Одеський національний політехнічний університет
Onp
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Одеський національний політехнічний університет, один з найстаріших вищих технічних навчальних закладів України, було засновано у 1918 році. За роки свого існування одеські політехніки зробили значний внесок у розвиток української та світової науки і техніки, у підготовку спеціалістів для народного господарства.


У тридцяті роки ХХ століття колектив політехнічного став опорним центром на півдні України з переобладнання народного господарства на новій технічній основі, вирішував чимало технічних проблем для промисловості і транспорту країни.


В різні роки на базі Одеського політехнічного інституту були створені нині відомі і престижні вищі навчальні заклади: Одеський національний морський університет, Одеська національна академія зв'язку, Одеський державний економічний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури. Навіть Одеський державний аграрний університет починав своє життя як факультет Одеського політехнічного. Евакуйований в часи війни, Одеський політехнічний інститут став основою створення нині існуючого Пензенського державного технічного університету. В 60-ті роки минулого століття філія Одеського політехнічного інституту в місті Севастополі була перетворена в нинішній Севастопольський національний технічний університет.


У тяжкі роки Великої Вітчизняної війни студенти та викладачі проявляли неймовірний героїзм на полях битв, який перекликався з самовідданою працею у тилу. І вдень і вночі працювали майстерні і лабораторії інституту під гаслом: «Все для фронту, все для Перемоги!».


У 1945 році індустріальний інститут було перетворено у політехнічний вищий навчальний заклад, який у післявоєнні роки продовжує вирішувати важливі наукові та народногосподарські проблеми.


У 1968 році за досягнуті успіхи в підготовці спеціалістів і розвиток науки Указом Президії Верховної Ради Української РСР Одеський політехнічний інститут нагороджено Почесною грамотою.


У 1971 році за заслуги в підготовці фахівців для народного господарства і розвиток наукових досліджень Указом Президії Верховної Ради СРСР Одеський політехнічний інститут нагороджено грамотою та орденом Трудового Червоного Прапору.


У 1977 році Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок за досягнення найкращих показників колектив Одеського політехнічного інституту занесено на Республіканську дошку Пошани.


Постановою Кабінету Міністрів України № 646 від 13.08.1993 року Одеський політехнічний інститут перейменовано в Одеський державний політехнічний університет. У цьому році на його базі було створено навчально-науковий комплекс «Політехнічний університет», до складу якого увійшли технічні коледжі й технікуми, гімназії, ліцеї та школи Одеси й Південного регіону України. У комплексі навчається понад 20 000 студентів, стажистів, аспірантів і докторантів, працює понад 4 000 викладачів, серед них член-кореспондент Академії педагогічних наук України, 57 академіків і член-кореспондентів галузевих міжнародних і республіканських академій, більш ніж 120 професорів і докторів наук, біля 450 доцентів і кандидатів наук, 21 заслужений працівник народної освіти і заслужений працівник науки і техніки України, 50 відмінників освіти України.


16 вересня 1998 року колектив Одеського державного політехнічного університету за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих інженерних кадрів, розвиток науки, техніки і технологій нагороджується Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та пам'ятним знаком.


Відповідно до Указу Президента України № 591 від 07.08.2001 року університету надано статус національного вищого навчального закладу.


Сьогодні до структури Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) входять: 8 навчально-наукових інститутів, 2 факультети, а також 3 навчальні інститути, центр післядипломної освіти, Херсонський політехнічний коледж, Автодорожний технікум, Березівське вище технічне училище.


В ОНПУ навчається більше 15 000 студентів за 56 спеціальностями.


За результатами рейтингу серед 413 вищих навчальних закладів країни всіх форм власності, який проводиться Міжнародною кадровою академією і Академією педагогічних наук України, Одеський національний політехнічний університет займає 18 місце і протягом останніх п'яти років він належить до десяти кращих технічних і технологічних вищих навчальних закладів України.


Якісний науково-педагогічний склад, потужна матеріально-технічна база, сучасні методи навчання та інформаційні технології роблять Одеський національний політехнічний університет провідним вищим навчальним закладом не тільки Південного регіону, а й нашої держави в цілому.


Університет має потужну науково-дослідну базу. Вчені та спеціалісти університету зробили вагомий внесок у найрізноманітніші галузі науки і техніки. Праці і досягнення наукових шкіл вчених, які у різні роки працювали в університеті, а також тих, хто сьогодні продовжує працювати в його стінах, широко відомі науковій громадськості. Неможливо перелічити всі прізвища, назвемо тільки деякі. Це – лауреат Нобелівської премії, академік Тамм І.Е.; Герої Соціалістичної Праці: Атрощенко В.І., Боресков Г.К., Корчагіна В.І., Нудельман О.Е.; лауреати Державних премій Ажогін В.В., Бараб-Тарле А.І., Гутенманхер Л.І., Дащенко О.Ф., Мандельштам Л.І., Матвеєнко М.М.,


Махлін Б.А., Панов Л.І., Папалексі М.Д., Прістер Б.С., Сєвцов А.І.,


Сташко А.Я., Усов А.В., Шойхет Ф.М., Якимов О.В.

Факультети:

Інститути:

машинобудівний;

промислових технологій, дизайну та менеджменту;

енергетичний;

радіоелектроніки та телекомунікацій;

комп'ютерних систем;

бізнесу, економіки та інформаційних технологій;

електромеханіки та енергоменеджменту;

українсько-німецький.

Факультети:

хіміко-технологічний;

гуманітарний.

Навчальні інститути:

довузівської підготовки;

заочної освіти;

підготовки іноземних громадян.

Центр післядипломної освіти,

Херсонський політехнічний коледж,

Автодорожний технікум,

Березівське вище технічне училище.

Спеціальності:

інженерна механіка;

металургія;

метрологія та вимірювальна техніка;

зварювання;

екологія;

фармація;

хімічна технологія та інженерія;

комп'ютерні науки;

комп'ютерна інженерія;

комп'ютеризовані системи, автоматика і управління;

фізика;

енергетика;

автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

електротехніка;

електромеханіка;

радіотехніка;

інформаційна безпека;

економіка і підприємництво;

менеджмент;

прикладна математика, соціологія;

культура.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1 Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 1), у тому числі у відокремлених структурних підрозділах.
2 До ОНПУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на закон- них підставах, мають відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
3 Прийом до ОНПУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.
5 Організацію прийому до ОНПУ здійснює приймальна комісія, склад якої затверджений наказом ректора університету і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію ОНПУ. Приймальна комісія в своїй роботі керується чинними Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та цими Правилами прийому до ОНПУ. Розпорядок роботи Приймальної комісії: в робочі дні тижня з 900 до 1600.
6 Подання вступником недостовірних персональних даних, ві- домостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оці- нювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости