Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
200px-republicanlogo.svg
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Рішення про заснування в Києві Політехнічного інституту було прийнято 25 листопада 1896 року на приватній нараді, яка відбулася в будинку почесного громадянина міста, комерційного радника Л. І. Бродського за участю представників міської влади, адміністрації Південно-західної залізниці, інженерів та промисловців. Згідно з прийнятим протоколом навчальний заклад мав бути політехнічним інститутом за типом і складатися з кількох відділів різних спеціальностей, за прикладом політехнікумів у Цюріху, Мюнхені, Відні, Карлсруе, Ризі тощо.


На заснування інституту було зібрано добровільні пожертви загальною сумою 1 000 374 крб. 53 коп. при вартості будівництва і обладнання інституту 2 650 000 карбованців. Серед організацій та людей, які внесли кошти, були: Київська міська Дума — 300 000 крб., Терещенко з синами — 150 000 крб., Л.Бродський — 100 000 крб.; Київський земельний банк — 15 000 крб., Товариство Красилівського цукрового заводу — 2 000 крб., загалом 139 товариств, банків, заводів, установ, окремих громадян. Науково-методичну допомогу під час організації та становлення інституту надали корифеї російської наукиД.І.Менделєєв, М.Є.Жуковський, К.А.Тімірязєв, А.О.Ковалевський та ін.


У конкурсі на проекти споруд Політехнічного інституту взяли участь відомі архітектори: Бенуа, Гоген, Кітнер, Кобелєв, Померанцев, Цендер та Шретер. Кращим був визнаний проект професора І.С.Кітнера з девізом «Prestissimo», але оскільки він жив у Санкт-Петербурзі і не мав змоги безпосередньо керувати ходом робіт, будівництво очолив архітектор Кобелєв.


Першим директором політехнічного інституту року було призначено 30 січня 1898видатного ученого і талановитого організатора вищої технічної освіти професораВіктора Кирпичова. За його сприяння в інституті почали працювати К. Зворикін — один з основоположників науки про різання металів, Сергій Реформатський — хімік, органік, автор відкриття, названого реакцією Реформатського, широко вживаного при дослідженні і синтезі складних природних з'єднань; Георгій Де-Метц — фізик і методист, авторитет в області радіоактивності, укладач першого в Україні курсу методики викладання фізики в школах; Микола Делоне — визначний фахівець в області механіки, один з піонерів планеризму, популяризатор авіаційних знань в Україні; Євген Вотчал — засновник школи українських фізіологів рослин, один з організаторів інституту селекції.


У червні 1898 р. оголошено набір перших студентів: на 330 місць було подано 1100 заяв, було зараховано 360 осіб. Перший випуск студентів відбувся в 1903 році — диплом отримало 93 випускника. Першим головою Державної екзаменаційної комісії КПІ у 1903 році став Д.І.Менделєєв, який дав спеціалістам високу оцінку і наголосив на тому, що крім теоретичних знань, студенти КПІ набувають ще й практичних навичок.


Інститут зростав і поповнювався матеріальною базою до 1941 року. У 1941 році інститут було евакуйовано до Ташкенту, де він функціонував у складі Середньоазіатського індустріального інституту.


За довгий період існування назва інституту змінювалась декілька разів: • 1898-1918 рр. - Київський політехнічний інститут Імператора Олександра ІІ;

 • 1918-1934 рр. - Київський політехнічний інститут;

 • 1934-1948 рр. - Київський індустріальний інститут;

 • 1948-1968 рр. – Київський ордена Леніна політехнічний інститут;

 • 1968-1992 рр. – Київський ордена Леніна політехнічний інститут ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції;

 • 1992-1995 рр. – Київський політехнічний інститут;

 • 1995 р. - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".


Активно розвиваючись, Київський політехнічний інститут став базою розширення та зміцнення мережі вузів Києва, України. У 1923-1933 роках і протягом останніх років на базі факультетів та окремих спеціальностей КПІ було створено декілька інститутів, університетів, академій. З іншої сторони, у теперішній склад університету ввійшли відомі навчальні заклади України. Так у Вiйськовому iнституті телекомунiкацiй та iнформатизацiї НТУУ "КПІ" офіційною датою створення вважається 1 березня 1919 р. – день затвердження Реввоєнрадою республіки проекту штатів Інженерних курсів з підготовки командного складу Робітничо-селянської Червоної Армії, які в 1937 році стали основою для Київського військового училища зв'язку ім. М.І.Калініна. Видавничо-поліграфічний інститут [з 6 вересня 2004 року], який ввійшов у склад КПІ у 1989 році, був заснований 1 січня 1954 році у Києві на базі художньо-ремісничого училища поліграфістів № 18, як навчально-консультативний пункт (УКП) Московського поліграфічного інституту. Сьогодення Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи навчання, активним прихильником приєднання України до Болонського процесу. Одним з перших університетів України НТУУ “КПІ” у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали “Велику Хартію Університетів” Європи (“Magna Charta Universitatum”).


Сьогодні Київський політехнічний інститут — найбільший вищий навчальний заклад України, один із найстаріших і найбільших технічних університетів світу. Університет працює і розвивається як кампус, в якому на одній території у 160 гектарів органічно поєднані умови для навчання та спорту, підвищення рівня культурного, наукового та інтелектуального розвитку, відпочинку всього 50-тисячного колективу. Головною метою діяльності НТУУ "КПІ" є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для “проривного” розвитку економіки України насамперед з таких пріоритетних напрямків: • сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії, матеріалознавства;

 • інформаційні мережі та інформаційні телекомунікаційні технології;

 • проблеми енергозбереження і розвиток енергозберігаючих технологій;

 • моніторинг і охорона навколишнього середовища;

 • ліквідація наслідків ядерних і техногенних катастроф;

 • космічні та авіаційні технології;

 • дослідження і використання людських ресурсів;

 • медична інженерія;

 • системний аналіз і прийняття рішень та ін.


 


 

Факультети:

 Факультети:

 • інженерно-фізичний
 • інженерно-хімічний
 • зварювальний
 • приладобудівний
 • теплоенергетичний
 • електроенергетики та автоматики
 • авіаційних і космічних систем
 • радіотехнічний; електроніки
 • інформатики та обчислювальної техніки
 • прикладної математики
 • фізико-математичний
 • хіміко-технологічний
 • біотехнологій та біотехніки
 • між-університетський медико-інженерний
 • менеджменту та маркетингу
 • лінгвістики
 • соціології
 • права
 • фізичного виховання та спорту.

Інститути:

 • фізико-технічний
 • видавничо-поліграфічний
 • Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу»
 • енергозбереження та енергоменеджменту
 • механіко-машинобудівний
 • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (готує не лише офіцерів запасу, а й кадрових офіцерів)
 • телекомунікаційних систем
 • моніторингу поліпшення якості та професійної освіти
 • Міжгалузевий інститут післядипломної освіти.

Спеціальності:

ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ (ІЕЕ)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА та електротехнології

Електротехнічні системи електроспоживання

( д , з )

Енергетичний менеджмент

( д , з )

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

( д , з )

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

( д , з )

ГІРНИЦТВО

Розробка родовищ корисних копалин

( д , з )

Шахтне і підземне будівництво

( д )

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологія та охорона навколишнього середовища

( д , з )

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Енергетичний менеджмент

( д , з )

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ (ММІ)

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Динаміка і міцність машин

( д )

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

Технологія машинобудування

( д , з )

Металорізальні верстати та системи

( д , з )

Інструментальне виробництво

( д , з )

Обладнання для обробки металів тиском

( д , з )

Гідравлічні і пневматичні машини

( д )

Обробка матер іалів за спецтехнологіями

( д , з )

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ФТІ)

ПРИКЛАДНА ФІЗИКА

Прикладна фізика

( д )

 

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

 

Інформатика

( д )

 

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 

Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах

( д , з )

 

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

 

Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки

( д )

 

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ІТС)

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Технології та засоби телекомунікацій

( д , з )

Телекомунікаційні системи та мережі

( д , з )

Інформаційні мережі зв'язку

( д , з )

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС “ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ” (ІПСА)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Інтелектуальні системи прийняття рішень

( д )

Інформаційні технології проектування

( д , з )

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Системний аналіз і управління

( д )

ІНФОРМАТИКА

Соціальна інформатика

( д )

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ІХФ)

ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА

Машини і технологія пакування

( д , з )

МАШИНОБУДУВАННЯ

Обладнання лісового комплексу

( д )

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

( д , з )

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Автоматизоване управління технологічними процесами

( д , з )

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологія та охорона навколишнього середовища

( д , з )

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Хімічна технологія переробки деревини та рослинної ировини

( д , з )

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ХТФ)

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Хімічна технологія органічних речовин

( д , з )

Хімічна технологія неорганічних речовин

( д , з )

Технічна електрохімія

( д , з )

Технологія переробки полімері в

( д , з )

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

( д , з )

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Комп'ютерна хімічна інженерія

( д , з )

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (ФІОТ)

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Комп'ютерні системи та мережі

( д , з )

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Інформаційні управляючі системи та технології

( д , з )

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Системи управління і автоматики

( д , з )

Гнучкі комп`ютеризовані системи та робототехніка

( д , з )

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Програмне забезпечення автоматизованих систем

( д , з )

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЗФ)

ЗВАРЮВАННЯ

Технологія та устаткування зварювання

( д , з )

Зварювальні установки

( д )

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

( д , з )

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ІФФ)

ІНЖЕНЕРНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Фізичне матеріалознавство

( д , з )

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

( д , з )

Металознавство

( д , з )

МЕТАЛУРГІЯ

Спеціальна металургія

( д , з )

ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

( д , з )

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ (ФЛ)

Філологія

Переклад ( англійська мова )

( д , з , е )

Переклад ( німецька мова )

( д )

Переклад ( французька мова )

( д )

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ТЕФ)

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Теплоенергетика

( д , з )

Теплові електричні станції

( д , з )

Теплофізика

( д )

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

Атомна енергетика

( д )

ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ

Котли та реактори

( д )

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Автоматизоване управління технологічними процесами

( д , з )

Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

( д )

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Інформаційні технології проектування

( д )

Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг

( д )

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Програмне забезпечення автоматизованих систем

( д , з )

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПБФ)

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Прилади точної механіки

( д , з )

Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи

( д , з )

Прилади та системи неруйнівного контролю

( д , з )

Технологія приладобудування

( д )

Медичні прилади та системи

( д , з )

ОПТОТЕХНІКА

Лазерна та оптоелектронна техніка

( д )

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ (ФАКС)

АВІА- ТА ракетобудування

Літаки і вертольоти

( д )

АВІОНІКА

Системи керування літальними апаратами і комплексами

( д )

МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інформаційно-вимірювальні системи

( д )

Метрологія та вимірювальна техніка

( д , з )

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ (ФММ)

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент організацій

( д , з )

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

( д , з )

Менеджмент інноваційної діяльності

( д , з )

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Економіка підприємства

( д , з )

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Міжнародна економіка

( д , з )

МАРКЕТИНГ

Маркетинг

( д , з )

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Економічна кібернетика

( д , з )

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ФМФ)

ФІЗИКА

Фізика

( д )

МАТЕМАТИКА

Математика

( д )

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ (ВПІ)

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Образотворче та декоративно- прикладне мистецтво

( д , з )

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Видавнича справа та редагування

( д , з )

Реклама і зв’язки з громадкістю

( д )

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент організацій

( д , з )

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНА СПРАВА

Технологія друкованих видань

( д , з )

Технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань

( д )

Комп`ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

( д , з )

Технологія електронних мультимедійних видань

( д )

Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

( д )

МАШИНОБУДУВАННЯ

Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси

( д , з )

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГО-ТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ (ФЕА)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

Електричні станції

( д , з )

Електричні системи і мережі

( д , з )

Техніка і електрофізика високих напруг

( д , з )

Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

( д , з )

Нетрадиційні джерела енергії

( д )

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Електричні машини та апарати

( д , з )

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

( д , з )

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ (ФПМ)

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Прикладна математика

( д , з )

КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Комп'ютерні системи та мережі

( д , з )

Спеціалізовані комп'ютерні системи

( д , з )

Системне програмування

( д )

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ

Програмне забезпечення автоматизованих систем

( д )

МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ММІФ)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Інформаційні технології в біомедичній інженерії

( д )

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Медичні прилади та системи

( д )

ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Фізична реабілітація

( д , е )

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ (ФБТ)

БІОТЕХНОЛОГІЯ

Промислова біотехнологія

( д , з )

Екобіотехнологія

( д , з )

МАШИНОБУДУВАННЯ

Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

( д , з )

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (РТФ)

РАДІОТЕХНІКА

Радіотехніка

( д , з )

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

( д )

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

( д )

РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

Виробництво електронних засобів

( д , з )

Біотехнічні та медичні апарати і системи

( д )

Електронна побутова апаратура

( д )

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ (ФЕЛ)

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА

Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади

( д , з )

Фізична та біомедична електроніка

( д , з )

ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ

Електронні прилади та пристрої

( д , з )

Електронні системи

( д , з )

АКУСТОТЕХНІКА

Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

( д )

Акустичні засоби та системи

( д , з )

Відео - , аудіо - та кінотехніка

( д , з )

РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

Виробництво електронних засобів

( д )

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Телекомунікаційні системи та мережі

( д , з )

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ і ПРАВА (ФСП )

СОЦІОЛОГІЯ

Соціальна робота

( д , з )

* Адміністративний менеджмент

( д , з )

ПРАВОЗНАВСТВО

Правознавство

( д , з )

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (ВІТІ)

КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ

( д , з )

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ

( д )

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

( д , з )

СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

( д , з )

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ (ІСЗЗІ)

КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

( д )

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

( д )

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

( д )

 • ( д ) - денна форма навчання
 • ( з ) - заочна форма навчання
 • ( е ) - екстернат
 • ( д ), ( з ), ( е ), – навчання тільки на підставі договору

 

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

До НТУУ «КПІ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до НТУУ «КПІ» у порядку, передбаченому для громадян України.


Прийом до НТУУ «КПІ» на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра за певною спеціальністю приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста тієї ж самої спеціальності. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра вищезазначених осіб здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


НТУУ «КПІ» приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


НТУУ «КПІ» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти,  затвердженого  Наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости