок і джерел іонізуючих випромінювань, Економіка природокористування); - Комп'ютерні науки (спеціальності: Інформаційні управля ючі системи і технології, Геоінформаційні системи і технології. Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища, Інтернет програмування); - Менеджмент (спеціальності: Менеджменторганізацій, Ме неджмент природокористування. Екологічний аудит); - Водні біоресурси (спеціальності: Охорона та управління водними біоресурсами. Рибне господарство, Аквакультура, Марі культура); - Військова гідрометеорологія (спеціальність: Гідрометеорологіч не та геофізичне забезпечення військово-повітряних сил, сухопутних військ, артилерії і ракетних військ, військово-морських сил).


На сьогодні ОДЕКУ — потужний навчально-методичний та науковий центр, який має: гідрометеорологічний інститут і 8 факультетів (еколого-економічний, природоохоронний, комп'ютерних наук, магістерської та аспірантської підготовки, заочний, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, довузівської підготовки, іноземних студентів); Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми; навчально-консультаційні пункти університету, розташовані в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській, Луганській, Херсонській областях та АР Крим, Південну філію Державного інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; проблемні науково-дослідні лабораторії з проблем Антарктиди, ядерної та радіаційної безпеки, фізики складних систем і довкілля; науково-дослідний центр; спеціалізовану вчену раду по захисту докторських і кандидатських дисертацій з 4 наукових спеціальностей; докторантуру та аспірантуру з 8 наукових спеціальностей. За минулі 5 років підготовлено 4 докторських та 38 кандидатських дисертацій.


 

Факультети:

Гідрометеорологічний інститут (гідрологічне та метрологічне відділення).

Факультети: природоохоронний; еколого-економічний; комп'ютерних наук; аспірантської та магістерської підготовки; заочної форми навчання; довузівської підготовки; підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, по роботі з іноземними учнями.

Технікуми: Харківський та Херсонський гідрометеорологічні.

Спеціальності:

- екологія та охорона навколишнього середовища (управління екологічною безпекою, екологія рекреаційного та курортного господарства, радіоекологія, гідроекологія, прикордонний екологічний контроль, правові аспекти екології (екологічне право), економіка природокористування, екологія рибного господарства, агроекологія; екологічна безпека ядерних установок і джерел іонізуючих випромінювань);

- метеорологія ( метеорологічні прогнози, авіаційна метеорологія, кліматологія, радіометеорологія та радіолокація, прикладна метеорологія, охорона атмосферного повітря);

- гідрологія і гідрохімія (інженерна гідрологія, комплексне використання водних ресурсів, економіко-фінансові аспекти водного господарства України);

- гідрометеорологія;

- океанологія (океанографія, морське природокористування);

- гідрографія;;

- менеджмент організацій (менеджмент природокористування, екологічний аудит, економіка природокористування);

- інформаційні управляючі системи і технології (геоінформаційні системи і технології, автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища, Інтернет-програмування);

- водні біоресурси (охорона та управління водними біоресурсами, рибне господарство, марикультура, декоративне рибоводство);

- військова гідрометеорологія (геофізичне та гідрометеорологічне забезпечення військово-повітряних сил, сухопутних та ракетних військ, артилерії, військово-морських сил).

Факультеты и специальности

Условия поступления

<!-- -->


 1. На навчання в Одеський державний екологічний університет, в т.ч. в відокремлені структурні підрозділи – Харківський та Херсонський гідрометеорологічний технікуми ОДЕКУ, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2. На навчання в відокремлених структурних підрозділах Одеського державного екологічного університету – Харківському та Херсонському гідрометеорологічному технікумах ОДЕКУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

 3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

 4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

 5. Одеський державний екологічний університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

 6. Харківський та Херсонський гідрометеорологічні технікуми Одеського державного екологічного університету приймають на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

 7. Одеський державний екологічний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. 2.8. Одеський державний екологічний університет, який здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

 8. Одеський державний екологічний університет приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством освіти і науки України та Міністерством оборони України

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости