Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
5
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Державний Університет Інформаційно-Комунікаційних Технологій є провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом освіти в галузі зв'язку та сфері інформатизації. Він має IV рівень акредитації, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектру технічних та інших напрямків за освітньо-професійними програмами усіх рівнів, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинену інфраструктуру наукових і навчально-наукових підрозділів, високий рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення.


Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій здійснює свою діяльність за наступними напрямками: • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр); підготовка та перепідготовка громадян зарубіжних країн; перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників;

 • проведення наукових досліджень; підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; атестація наукових і науково-педагогічних кадрів, присвоєння вчених та почесних знань;

 • співробітництво з українськими та зарубіжними навчальними закладами, науковими центрами, міжнародними організаціями та фондами, організація і проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, виконання спільних проектів і програм, обмін науковою літературою;

 • підготовка підручників, методичних посібників з дисциплін, які викладаються в Університеті, монографій та наукових збірників.

Факультети:

У структурі університету:

 • Інститут захисту інформації;
 • Інститут гуманітарних технологій;
 • Інститут заочного та дистанційного навчання;
 • Харківський навчально-науковий інститут;
 • Інститут телекомунікацій та інформатизації;
 • Науково-дослідний інститут телекомунікації;
 • Інститут післядипломної освіти;

- факультети:

 • телекомунікацій;
 • інформаційних технологій;
 • менеджменту;
 • інформаційної безпеки;

-коледжі

 •  львівський та харківський;

-навчально-науково-виробничі центри в Ізмаїлі, Львові, Дніпропетровську, Севастополі. 

Спеціальності:

 • телекомунікаційні системи та мережі;
 • інформаційні мережі зв'язку;
 • менеджмент організацій;
 • системи захисту від несапкц1онованого доступу;
 • захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки;
 • адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом;
 • захист формації в комп'ютерних системах i мережах;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • соціологія.

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости