Міжнародний Соломонів університет
Isu
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Концепцію та стратегію розвитку Міжнародного Соломонова університета формували видатні науковці та суспільні діячі, серед яких Ф. Алєксєєв, М. Альтшулер, Ф. Бурчак, Ф. Горовський, Ю. Далецький, Л. Красний, М. Епштейн, О. Розенфельд, Ю. Фурманов, Р. Шапшович, Г. Юсим, Г. Яблонський. Міжнародний Соломонів університет (МСУ) - один з найбільших недержавних вищих навальних закладів України - був заснований у 1991 році з орієнтацією на сучасні світові стандарти вищої освіти. В 1991-1994. Президентом-засновником МСУ був професор Олександр Тетельбаум. Навчальний процес в МСУ розпочався з 1 вересня 1993 року. 


Вищим органом управління МСУ є Рада засновників на чолі з Р.М. Шапшовичем. Наглядову Раду та Раду засновників МСУ складають відомі вчені, громадські і політичні діячі. Управління поточною діяльністю МСУ здійснює ректорат на чолі з ректором - заслуженим діячем науки та техніки України, д.е.н., професором О.І. Розенфельдом.

Факультети:

ФАКУЛЬТЕТИ МСУ

 • ЕКОНОМІЧНИЙ
 • ЮРИДИЧНИЙ
 • ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • СОЦІАЛЬНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 

Спеціальності:

 • ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • МАРКЕТИНГ
 • ПРАВОЗНАВСТВО
 • ІСТОРІЯ
 • СОЦІОЛОГІЯ
 • ПРОГРАМНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
 • БІОЛОГІЯ

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

До МСУ приймаються громадяни України, особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до МСУ у порядку, передбаченому для громадян України.


Прийом до МСУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.


Вимоги до рівня освіти вступників


1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.


4. МСУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном нав-чання на вакантні місця ліцензованого обсягу) осіб, які здобули освітньо-квалі-фікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здо-буття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).


5. МСУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переве-дення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ви-щих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.


УМОВИ ПРИЙОМУДля вступу на очну чи заочну форму навчання необхідно направити в Приймальну комісію Міжнародного Соломонова університету повний пакет документів згідно переліку. Це можна зробити особисто чи цінною бандероллю за адресою: 01135, Україна, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-Б, Приймальна комісія МСУ. У заяві вкажіть вашу точну поштову та електронну адреси для подальшого листування, вкажіть форму навчання (очна чи заочна) та спеціальність, яку ви обрали.


Абітурієнти повинні надати два сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти:


Профільними загальноосвітніми дисциплінами для спеціальностей МСУ є:


Біологія – Біологія, Українська мова та література;
Історія – історія України, Українська мова та література;
Ком’ютерні науки – математика, Українська мова та література;
Маркетинг – Географія, Українська мова та література;
Право – Історія України, Українська мова та література.Соціологія – історія України, Українська мова та література;
Філософія – Всесвітня історія, Українська мова та література;
Фінанси і кредит – математика, Українська мова та література;
необхідно також пройти тест з іноземної мови (для визначення рівня підготовки, не впливає на конкурс).


 


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости