Київський міжнародний університет
1
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» (далі – Університет) – член Європейської асоціації міжнародної освіти – розпочав свою діяльність 1994 року. Освітню діяльність здійснює відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія АВ № 395942 від 23.07.2008, IV рівень акредитації, серія РІ –IV № 114921.


 Історія КиМУ розпочалася з 1994 року, коли Хачатур Володимирович Хачатурян висловив ідею про створення вищого навчального закладу з метою підготовки фахівців-дипломатів для незалежної України, які змогли б заповнити вакуум, що існував тоді в Україні на терені східної дипломатії. Ця ідея була підтримана провідними політиками і дипломатами нашої молодої незалежної держави.


 


У своєму становленні КиМУ пройшов декілька етапів: початок покладено Центром інтенсивного вивчення іноземних мов «Knowledge», де метод інтенсиву професора Хачатуряна Х.В. підтвердив ефективність нових технологій навчання іноземним мовам; визнання Міністерством освіти і науки України Міжнародного інституту лінгвістики і права як вищого навчального закладу і надання йому права на освітню діяльність; перетворення Міжнародного інституту лінгвістики і права в Київський міжнародний університет.


Кількість студентівна всіх формах навчання 6800 осіб. За 15 років своєї роботи Київський міжнародний університет випустив 8522 фахівця,серед них: бакалаврів – 4003, магістрів – 2418, спеціалістів –1855, перепідготовку пройшли і здобули другу вищу освіту –246 осіб.


Випускники Університету працюють у посольствах України в Великобританії, Канади, Іспанії, Лівії, Нігерії, Данії, Голландії, США, на радіо і телебаченні, у юридичних компаніях, очолюють компанії і мають власний бізнес, поповнили ряди українських науковців у галузі філології та юриспруденції.Факультети:

У структуру Університету входять 6 інститутів (інститути лінгвістики, міжнародних відносин, журналістики, телебачення, кіно і театру, психології та соціально-політичних наук, юридичний), 2 факультети (економічний, будівництва та архітектури), 3 науково-дослідні інститути: НДІ з економічних і гуманітарних проблем (директор – професор Швайка М.А.), НДІ глобалізації та європейської інтеграції (директор – професор Некряч А.І.), НДІ сходознавства (директор – професор Мушкудіані О.Н.). 

Спеціальності:

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У КиМУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

Напрями

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Термін підготовки

(магістратура)

 Структурний підрозділ

бакалавр

магістр

 

Міжнародне право *

+

+

1,5 б.в.о.

Інститут міжнародних відносин

Міжнародні відносини

+

+

1,5 б.в.о.

Міжнародні економічні відносини *

+

+

1,5 б.в.о.

Міжнародна інформація

+

+

1,5 б.в.о.

Міжнародний бізнес

+

 

 

Країнознавство

+

+

1,5 б.в.о.

Туризм

+

 

 

Програмна інженерія

+

 

 

Комп’ютерні науки

+

 

 

Зовнішня політика

 

+

2 б.в.о.

1 п.в.о.

 

 

 

 

 

Переклад *

+

+

1 б.в.о. 

Інститут лінгвістики

Мова та література *

+

+

1,5 б.в.о. 

 

 

 

 

 

Правознавство *

+

+

1,5 б.в.о.

Юридичний інститут

Інтелектуальна власність

 

+

2 б.в.о.

1 п.в.о.

 

 

 

 

 

Журналістика *

+

+

2 б.в.о. 

Інститут журналістики

 

 

 

 

 

Кіно-телемистецтво

+

+

1,5 б.в.о.

Інститут телебачення, кіно і театру

Театральне мистецтво

+

 

 

 

 

 

 

 

Політологія

+

+

1 б.в.о.

Інститут психології та соціально-політичних наук

Психологія

+

+

1,5 б.в.о.

Соціологія

+

+

1,5 б.в.о.

Педагогіка вищої школи

 

+

2 б.в.о.

1 п.в.о.

 

 

 

 

 

Менеджмент організацій

+

+

1 б.в.о.

Економічний факультет

Економіка підприємства

+

   

Міжнародна економіка

+

   

Фінанси і кредит

+

 

 

Облік і аудит

+

 

 

Маркетинг

+

 

 

Товарознавство і торговельне підприємництво

+

 

 

Адміністративний менеджмент

 

+

2 б.в.о.

1 п.в.о.

1 б.в.о.ек.н.

 

 

 

 

 

Будівництво

+

 

 

Факультет будівництва та архітектури

Архітектура

+

 

 

   

 

 

 

Фармація

+

 

 

Медичний факультет

* – наявність програми перепідготовки (ІІ вища освіта);

б.в.о. – базова вища освіта;

п.в.о. – повна вища освіта;

б.в.о.ек.н. – базова вища освіта економічних напрямів.

АСПІРАНТУРА:

Кримінальне право та кримінологія

Германські мови

Кримінально-виконавче право

Адміністративне право і процес

Фінансове право

Журналістика

Всесвітня історія

Економічна та соціальна географія

Економіка, організація і управління підприємствами

Факультеты и специальности

Условия поступления

До Київського міжнародного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.


Прийом до Київського міжнародного університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


 Київський міжнародний університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


Київський міжнародний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення і поновлення у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости