Одеський національний університет імені I. I. Мечникова
Ony
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (ОНУ) від дня свого створення 1(13) травня 1865  року займає одне із провідних місць у формуванні системи освіти, у розвитку наукових досліджень і культури в Україні. Він є одним із найстаріших університетів України і разом з Київським, Харківським і  Львівським університетами фактично визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки та культури в  мережі освіти нашої країни. ОНУ - всесвітньо відомий університет з високим міжнародним авторитетом,   у  світовому рейтингу займає почесне 48-ме місце серед 75 кращих університетів миру.


Багато яскравих сторінок вписали в історію України та університету всесвітньо відомі видатні вчені: І.І. Мечников - лауреат Нобелівської премії; фізіолог І.М. Сєченов - засновник вітчизняної фізіології; перший президент АН України, академік, мікробіолог Д.К. Заболотний; академік, ботанік В.І. Ліпський; біолог О.О. Ковалевський; фізик Ф.Н. Шведов; фізик-теоретик, засновник математичного відділення Новоросійського товариства природознавців М.О. Розумів; академік АН СРСР, засновник всесвітньо відомої школи хіміків-органіків М.Д. Зелінський; академік Російської АН й АН СРСР історик й археолог Ф.І. Успенський; академік, член Президії НАН України, засновник Фізико-хімічного інституту НАН України О.В. Богатський; член-кореспондент АН УРСР, засновник Одеського планетарію астроном В.П. Цесевич; математики М.Г. Крейн, О.И. Ляпунов й І.М. Занчевський; прославлений історик М.Е. Слабченко; славіст В.І. Григорович, зоолог Д.К. Третьяков, геолог О.Н. Криштарович, хімік Л.В. Писаржевський і багато інших.


Слід зазначити, що троє із шести президентів Академії наук України працювали професорами ОНУ: академіки Д.К. Заболотний, В.І. Ліпський, О.О. Прочанин. Зараз в ОНУ працюють 5 лауреатів державних премій, 15 заслужених працівників освіти та діячів науки й техніки.


ОНУ єдиний серед університетів України, що здійснив своєрідний трудовий подвиг, безперервно трудячись під час Великої Вітчизняної війни, навіть перебуваючи в евакуації.


За видатні заслуги в підготовці фахівців в 1965 р. ОНУ був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, а в 1978 р. включений у перелік провідних університетів СРСР.


Історія вищої освіти на півдні України почалася в 1865 р. з установи Імператорського Новоросійського університету та подальший її розвиток нерозривно пов'язан з діяльністю ОНУ. Загальнонаціональний вплив ОНУ на освіту полягає в тім, що значна частина вищих навчальних закладів на півдні України створена на базі факультетів університету (Одеський державний медичний університет, Одеський державний економічний університет, Одеська національна юридична академія).


Основна мета університету - підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення потреб різних галузей господарства та виробництва у фахівцях освіти, науки, мистецтва, економіки, права, підприємництва тощо. Заходи, які спрямовані на досягнення мети, зазначені в Уставі університету, що затверджений у Міністерстві освіти України 12.04.2005 р. (реєстраційний №37).


Навчальний процес в університеті забезпечують 4 інститути і 10 факультетів. Крім того, діють спеціалізований деканат по роботі з іноземними студентами, підготовче відділення для іноземців, коледж підприємництва та соціальної роботи ОНУ. В ОНУ працюють 102 кафедри, магістратура.


В аспірантурі, що є однією з найбільших в Україні, навчаються більше 500 чоловік за 105 спеціальністями. Щорічно захищаються 30-35 кандидатські дисертації.


У докторантурі щороку працюють більше 30 докторантів, які захищають від 10 до 15 докторських дисертацій у рік.


Усього в ОНУ працюють 7 спеціалізованих рад, у яких захист дисертацій здійснюється за 29 спеціальністями.


Одеським університетом імені І.І. Мечникова на півдні України створена та успішно працює нова розгалужена система навчальних інститутів та центрів у містах Миколаєві, Херсоні, Первомайську, Іллічівську, Южному, Білгороді-Дністровському, Теплодарі. Ця мережа має загальнонаціональне значення, відкривши доступ до вищої освіти там, де молодь про це тільки мріяла. Застосування авторських освітянських технологій заощаджує не менш 20% державних засобів на підготовку фахівців.


Університет здійснює підготовку фахівців на підставі відповідної ліцензії за 20 напрямками та 41 спеціальністі. Нещодавно відкрито ряд нових спеціальностей: мікробіологія та вірусологія, психологія, болгарська мова та література, комп'ютерні системи та мережі, переклад, філософія, прикладна лінгвістика, видавнича справа та редагування, менеджмент невиробничої сфери, облік та аудит, міжнародні економічні відносини та ін. Освітня діяльність проводиться також на підготовчому відділенні для громадян України та підготовчому відділенні для іноземних громадян; перепідготовка, підвищення кваліфікації, надання другої вищої освіти за всьома спеціальностями університету здійснюється в Інституті післядипломної освіти за окремою ліцензією. В 1996 р. уперше в Україні було створено коледж підприємництва та соціальної роботи ОНУ, на базі якого в 1999 р. вперше в Україні створено комплекс "Школа-коледж-університет", якому надано статус експериментального майданчика. Унікальність цього комплексу у тому, що на підготовці одного фахівця заощаджується значна сума бюджетних коштів, зростає соціальна захищеність молоді, істотно поліпшується соціальна атмосфера у малих містах. При університеті працюють Рішельєвський, Очаковський, Білгород-Дністровський ліцеї.


Загальна кількість співробітників університету становить приблизно 3500 чоловік, у тому числі 179 доктора наук, професори, майже 732 кандидатів наук, доцентів. Чисельність науково-педагогічних кадрів, які здійснюють навчальний процес і науково-дослідну роботу, становить 1671 чоловік. У навчальному процесі беруть участь 125 докторів наук, професорів; 576 кандидатів наук, доцентів, у тому числі 57 академіків, членів-кореспондентів НАН України та галузевих академій, заслужених діячів науки, лауреатів державних та інших премій. Загальний контингент студентів становить близько 14500 чоловік. За комерційними угодами навчаються близько 8000 студентів. В університеті одержують освіту також більш ніж 700 іноземних громадян.


Міжнародне визнання ОНУ як одного з лідерів національної освітньої мережі підтверджується також тим, що майже 100 відомих університетів світу, співпрацюють з університетом у рамках довгострокових угод, у тому числі по 5 проектам ТЕМРUS-ТАCІS, чисельним програмам INTAS, НОУ-ХАУ, СКОР та ін. Для забезпечення навчального процесу в м. Одесі університет має 8 головних навчальних корпусів загальною площею 70637 кв. м і навчальною площею 52937 кв. м. Соціально-побутова база університету включає 8 гуртожитків, загальною площею 40,5 тис. кв. м; житлові будинки, 4 їдальні і буфети, медичні пункти та спортивно-оздоровчий табір "Черноморка" на 500 місць. На базі спортивних споруджень (найстаріший в Одесі стадіон, два спортивні зали, тенісні корти) в ОНУ підготовлені чемпіони світу, Європи, СРСР та України, Олімпійських ігор, чисельні майстри міжнародного класу та майстри спорту.


В ОНУ працюють 28 відомих наукових шкіл. Щороку виконуються науково-дослідні роботи загальним обсягом близько 7 млн. грн. по держбюджетним і госпдоговірним темам.


24 вчених університету входять до складу 18 наукових і професійних рад України.

Факультети:

Інститути:

інститут математики, економіки та механіки,

інститут соціальних наук,

інститут післядипломної освіти

первомайський інститут.

Факультети:

історичний,

філологічний,

романо-германської філології,

економіко-правовий,

біологічний,

геолого-географічний,

хімічний,

фізичний,

факультет довузівської підготовки.


Спеціальності:

ІНСТИТУТИ

Інститут математики, економіки та механіки (математика; прикладна математика; механіка; комп'ютерні системи та мережі, міжнародні економічні відносини; економічна теорія; менеджмент організацій; психологія);

Інститут соціальних наук (політологія; соціологія; міжнародні відносини);

Інститут інноваційної та післядипломної освіти (облік і аудит; економічна кібернетика; фінанси; банківська справа; міжнародні економічні відносини; психологія, перепідготовка, підвищення кваліфікації, одержання другої вищої освіти за будь-якою спеціальністю університету);

Інститут підприємництва та соціальної роботи i комплекси «Підготовчий коледж-університет» (на базі 9 класів) (бухгалтерський облік; прикладна математика; банківська справа; соціальна робота).

ФАКУЛЬТЕТИ:

історичний (історія, етнологія, археологія);

економіко-правовий (облік і аудит; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності);

філологічний (українська мова, російська мова та література, болгарська мова та література, журналістика, видавнича справа та редагування, прикладна лінгвістика);

романо-германської філології (англійська мова та література; німецька мова та література; французька мова та література; іспанська мова та література; переклад);

філософський (філософія; культурологія); біологічний (біологія; мікробіологія та вірусологія);

геолого-географічний (географія, геологія; гідрогеологія);

фізичний ізика; астрономія);

хімічний імія, у т.ч. за спещалізацією “фармацевтична хімія”).

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


5. ОНУ імені І.І. Мечникова приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. Додаток 2).


6. ОНУ імені І.І. Мечникова здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости